Konec éry drahého plynu?

16:27 8. února 2023

Plyn TTF se obchoduje 80 % pod svými nedávnými maximy, zatímco americký NATGAS se propadl téměř o 75 %.

Ještě před několika měsíci média doporučovala nakoupit teplé svetry na nadcházející zimu kvůli extrémním cenám energií a plynu. Zima s cenou plynu 300 eur za megawatthodinu by nebyla levná a nejspíš ani teplá. Tyto obavy však již dávno pominuly a nyní si klademe otázku: Je to konec éry extrémně drahého plynu a vysokých účtů za energie? Je to naopak začátek větších problémů, kterým čelí Evropa a další země závislé na plynu?

Historicky vysoké ceny plynu jsou za námi

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarma

OTEVŘÍT ÚČET VYZKOUŠET TESTOVACÍ ÚČET Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Ceny plynu na evropských trzích se v určitém okamžiku vyšplhaly na 300 EUR/MWh, což bylo desetkrát více než před pandemií nebo dokonce třicetkrát více ve srovnání s Covidem. Ceny prudce vzrostly především kvůli válce na Ukrajině, i když k tomu přispěla i nedostatečná diverzifikace energetických zdrojů v Evropě a závislost na transferech z Ruska. Situaci ještě zhoršily nízké zásoby po předchozí zimě. Pomocí přenosové soustavy Nord Stream chtělo Rusko učinit Evropu ještě závislejší na svých dodávkách a odříznout ji od ostatních exportních tras. Na tomto místě je třeba také poznamenat, že Evropa sama již řadu let omezuje vlastní produkci a s výjimkou několika zemí dodávky nediverzifikuje.

Drahý plyn ohrozil evropskou ekonomiku

Vysoké ceny plynu způsobily chaos v evropské ekonomice, která se nezhroutila jen díky dřívějšímu rozmachu a vládní finanční podpoře. Všechny tyto otřesy samozřejmě ovlivnily inflaci, která vyskočila na úroveň nevídanou po celá desetiletí. Obchodní podmínky v zemích EU byly nejhorší v historii, což vedlo k poklesu oblíbeného eurodolaru pod paritu! Ani evropské indexy si nevedly dobře, a čím dále na východ, tím hůře. Indexy byly nejníže od pandemie, DAX se propadl o 25 % ze svého maxima, zatímco polský WIG20 ztratil téměř 50 %.

Evropa obstála ve zkoušce

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu uplynul téměř rok a od té doby se politika vůči plynovému gigantu, respektive samotný energetický mix, výrazně změnil. Evropská unie, Spojené státy a země G7 uvalily na Rusko řadu omezení a zároveň se zbavily dovozu komodit z této země. Evropa si samozřejmě musela najít jiné dodavatele, i když v počátečních fázích konfliktu některé země doufaly, že se obchod s Ruskem obnoví. Nakonec Rusko donutilo Evropu nakupovat plyn z různých míst, což vedlo k masivnímu nárůstu dovozu zkapalněného zemního plynu, který se nakupuje nejen na spotovém trhu, ale také prostřednictvím dlouhodobých kontraktů, což je doprovázeno rozvojem infrastruktury.

Počasí je příznivé 

Tak příznivé počasí jsme během topného období v posledních letech nezaznamenali. Vysoké teploty a dřívější likvidace poptávky ze strany výrobního sektoru snížily spotřebu v průměru o 15-20 %. Evropa se dlouhodobě snaží odklonit od emisně náročných zdrojů energie a plyn měl být pouze přechodným palivem, nyní se zdá, že se tento proces výrazně urychlí. Na druhou stranu počasí může být rozmarné, a proto by Evropa neměla zapomínat na otázky diverzifikace a nespoléhat se pouze na zelenou energii, ale v zájmu zajištění stability a bezpečnosti se poohlédnout i po fosilních nebo jaderných zdrojích.

Je Evropa bezpečná?

Zásobníky plynu byly před zimou naplněny z 90 %, i když byl jeden z hlavních vývozních terminálů v USA uzavřen. V loňském roce se trhy potýkaly s několika bizarními situacemi, jako bylo zaplnění skladů na konci roku nebo záporné ceny za dodávky v ten samý den kvůli nedostatku skladů. Je však třeba připomenout, že je velmi nepravděpodobné, že by se takové události letos opakovaly.

V současné době jsou sklady naplněny ze 70 % a na konci topného období by měly být zásoby naplněny z více než 50 %. Teoreticky by Evropa měla být v bezpečí, ale za současný stav může počasí a relativně nízká spotřeba ve výrobním sektoru. Pokud do celkového obrazu doplníme aktuální zásoby, zjistíme, že jsou nižší než před rokem, kdy do Evropy ještě proudil ruský plyn. To znamená, že Evropa musí soutěžit na spotovém trhu, protože dlouhodobé kontrakty vstoupí v platnost až za několik let. Samotný spotový trh je velmi napjatý, Evropa musí většinu plynu z tohoto trhu urvat a my musíme soutěžit s Japonskem, Koreou nebo Čínou, kde jsou ceny v současné době o něco vyšší. To znamená, že cenového dna na evropském trhu s plynem, které se pohybuje kolem 50 EUR/MWh, již bylo pravděpodobně dosaženo. Trh s futures již nepředpokládá další pokles a dodávky pro příští zimní sezónu jsou dokonce o 20 EUR/MWh vyšší.

Evropa musí na spotovém trhu konkurovat Asii, proto se ceny plynu TTF musí vrátit nad asijské referenční hodnoty, zejména u plynu JKM. Zdroj: Bloomberg, XTB

Jak může být ovlivněn americký plyn?

Cena amerického plynu v roce 2022 vyskočila na úroveň nevídanou od roku 2008! Od té doby se však zásadně změnily základní faktory. USA jsou nyní jedním z největších producentů a vývozců na světě. Masivní těžba z břidlic způsobila, že ceny klesly hluboko pod světové referenční hodnoty. Počasí a vysoká produkce mohou v současné době nahrávat stabilizaci cen, podobně jako v období 2015-2020. Na druhou stranu i přes nízké ceny plynu byla implikovaná volatilita několikanásobně vyšší ve srovnání s jinými oblíbenými komoditními trhy, jako je ropa nebo zlato.

Je to konec poklesů?

Evropský plyn pravděpodobně dosáhl cenového dna. Ceny jsou stále nejnižší od poloviny roku 2021, takže dopad na euro nebo evropské indexy by měl být stále pozitivní. Naopak americký plyn je již extrémně levný. Nedávná korekce směrem dolů stlačila cenu NATGAS téměř 75 % pod maximum z roku 2022 a jen jednou v minulosti byl zaznamenán větší výprodej! Nyní vidíme, že spekulativní hráči navzdory vysoké produkci a příznivému počasí poměrně silně zvyšují svou angažovanost na trhu, což může naznačovat určité změny na trhu. V blízké budoucnosti také obnoví provoz jeden z největších terminálů pro vývoz LNG - Freeport. Mezitím by měl obrovský cenový rozdíl mezi americkým a evropským plynem, s přihlédnutím k nákladům na zkapalňování a přepravu, povzbudit zámořské společnosti ke zvýšení vývozu plynu na starý kontinent. To může znamenat, že jsme již dosáhli sezónního minima.


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

Sdílet
Zpět
Xtb logo

Připojte se k více než
1 000 000 investorů
z celého světa

Používáme cookies

Kliknutím na „Přijmout vše“ souhlasíte s ukládáním souborů cookie na Vašem zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy využití webu a podpory našeho marketingového úsilí.

Tato stránka obsahuje soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek. Podílejí se na funkcích, jako jsou jazykové preference, distribuce provozu nebo udržování uživatelské relace. Nelze je zakázat.

Název souborů cookie
Popis
SERVERID
userBranchSymbol Doba platnosti: 2. března 2024
adobe_unique_id Doba platnosti: 1. března 2025
test_cookie Doba platnosti: 8. září 2022
SESSID Doba platnosti: 2. března 2024
__hssc Doba platnosti: 8. září 2022
__cf_bm Doba platnosti: 8. září 2022

Používáme nástroje, které nám umožňují analyzovat používání naší stránky. Tyto údaje nám umožňují zlepšit uživatelské rozhraní naší webové služby.

Název souborů cookie
Popis
_gid Doba platnosti: 9. září 2022
_gaexp Doba platnosti: 3. prosince 2022
_dc_gtm_UA-7863526-13 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-7863526-19 Doba platnosti: 8. září 2022
_gat_UA-121192761-1 Doba platnosti: 8. září 2022
_ga_CBPL72L2EC Doba platnosti: 1. března 2026
_ga Doba platnosti: 1. března 2026
__hstc Doba platnosti: 7. března 2023
__hssrc

Tato skupina souborů cookis se používá k zobrazování reklam na témata, která Vás zajímají. Umožňuje také sledovat naše marketingové aktivity a pomáhá měřit výkon reklam.

Název souborů cookie
Popis
MUID Doba platnosti: 3. října 2023
_omappvp Doba platnosti: 11. února 2035
_omappvs Doba platnosti: 1. března 2024
_uetsid Doba platnosti: 9. září 2022
_uetvid Doba platnosti: 3. října 2023
sid Doba platnosti: 8. října 2022
_fbp Doba platnosti: 7. prosince 2022
fr Doba platnosti: 7. prosince 2022
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
_tt_enable_cookie Doba platnosti: 3. října 2023
_ttp Doba platnosti: 3. října 2023
hubspotutk Doba platnosti: 7. března 2023

Soubory cookie z této skupiny ukládají Vaše preference, které jste zadali při používání webu. Tyto údaje se Vám již budou automaticky zobrazovat.

Název souborů cookie
Popis

Tato stránka používá cookies. Jsou to soubory uložené ve Vašem prohlížeči a používá je většina webových stránek k přizpůsobení Vašeho obsahu webu. Více informací najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů Soubory cookie můžete spravovat kliknutím na „Nastavení“. Pokud souhlasíte s naším používáním souborů cookie, klikněte na „Přijmout vše“.

Změnit oblast a jazyk
Země trvalého pobytu
Jazyk