Jak se vypořádat s tlakem | Lekce myšlení José Mourinha

  • ABC investování
  • Staňte se obchodníkem
5 minute(s)
José Mourinho s námi, jakožto ambasador značky XTB, sdílel své názory o tom, jak se vyrovnat s tlakem a prozradil také své osobní taktiky na zvládání situací, kdy se vyskytuje on sám pod velkým tlakem. Níže najdete přehled o tom, jaký tlak na nás může vyvinout volatilní obchodní trh, význam vytvoření osobní obchodní strategie včetně přehledu toho, co je to obchodování na Forexu a s CFD kontrakty, jak obchodovat s trendem, jak provádět technickou a fundamentální analýzu, jakož i co je to řízení rizika. Na konci tohoto článku si můžete přečíst i celý rozhovor s José Mourinhem a lépe nahlédnout do jeho vítězného myšlení.

José věří v poctivou přípravu a odpoutání se od emocí během zápasů. To se dá přímo aplikovat na obchodování, kde mít připravenou dobrou strategii je polovina úspěchu a schopnost zůstat racionální a držet se této strategie i pod tlakem je ta druhá polovina.

Obvyklá tíha volatilních trhů

Profesionální obchodníky od začátečníků často odlišuje jejich schopnost přizpůsobit se jakékoliv situaci na trzích a to, že se nevyhýbají volatilitě. Ačkoliv volatilita může představovat značné investiční riziko, pro prozíravé investory může představovat i příležitost. V této části se dozvíte, jak se vypořádat s tlakem a udržet se na vrcholu svých obchodů i během vysoké volatility.

Co je volatilita?

Nejdříve se podívejme na to, co je to vůbec volatilita. Volatilita označuje míru nejistoty, rizika a výkyvů, které se vyskytují na trhu, a nejčastěji i míru změn cen za určité období na finančních trzích. Je to statistická míra rozptylu výnosů pro jakýkoliv daný instrument.

Hodnocení aktuální volatility

Pokud jde o hodnocení aktuální volatility trhů, většina obchodníků sleduje index volatility, neboli VIX (u XTB označen jako VOLX). VIX je vážený index implikované volatility v opčních kontraktech na americký index S&P 500.

V podstatě jde o ukazatel strachu nebo pesimismu na trhu 500 amerických akcií s velkou kapitalizací kótovaných v USA. Jako takový funguje jako barometr všeobecné důvěry trhu a ochoty riskovat.

Jak obchodovat vysoce volatilní trhy

Jako to platí pro obchodování obecně, i obchodování na volatilních trzích vyžaduje, aby měl obchodník nejen pevný plán, ale aby byl i psychicky a emocionálně připravený řídit rizika. Obchodníci musí být především schopni rozpoznat možnost výrazné ztráty kapitálu a přesto obchodovat pohodlně.

Když je obchodník správně naladěn, aby začal obchodovat, další věcí, kterou je třeba udělat, je přehodnotit opatření ke kontrole rizika, která má zavedená jako součást své standardní obchodní strategie. To zahrnuje velikost jeho pozice a umístění stop lossů. Někteří obchodníci se například rozhodnou uskutečnit menší obchody, když jsou trhy volatilní, a použít širší stop loss ve srovnání s tím, když jsou trhy klidné.

Důležitost vytvoření obchodní strategie

Mít dobrou strategii je velmi důležité nejen při obchodování s vysokou volatilitou, ale při obchodování obecně.

Jak říká José Mourinho: „Vše se odvíjí od přípravy. Je důležité být vždy připraven na všechny eventuality, protože takto se můžete přizpůsobit nátlakovým momentům tím, že se spolehnete na svou přípravu a zkušenosti.“

Vytvoření vlastní obchodní strategie, která vyhovuje vašim potřebám, osobnosti a cílům, vám může usnadnit zvládání tlaku, což znamená, že se můžete držet svého obchodního plánu i v případě neočekávaných událostí.

I když se myšlenka stanovení si vlastní obchodní strategie může na první pohled zdát skličující, ve skutečnosti neznamená nic jiného než důsledné uplatňování pravidel, které si sami stanovíte, jako například konkrétní vstupní a výstupní body, obchodování ve směru převládajícího trendu, používání klouzavých průměrů nebo používání stochastického indikátoru, který vám pomůže určit, zda je bezpečné vstoupit do obchodu po pohyblivém překročení. Ať už je to cokoliv, mělo by to být jedinečné pro vás a vaše potřeby.

Jak provádět technickou a fundamentální analýzu

Nejlepší obchodní strategie se opírá o kombinaci technické a fundamentální analýzy. V této části se podíváme na to, co přesně tyto dva typy analýz představují a jak je co nejlépe využít.

Technická analýza

Technická analýza je dnes jednou z nejoblíbenějších metod, které obchodníci používají k identifikaci obchodních příležitostí. Je založena na třech jednoduchých principech: trh ukazuje vše, ceny se pohybují v trendech a historie se opakuje.

Jedním z klíčových znaků technické analýzy je, že bere v úvahu pouze pohyb ceny, přičemž zcela ignoruje fundamentální faktory, protože všechny tyto faktory se považují za obsažené v samotném grafu. Jediné, co je proto třeba zvážit, je samotný pohyb ceny.

Na trh mohou mít vliv jakékoliv neočekávané události, jako například přírodní katastrofy nebo geopolitické napětí, ale technického analytika nikdy nezajímají příčiny pohybu cen. Namísto toho se soustřeďuje na samotný graf; na tvary, vzory a formace, které se na grafu vyskytují.

Fundamentální analýza

Zatímco technická analýza se zaměřuje na analýzu grafů, fundamentální analýza je založena na analýze makroekonomických a politických událostí. Fundamentální analytici využívají pro svou analýzu celou řadu dostupných údajů včetně zpráv o ziscích podniků, makroekonomických údajů, geopolitických událostí, politiky centrálních bank, environmentálních faktorů, nálady na trhu a dalších.

Fundamentální obchodníci pak využívají tyto údaje, aby poukázali na rozdíly mezi aktuální tržní cenou a její skutečnou hodnotou, a pak se snaží obchodovat na základě toho, že cena na trhu se může vrátit na svou „správnou hodnotu“.

Vedle makroekonomických údajů patří mezi další důležité faktory fundamentální analýzy měnová politika centrálních bank, úrokové sazby, operace na volném trhu a intervence centrálních bank, které jsou pečlivě sledovány finančními analytiky i obchodníky. Fundamentální analytici navíc sledují vnější vlivy, které by mohly ovlivnit hodnotu nebo pohyb ceny instrumentu, jako jsou záplavy, zemětřesení a jiné přírodní katastrofy.

Je důležité poznamenat, že technická a fundamentální analýza jdou často ruku v ruce a většina úspěšných obchodníků dokáže oba přístupy v praxi kombinovat.

Co je řízení rizik a jak jej můžete implementovat

Řízení rizik je jedním z klíčových konceptů dlouhodobého úspěchu na finančních trzích. Dobrý systém řízení rizik sestává ze tří aspektů:
Obchodní strategie založená na nějaké výhodě: ať už je to cokoli, vaše obchodní strategie musí být jedinečná. Koneckonců, budete to vy, kdo ji bude používat. To zahrnuje důsledné uplatňování pravidel, kterými se daná strategie řídí, jako jsou konkrétní vstupní a výstupní body nebo obchodování vždy ve směru převládajícího trendu.

  • Kontrola emocí: emoce, jako jsou strach, chamtivost nebo vzrušení, vám mohou zabránit v dodržování plánu, což může potenciálně vést k negativním výsledkům. Udržování emocí pod kontrolou a dodržování obchodního plánu je tedy klíčem k úspěšnému obchodování.
  • Money management: správné řízení peněz je důležitou součástí úspěšného obchodování v dlouhodobém horizontu. Je to část vaší strategie, která určuje velikost pozice, výšku použité páky a úrovně stop loss a take profit.

José Mourinho o tom, jak se vyrovnat s tlakem

Níže najdete exkluzivní rozhovor José Mourinha pro XTB. José v něm prozradí své osobní techniky zvládání tlaku.

Pokud se náhle a bez varování objevíte v situaci pod vysokým tlakem, jakou radu můžete někomu nabídnout, abyste mu pomohli zvládnout ji?

Záleží na přípravě. Je důležité být vždy připraven na všechny možnosti, protože jen tak se můžete přizpůsobit nátlakovým momentům tím, že se spolehnete na svou přípravu a zkušenosti.

Jak zvládáte své emoce v situacích, kdy jste pod velkým tlakem?

Když zazní hvizd, soustředím se jen na zápas a daný moment. Nemyslím na sebe ani na své emoce; myslím na to, co je přede mnou a co musíme udělat, abychom se přizpůsobili tomu, co se aktuálně děje.

V jaké situaci jste musel čelit největšímu tlaku v průběhu své kariéry?

Pro mě je každý zápas náročný, protože každý znamená něco jiného. V derby je tlak (ze zřejmých důvodů), v semifinále je tlak kvůli postupu do finále, ve finále kvůli získání trofeje a během zápasu o 3 body na postup v tabulce a proto, abyste neztratili svou pozici. Nejlepší způsob, jak se zbavit tlaku, je připravovat se důsledně a také za normálních podmínek, aby hráči nepociťovali výrazné rozdíly.

Jak se vyrovnáváte s tlakem fanoušků, hráčů a tisku?

Nedovolíme, aby vnější vlivy ovlivňovaly to, co děláme uvnitř. Ve fotbale je vždy přítomen tlak, proto se soustředíme na základy a přípravu a udržujeme prostředí zábavné i pohodové a zároveň také oddané a profesionální.

Chcete-li se vzdělávat dál, určitě navštivte naši XTB Akademii, kde najdete kurzy pro začátečníky, pokročilé, experty a také prémiové kurzy, které vám mohou pomoci zlepšit vaše obchodní dovednosti.

Pokud se chcete dozvědět více o vítězných taktikách José Mourinha, navštivte lekci José Mourinho: Jak se připravit na úspěch a lekci José Mourinho: Jak kontrolovat své emoce.

"Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A. organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko."