Jak kontrolovat své emoce | Lekce myšlení José Mourinha

  • ABC investování
  • Staňte se obchodníkem
4 minute(s)
José Mourinho se jako ambasador značky XTB podělil o své myšlenky a poznatky o tom, jak zvládá nečekané události, jak kontroluje své emoce a jak si dokáže poradit se situacemi, které nejdou podle plánu. V tomto článku se dozvíte, co je to psychologie obchodování, jak můžete zlepšit řízení svých obchodů včetně fundamentální analýzy, řízení rizik při obchodování a provádění analýzy trhu. Najdete zde také užitečné tipy, jak ovládat své emoce.

Psychologie obchodování

Psychologie obchodování nebo správné nastavení mysli při obchodování mohou být stejně důležité jako znalosti, zkušenosti, dovednosti a strategie, pokud jde o dosažení vašich obchodních cílů. Koneckonců, schopnost držet se svého obchodního plánu a co nejlépe využít své znalosti a dovednosti závisí výlučně na vaší schopnosti ovládat své emoce a jednat racionálně bez ohledu na to, co se děje.

Dva hlavní aspekty psychologie obchodování jsou disciplína a přijímání rizika, protože právě ty rozhodují o tom, zda obchodník dokáže svůj obchodní plán skutečně realizovat. Dvě hlavní emoce spojené s psychologií obchodování jsou strach a chamtivost, protože obě mohou způsobit, že obchodníci bez velkého přemýšlení opustí své plány. Proto je řízení emocí rozhodujícím aspektem úspěšného obchodování.

Jak zlepšit řízení obchodu

Správné smýšlení je polovina práce, zatímco pevný obchodní plán je druhá polovina. Proto je důležité ovládat technickou i fundamentální analýzu a mít jasně definované zásady řízení rizik ještě před zahájením obchodování.

Jak na řízení rizik

Řízení rizika při obchodování do značné míry závisí na třech klíčových prvcích: osobní obchodní strategie, schopnost ovládat své emoce a správné řízení peněz.

Vytvoření vlastního obchodního systému znamená, že máte vypracovaný plán, který vyhovuje vám, vašemu obchodnímu stylu a cílům. Myšlenka vymyslet si vlastní obchodní strategii se může na první pohled zdát skličující, ale ve skutečnosti neznamená nic jiného než důsledné uplatňování pravidel, které jste si sami stanovili, například konkrétní vstupní a výstupní body, obchodování ve směru převládajícího trendu, používání klouzavých průměrů nebo používání stochastického indikátoru, který pomáhá určit, zda je bezpečné vstoupit do obchodu po překročení klouzavého průměru. Ať už je to cokoliv, mělo by to být šité na vaši míru a podle vašich osobních potřeb.

Většina obchodníků si všimne rozdílu ve svých výsledcích, když přejde z demo účtu na reálný účet. Hlavním důvodem je to, že při reálných finančních prostředcích hraje rozhodující roli psychologie nebo schopnost ovládat své emoce. Emoce, jako jsou strach a chamtivost, podobně jako i vzrušení, mohou obchodníkům bránit v tom, aby se drželi svých plánů. Proto je schopnost ovládat své emoce klíčem k tomu, abyste skutečně dokázali zrealizovat svou pečlivě promyšlenou obchodní strategii.

Třetím prvkem řízení rizik je řízení peněz. Jde o část vaší strategie, která určuje velikost pozice, výšku použité páky a případné úrovně stop loss a take profit. Právě to může obchodníkům pomoci maximalizovat zisky a zároveň minimalizovat ztráty.

Tipy, jak ovládat své emoce

V poslední části lekce o tom, jak ovládat své emoce, se podíváme na dvě nejčastější emoce spojené s obchodníky a na to, co můžete udělat, abyste je měli pod kontrolou.

Strach nebo nervozita

Nejčastěji se strach objevuje v situacích, kdy obchodník obchoduje ve velkém. Když jste ve stresu, že riskujete větší ztráty než obvykle, může to způsobit, že uděláte chyby, které byste za normálních okolností neudělali. Další častou příčinou strachu je obava ze „špatného obchodu“. Oba tyto problémy se dají vyřešit tím, že budete mít skálopevný obchodní plán a budete se ho držet bez ohledu na to, co se během obchodování stane.

Chamtivost nebo nadměrná sebedůvěra

Tyto emoce se nejčastěji objevují, když se obchodu mimořádně daří a obchodník se rozhodne odchýlit od svých úrovní stop loss a take profit a pokračovat v obchodu. Chamtivost často vede k silnému pohybu, který končí ztrátou. Opět tomu lze předejít jednoduchým uvědoměním si nevýhod chamtivosti a přílišné sebedůvěry a držením se raději původního obchodního plánu.

José Mourinho o zvládání emocí

Níže najdete exkluzivní rozhovor José Mourinha pro XTB. José v něm prozrazuje své osobní strategie zvládání emocí.

Jaké tipy byste mohl nabídnout někomu, kdo řeší situaci, která se nevyvíjí podle plánu?

Myslím si, že všechno je o přípravě; když se připravíte na všechny možnosti, umožní vám to rychleji se přizpůsobit a eliminuje to i prvek překvapení. Když jsem byl v Portu, řekl jsem týmu, že očekávám, že vylosujeme United, nejtěžší tým v losování - pak jsme vylosovali United, ale byli jsme připraveni, takže to bylo podle našich očekávání a neměli jsme obavy z výzvy, která nás čeká.

Jaké bylo to největší překvapení, když se situace ve vaší kariéře nevyvíjela podle vašich představ?

Myslím, že největším překvapením může být, když se něco podaří podle plánu, přesně tak, jak jste předpokládali, protože ve fotbale téměř vždy očekáváte, že se stane něco, na co nejste připraveni. Když jsme vyhráli finále Ligy mistrů s Interem Milán, byl to v tomto smyslu dokonalý zápas. To, na co jsme se připravili, jsme také zrealizovali a měl jsem pocit, že jsme to měli vždy pod kontrolou.

Jak důležité je obklopit se správnými lidmi?

Je nesmírně důležité obklopit se správnými lidmi a já se na svůj tým velmi spoléhám. Družstva jsou v současnosti tak velká a manažer má tolik úkolů, že musíte vědět, že dokážete udržet úroveň kvality, i když tam nejste. Potřebujete také, aby vás někdo vyzýval a podporoval, když jde o klíčové rozhodnutí pro tým.

Chcete-li se vzdělávat dál, určitě navštivte naši XTB akademii, kde najdete kurzy pro začátečníky, pokročilé, experty a také prémiové kurzy, které vám mohou pomoci zlepšit vaše obchodní dovednosti.

Pokud se chcete dozvědět více o vítězných taktikách José Mourinha, navštivte lekci José Mourinho: Jak se připravit na úspěch a lekci José Mourinho: Jak se vypořádat s tlakem.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."