Jak se připravit na úspěch | Lekce myšlení José Mourinha

 • ABC investování
 • Staňte se obchodníkem
5 minute(s)
Jako ambasador značky XTB se José Mourinho podělil o své myšlenky na téma přípravy na velké rozhodnutí a o svém přístupu k složitým rozhodnutím. V tomto článku se dozvíte, jak zkoumat obchodování, včetně rychlého přehledu o obchodování na Forexu a CFD, technické a fundamentální analýzy, jak vytvořit správný obchodní plán a jak zvládat neočekávané události při obchodování, zahrnující základy obchodování s trendem, řízení rizik a analýzy trhu. Na konci článku najdete tipy od José Mourinha, jak se připravit na úspěch jako profesionál.

Jak se připravit na obchodování

Při prvním obchodování je nezbytné seznámit se se základními principy fundamentální a technické analýzy. Dalším krokem by mělo být určení, o které instrumenty se nejvíce při obchodování zajímáte. Níže se také dozvíte více o obchodování CFD a Forexu; obě jsou mezi obchodníky XTB mimořádně populární.

Co je obchodování s CFD kontrakty?

Pokud se rozhodnete, že chcete obchodovat se CFD, je důležité nejprve pochopit, jak CFD kontrakty fungují, jaké jsou jejich klady a zápory a zda jsou pro vás tou správnou volbou. Pojem CFD znamená kontrakt na vyrovnání rozdílu.

Jak je patrné z názvu, kontrakt na vyrovnání rozdílu vytváří smlouvu mezi dvěma stranami (obvykle označovanou jako „kupující“ a „prodávající“) o pohybu ceny aktiva.

Mějte na paměti tři klíčové vlastnosti obchodování s CFD:

 • CFD jsou derivátové produkty
 • CFD využívají mechanismus finanční páky
 • Můžete profitovat a utrpět ztrátu z rostoucích i klesajících cen

Co je obchodování na Forexu?

Dalším oblíbeným odvětvím obchodování je obchodování na Forexu. Forex - také známý jako FX nebo měnový trh - je výměna jedné měny za jinou za dohodnutou cenu. Je to decentralizovaný trh, kde se světové měny obchodují tzv. „Over the counter“ (OTC), což znamená, že obchody jsou rychlé, levné a jsou provedeny bez dohledu burzy.

Možná ani nevíte, ale pravděpodobně jste byli součástí devizového trhu alespoň jednou v životě. Například když plánujete dovolenou ve Spojených státech, musíte vyměnit své peníze z eura (EUR) na americký dolar (USD).

Protože směnné kurzy se neustále mění, obchodníci Forexu mají zájem profitovat právě na těchto cenových pohybech při růstu či poklesu hodnoty měnových párů. Zde najdete ve zkratce to, co potřebujete vědět o forexovém obchodování.

Všechny forexové páry jsou kótovány jako jedna měna vůči druhé a každý pár se skládá ze „základní“ a „kótovací“ měny. Každá měna může posilovat (zhodnocovat se) nebo oslabovat (znehodnocovat se). To znamená, že existují v podstatě čtyři možnosti, na které spekulujete, pokud jde o Forexové obchodování.

Pokud věříte, že hodnota první měny vzroste oproti hodnotě druhé měny, vstoupíte do nákupní pozice (long). Pokud však věříte, že hodnota první měny oproti hodnotě druhé měny klesne, vstoupíte do prodejní pozice (short).

Jak vytvořit správný obchodní plán

Pro dosažení vašich obchodních cílů je nezbytné mít plán. Měli byste si vytvořit vlastní plán a zahrnout do něj to, co si myslíte, že by vám nejvíce prospělo. Obecně je však dobré, aby obchodní plán obsahoval následující složky:

 • Hodnocení dovedností: poctivě zhodnoťte úroveň svých obchodních znalostí a zvažte své silné i slabé stránky.
 • Stanovte si úroveň rizika: rozhodněte se, jakou část svého portfolia jste ochotni riskovat při jednom obchodu, a pak se držte svých vlastních hranic.
 • Stanovte si cíle: před vstupem do nového obchodu si stanovte realistické ziskové cíle a poměr rizika a zisku.
 • Proveďte průzkum trhu: vždy mějte na vědomí, co se děje ve světě, i když obchodujete převážně na základě technické analýzy.
 • Připravte se na obchodování: otevřete svou obchodní platformu a označte na grafech všechny hlavní i vedlejší úrovně supportů a rezistencí, nastavte výstrahy pro vstupní a výstupní signály a zajistěte, aby byly všechny signály snadno viditelné nebo detekovatelné jasným vizuálním nebo zvukovým upozorněním.
 • Nastavte pravidla zavření pozice: určete hranici stop loss (zastavení ztrát) a take profit (realizování zisku)
 • Stanovte pravidla otevření pozice: zapište si podmínky, které musí být splněny před vstupem do obchodu.
 • Analyzujte svůj den: ať se stane cokoliv, vždy ukončete svůj obchodní den analýzou událostí, zaznamenáním zisků a ztrát a vyhodnocením svých činů.

I když by měl být obchodní plán vždy napsaný, je také důležité vědět, kdy ho přehodnotit a upravit podle měnících se tržních podmínek. A co je nejdůležitější, dobrý obchodní plán by měl vždy zohledňovat osobní styl a cíle obchodníka.

Nebo, jak říká José Mourinho:

„Instinkt i data mají důležitou roli. Myslím si, že pokud jsou všechna rozhodnutí založena výhradně na datech, bude chybět mnoho faktorů; data neposkytují úplný obraz. Když hráče podepíšete, nejsou tak důležité pouze jeho údaje, ale i jeho mentalita, systém podpory, pracovní morálka. Vidíte, že když hráči vstoupí do velkého klubu, musí mít vhodnou mentalitu, aby dokázali zpracovat tlak a očekávání a dosáhnout uspokojivých výsledků!”

Jak se vyrovnat s neočekávanými událostmi při obchodování

Bez ohledu na to, jak skálopevný se váš obchodní plán může zdát, vždy se během cesty vyskytnou nějaké překvapení. Ale s dobrým pochopením fungování trhu a správným plánováním můžete i neočekávané události obrátit ve svůj prospěch.

Jedním ze základních pravidel obchodování je obchodovat ve směru převládajícího trendu. Obchodování s trendem znamená identifikovat, zda se trh nachází v klesajícím nebo stoupajícím trendu, a pak se řídit vlnami tohoto trendu. Abyste to mohli určit, je dobré mít co nejvíce informací.

Obchodní platforma XTB obsahuje podrobnou analýzu trhu, která poskytuje obchodníkům skutečnou výhodu při hledání a identifikaci potenciálních obchodních příležitostí.

Je však také důležité zmínit, že trhy se neobchodují vždy v jasných trendech 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na každém trhu existují stabilizační období, která jsou známá také jako pohyb do strany. Klíčem je opět rozpoznat, kdy k tomu dochází, zachovat si chladnou hlavu a racionálně se rozhodnout, zda začít obchodovat v pásmu, nebo počkat na průlom.

Abyste se mohli úspěšně vyrovnat s neočekávanými událostmi, je nezbytné mít vypracovanou dobrou strategii řízení rizik. Mezi základy řízení rizik patří mít podrobný obchodní plán, umět ovládat své emoce a mít pevný plán řízení peněz.

José Mourinho o tom, jak se připravit na úspěch

Níže najdete exkluzivní rozhovor José Mourinha s XTB. José zde odhaluje své osobní strategie přípravy na úspěch.

Jaká je vaše nejlepší taktika přípravy na důležité rozhodnutí?

Při velkých rozhodnutích se ujišťuji, že mám všechny informace, které potřebuji mít. Toto je nejlepší „taktika“, protože je nemožné dělat jakékoliv rozhodnutí, aniž byste znali všechny podrobnosti a našli čas na jejich pochopení.

Jaké největší rozhodnutí jste udělal během své kariéry a jak jste se na toto rozhodnutí připravil?

Největším kariérním rozhodnutím, které jsem udělal, bylo] stát se fotbalovým manažerem. Rozhodl jsem se, že chci tuto kariéru a tím zasvětit svůj život tomu, abych byl v této oblasti co nejlepší.

Jak těžké je použít své instinkty / zkušenosti vůči datům, pokud máte pocit, že se navzájem neodrážejí?

Obě [instinkt i data] hrají důležitou roli. Myslím si, že pokud by byla všechna rozhodnutí založena pouze na údajích, pak by se mnoho faktorů tolerovalo; údaje neposkytují úplný obraz. Při podpisu smlouvy s hráčem nejsou důležité jen jeho údaje, ale i jeho mentalita, systém podpory a pracovní morálka. Vidíte, že když hráči vstupují do velkého klubu, musí mít takovou mentalitu, aby dokázali přijmout tlak a očekávání a podat perfektní výkon!

Chcete-li se vzdělávat dál, určitě navštivte naši XTB Akademii, kde najdete kurzy pro začátečníky, pokročilé, experty a také prémiové kurzy, které vám mohou pomoci zlepšit vaše obchodní dovednosti.

Pokud se chcete dozvědět více o vítězných taktikách José Mourinha, navštivte lekci José Mourinho: Jak kontrolovat své emoce a lekci José Mourinho: Jak se vypořádat s tlakem.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."