Jak kontrolować swoje emocje? | Metody José Mourinho

  • Poradnik
  • ABC Inwestowania
  • Zostań Traderem
6 minute(s)
Wraz z José Mourinho stworzyliśmy kurs o tym, jak kontrolować swoje emocje. Obejmuje on między innymi psychologię tradingu, wskazówki dotyczące kontrolowania emocji i wiele więcej.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Wstęp

Jako ambasador marki XTB, José Mourinho podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tego w jaki sposób podchodzi on do nieoczekiwanych zdarzeń, w jaki sposób kontroluje swoje emocje i jak radzi sobie z sytuacjami w trakcie których nie wszystko idzie zgodnie z planem.

W tym artykule poznasz psychologię tradingu, dowiesz się w jaki sposób poprawić zarządzanie otwartą pozycją, wykorzystując do tego analizę fundamentalną, jak zarządzać ryzykiem w trakcie tradingu oraz jak przeprowadzać analizę rynku, a także znajdziesz w nim przydatne wskazówki dotyczące tego, jak kontrolować swoje emocje.

Psychologia tradingu

Jeśli chodzi o osiąganie założonych celów inwestycyjnych, psychologia tradingu lub posiadanie odpowiedniego nastawienia do handlu może być tak samo ważne jak wiedza, doświadczenie, umiejętności, czy strategia inwestycyjna. W końcu zdolność do trzymania się własnych założeń oraz maksymalnego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności zależy całkowicie od zdolności kontrolowania swoich emocji i racjonalnego podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Głównymi składowymi psychologii tradingu są dyscyplina oraz podejmowanie ryzyka, ponieważ to właśnie one decydują o tym, czy inwestor jest w stanie realizować swój plan inwestycyjny, czy też nie. Z psychologią tradingu wiążą się również emocje. Są to przede wszystkim strach oraz chciwość i to właśnie one mogą spowodować, że traderzy porzucą swoje wcześniejsze założenia bez głębszego zastanowienia. Dlatego właśnie zarządzanie emocjami jest krytycznym aspektem zyskownego tradingu.

Jak poprawić zarządzanie otwartą pozycją

Właściwy sposób myślenia to połowa sukcesu, podczas gdy jego drugą połową jest posiadanie solidnego planu inwestycyjnego. Dlatego tak ważne jest, aby być biegłym zarówno w analizie technicznej jak i fundamentalnej oraz mieć jasno określone zasady zarządzania ryzykiem zanim jeszcze otworzymy pierwszą pozycję.

Jak zarządzać ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w trakcie tradingu zależy w dużej mierze od trzech kluczowych elementów: posiadania własnej strategii inwestycyjnej, umiejętności kontrolowania emocji oraz dobrego zarządzania pieniędzmi.

Stworzenie własnego systemu transakcyjnego oznacza, że posiadasz plan, który działa dla ciebie, jest zgodny z twoim stylem inwestowania i celami jakie chcesz osiągnąć. Pomysł wypracowania własnej strategii inwestycyjnej może z początku wydawać się zniechęcający, ale w rzeczywistości nie wiąże się z niczym więcej niż konsekwentnym przestrzeganiem zasad, które sam ustaliłeś. Dotyczy to takich założeń jak określone punkty wejścia i wyjścia, handel zgodnie z kierunkiem aktualnie panującego trendu, używanie średnich kroczących czy oscylatora stochastycznego aby móc określić, czy bezpiecznie jest wejść w pozycję po przecięciu się wspomnianych średnich. Jakiekolwiek by one nie były, założenia te powinny być odpowiednie dla ciebie i twoich potrzeb.

Większość traderów zauważa różnicę w swoich wynikach inwestycyjnych, gdy przechodzą z konta demo na rachunek rzeczywisty. Głównym tego powodem jest fakt, że kiedy w grę wchodzą prawdziwe pieniądze, psychologia - czy też twoja zdolność do kontrolowania emocji - zaczyna odgrywać kluczową rolę. Emocje takie jak strach, chciwość czy podniecenie, mogą odwieść inwestora od przestrzegania własnych założeń. Dlatego właśnie kontrolowanie emocji jest kluczową umiejętnością pozwalającą faktycznie wdrożyć swoją starannie przygotowaną strategię handlową w życie. 

Trzecim elementem zarządzania ryzykiem jest zarządzanie kapitałem. Jest to część strategii inwestycyjnej, która określa wielkość pozycji, wysokość używanej dźwigni finansowej oraz poziomy Stop Loss oraz Take Profit. Zarządzanie kapitałem jest tym, co może pomóc inwestorom zmaksymalizować zyski przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat.

Wskazówki dotyczące kontrolowania własnych emocji

W ostatniej części tej lekcji dotyczącej tego, w jaki kontrolować swoje emocje, przyjrzymy się dwóm najczęściej występującym wśród traderów emocjom oraz sposobom utrzymania nad nimi kontroli.

Strach lub nerwowość

Strach najczęściej pojawia się w sytuacjach, w których trader dokonuje zbyt dużych transakcji. Kiedy jesteś pod wpływem stresu związanego z ryzykiem strat większych niż normalnie, może to doprowadzić do błędów, których normalnie byś nie popełnił. Inną powszechną przyczyną strachu jest strach przed byciem "po złej stronie rynku". Oba te problemy mogą być rozwiązane poprzez dysponowanie solidnym planem inwestycyjnym i trzymanie się go bez względu na to, co dzieje się w trakcie trzymania otwartej pozycji. 

Chciwość lub nadmierna pewność siebie

Te emocje najczęściej pojawiają się, kiedy aktywna pozycja radzi sobie wyjątkowo dobrze, a trader decyduje się porzucić dotychczasowe poziomy stop loss oraz take profit i "wycisnąć jak najwięcej" z rynku. Chciwość często prowadzi do serii dużych zysków zakończonej jeszcze większą stratą. Ponownie, można temu zapobiec, będąc po prostu świadomym konsekwencji zbytniej pewności siebie czy chciwości, a także trzymając się założeń swojego planu inwestycyjnego.

José Mourinho o zarządzaniu emocjami

Poniżej znajduje się ekskluzywny wywiad José Mourinho z XTB. José zdradza w nim swoje osobiste strategie zarządzania emocjami.

1. Co doradziłbyś osobie, która zmaga się z sytuacją, która nie poszła zgodnie z planem?

Sekret tkwi w przygotowaniu; kiedy przygotowujesz się na wszelkie ewentualności, możesz szybko zaadaptować się do każdej nowej sytuacji, wykluczając jednocześnie element zaskoczenia. Kiedy byłem trenerem FC Porto, przed meczem powiedziałem drużynie, że spodziewam się remisu z Manchesterem United, najtrudniejszym zespołem jaki wylosowaliśmy – zremisowaliśmy z United, ale byliśmy na to przygotowani. Było dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy i nie martwiliśmy się wyzwaniem.

2. Co było najważniejszym wydarzeniem w Twojej karierze, które nie poszło tak, jak się spodziewałeś?

Myślę, że największą niespodzianką może być to, że coś idzie idealnie zgodnie z planem i tak jak przewidziałeś. W piłce nożnej prawie zawsze spodziewasz się, że wydarzy się coś nieprzewidywalnego, coś na co się nie przygotowałeś. Najlepszy przykład takiej sytuacji to finałowy mecz w Lidze Mistrzów z Interem Mediolan. Mecz ułożył się dla nas perfekcyjnie. Czułem, że zawsze mamy kontrolę i wykonaliśmy to, do czego się przygotowywaliśmy. 

3. Jak ważne jest, aby otaczać się właściwymi ludźmi?

To niezwykle ważne by otaczać się właściwymi ludźmi i bardzo polegam na swoim zespole. Obecnie składy są tak duże, a manager ma tak wiele zadań, że musisz wiedzieć, że wraz z zespołem jesteś w stanie utrzymać najwyższy poziom w każdym obszarze, nawet jeżeli nie możesz się osobiście w niego zaangażować. Potrzebujesz także wyzwań i wsparcia od swojego zespołu, kiedy podejmujesz kluczowe decyzje z nim związane.

Podsumowanie

Jeśli chcesz kontynuować naukę, odwiedź zakładkę Baza wiedzy na naszej stronie, gdzie znajdziesz kursy dla początkujących, średniozaawansowanych i premium, które pomogą Ci poprawić umiejętności inwestycyjne.

Aby dowiedzieć się więcej o metodach José Mourinho, odwiedź lekcję José Mourinho "Jak przygotować się na sukces?" i "Jak radzić sobie z presją?".

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.