Jak przygotować się na sukces? | Metody José Mourinho

 • Poradnik
 • ABC Inwestowania
 • Zostań Traderem
8 minute(s)
Wraz z José Mourinho stworzyliśmy kurs zatytułowany "Jak przygotować się na sukces?" w którym wyjaśniamy, jak stworzyć odpowiedni trading plan, jak radzić sobie z nieoczekiwanymi wydarzeniami i wiele więcej.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Wstęp

Jako ambasador marki XTB, José Mourinho podzielił się z nami swoimi przemyśleniami na temat jego podejścia do trudnych wyborów, a także w jaki sposób przygotowuje się on do podejmowania ważnych decyzji. W tym artykule dowiesz się, jak podejść do inwestowania w sposób analityczny, poznasz rynek forex, instrumenty CFD, analizę techniczną oraz fundamentalną, a także otrzymasz kilka przydatnych wskazówek na temat tego, jak stworzyć odpowiedni plan inwestycyjny oraz jak radzić sobie z nieoczekiwanymi zdarzeniami na rynku. Artykuł obejmuje podstawy inwestowania zgodnego z trendem, zarządzania ryzykiem oraz analizy rynku i kończy się wskazówkami José Mourinho dotyczącymi tego, w jaki sposób przygotować się do sukcesu jak profesjonalista.

Kiedy zaczynasz inwestować, kluczowym jest, abyś zapoznał się z podstawowymi zasadami analizy fundamentalnej i technicznej. Następnym krokiem powinno być określenie, które instrumenty najbardziej interesują cię jako inwestora. Z kolejnych akapitów dowiesz się więcej na temat handlu za pomocą kontraktów CFD oraz na rynku forex. Zarówno CFD jak i forex są niezwykle popularne wśród traderów korzystających z usług XTB.

Czym jest CFD?

Jeśli zdecydujesz się na inwestowanie za pomocą kontraktów CFD, ważnym jest abyś najpierw zrozumiał jak one działają, jakie są ich wady i zalety oraz czy są dla Ciebie odpowiednim instrumentem. Termin CFD oznacza kontrakt na różnice kursowe (ang. Contract For Difference).

Jak sama nazwa wskazuje, kontrakt na różnicę kursową jest umową pomiędzy dwiema stronami (zazwyczaj określanymi jako "kupujący" i "sprzedający"), której przedmiotem jest zmiana ceny aktywa.

Trzy kluczowe cechy kontraktu CFD, o których należy pamiętać:

 • CFD jest produktem pochodnym,
 • CFD są lewarowane (posiadają dźwignię finansową),
 • Dzięki CFD można osiągać zyski i ponosić straty zarówno w przypadku wzrostu, jak i spadku cen.

Czym jest rynek forex?

Forex - lub też FX bądź foreign exchange - to rynek wymiany jednej waluty na drugą po ściśle ustalonym kursie. Forex jest rynkiem zdecentralizowanym, a przeprowadzane na nim transakcje mają charakter pozagiełdowy (OTC - Over The Counter) co oznacza, że są realizowane w sposób szybki, tani i bez nadzoru giełdowego. 

Być może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale prawdopodobnie przynajmniej raz w życiu byłeś częścią rynku walutowego. Na przykład, gdy planujesz wyjazd na wakacje do Stanów Zjednoczonych, musisz wymienić gotówkę z polskich złotych (PLN) na dolary amerykańskie (USD).

Ponieważ kursy walut nieustannie podlegają zmianom, inwestorzy na rynku forex starają się czerpać zyski z tych wahań, spekulując na wzrost lub spadek kursu wymiany. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące inwestowania na rynku forex.

Waluty notowane są w parach, przy czym każda para walutowa ma swoją walutę bazową (pierwszą w parze) oraz walutę kwotowaną (drugą w parze). Ponadto każda waluta w parze może się umocnić (zyskać na wartości) lub osłabić (stracić na wartości), co oznacza, że w przypadku handlu na rynku forex istnieją zasadniczo cztery zmienne, na których się spekuluje.

Jeśli uważasz, że wartość danej waluty wzrośnie w stosunku do innej, kupujesz tę walutę. Jeśli uważasz, że wartość waluty spadnie w stosunku do innej, sprzedajesz tę walutę czyli otwierasz pozycję krótką (short).

Jak stworzyć odpowiedni trading plan?

Posiadanie planu jest niezbędne do osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych. Powinieneś stworzyć swój własny trading plan i zawrzeć w nim to, co według ciebie przyniesie ci największe korzyści na rynku, ale generalnie dobrym pomysłem jest, aby trading plan zawierał następujące elementy:

 • Ocena umiejętności: uczciwie oceń swój poziom wiedzy na temat inwestowania oraz przejrzyj swoje mocne i słabe strony.
 • Określenie poziomu ryzyka: zdecyduj, jak dużą część swojego portfolio jesteś skłonny zaryzykować w przypadku jednej transakcji, a następnie trzymaj się ustalonych granic.
 • Ustal cele: przed otworzeniem nowej pozycji, ustal realistyczny poziom take profit oraz stosunek ryzyka do zysku.
 • Analizuj rynek: zawsze bądź świadomy tego, co dzieje się na świecie, nawet jeśli handlujesz głównie w oparciu o analizę techniczną.
 • Przygotuj się do handlu: otwórz platformę inwestycyjną i oznacz na wykresie wszystkie główne i pomniejsze poziomy wsparcia oraz oporu, ustaw alerty dla sygnałów wejścia i wyjścia, a także upewnij się, że wszystkie sygnały są łatwo zauważalne lub słyszalne za pomocą wyraźnego sygnału dźwiękowego.
 • Ustal zasady wyjścia: określ swój stop loss, jak również poziom księgowania zysku.
 • Określ zasady wejścia: zapisz warunki, które muszą być spełnione przed wejściem w nową pozycję.
 • Analizuj swoje wyniki: bez względu na to, co się wydarzy w trakcie dnia handlowego, zawsze kończ go, analizując wydarzenia rynkowe, odnotowując zyski i straty oraz oceniając swoje działania.

Choć trading plan zawsze powinien być spisany, ważne jest również aby wiedzieć, kiedy należy podjąć się jego rewaluacji i dostosować go do zmieniających się warunków rynkowych. Pamiętaj! Dobry trading plan powinien zawsze uwzględniać osobisty styl oraz cele tradera.

Jak to ujął José Mourinho:

Zarówno własny instynkt, jak i dane odgrywają ważną rolę w podejmowaniu decyzji. Myślę, że jeśli wszystkie decyzje będą opierać się wyłącznie na danych, wiele czynników zostanie pominiętych; dane nie dają pełnego obrazu. Kiedy podpisujesz kontrakt z graczem, ważne są nie tylko jego wyniki, czy statystyki, ale także mentalność, nastawienie i etyka zawodowa. Wiesz… kiedy gracz robi krok na przód i dołącza do wielkiego klubu, musi mieć odpowiednią mentalność, aby móc poradzić sobie z presją i oczekiwaniami oraz celami, które zostaną przed nim postawione.

Jak radzić sobie z nieoczekiwanymi wydarzeniami podczas handlu?

Bez względu na to, jak solidny może wydawać się twój trading plan, zawsze po drodze pojawiają się jakieś niespodzianki. Ale dobrze rozumiejąc jak działa rynek oraz właściwie planując swoje działania, nawet nieoczekiwane zdarzenia można obrócić na swoją korzyść.

Jedną z najbardziej podstawowych zasad tradingu jest inwestowanie zgodnie z kierunkiem aktualnie panującego trendu. Taki styl inwestowania polega na zidentyfikowaniu, czy rynek jest w trendzie spadkowym czy wzrostowym, a następnie na podążaniu za kolejnymi falami trendu. Aby móc określić w jakiej fazie znajduje się rynek, dobrze jest posiadać jak najwięcej informacji na jego temat. Platforma transakcyjna XTB oferuje narzędzia analizy rynku, które dają inwestorom rzeczywistą przewagę w kwestii poszukiwania i identyfikowania potencjalnych okazji inwestycyjnych.

Należy jednak pamiętać, że rynki nie zawsze podlegają wyraźnym trendom przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Na każdym rynku występują okresy stabilizacji, które są często określane jako trendy boczne. Kluczem do sukcesu jest poprawne rozpoznanie takich momentów, zachowanie zimnej krwi i podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej tego, czy zacząć handlować w przedziale zmienności trendu bocznego czy też poczekać na wybicie.

Aby skutecznie radzić sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami, kluczowym jest posiadanie dobrej strategii zarządzania ryzykiem. Podstawy zarządzania ryzykiem obejmują posiadanie szczegółowego trading planu, umiejętność kontrolowania swoich emocji oraz określenia solidnych zasad zarządzania pieniędzmi.

José Mourinho o tym jak przygotować się na sukces

Poniżej znajdziesz ekskluzywny wywiad José Mourinho z XTB. José zdradza w nim swoje osobiste strategie przygotowywania się na sukces.

1. Czym kierujesz się podczas podejmowania ważnych i trudnych decyzji?

Podejmując ważne decyzje, upewniam się, że mam wszystkie potrzebne informacje. To najlepsza „taktyka”, ponieważ nie można podejmować żadnych decyzji bez znajomości wszystkich jej aspektów i poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na ich pełne zrozumienie.

2. Jaka była największa decyzja, którą podjąłeś w swojej karierze i jak przygotowałeś się do jej podjęcia?

Największa decyzja zawodowa, jaką podjąłem, to ta dotycząca zostania trenerem. Podjąłem decyzję, że chcę tej kariery i chcę poświęcić swoje życie zawodowe, by zostać najlepszym właśnie w tej dziedzinie.

3. Jak trudno jest pogodzić własne instynkty i wiedzę w obliczu danych, jeśli czujesz, że te dwa elementy się wykluczają?

Zarówno własny instynkt, jak i dane odgrywają ważną rolę w podejmowaniu decyzji. Myślę, że jeśli wszystkie decyzje będą opierać się wyłącznie na danych, wiele czynników zostanie pominiętych; dane nie dają pełnego obrazu. Kiedy podpisujesz kontrakt z graczem, ważne są nie tylko jego wyniki, czy statystyki, ale także mentalność, nastawienie i etyka zawodowa. Wiesz… kiedy gracz robi krok na przód i dołącza do wielkiego klubu, musi mieć odpowiednią mentalność, aby móc poradzić sobie z presją i oczekiwaniami oraz celami, które zostaną przed nim postawione.

Podsumowanie

Jeśli chcesz kontynuować naukę, odwiedź zakładkę Baza wiedzy na naszej stronie, gdzie znajdziesz kursy dla początkujących, średniozaawansowanych i premium, które pomogą Ci poprawić umiejętności inwestycyjne.

Aby dowiedzieć się więcej o metodach José Mourinho, odwiedź lekcję José Mourinho "Jak kontrolować swoje emocje?" i "Jak radzić sobie z presją?".

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.