Prognozowanie najważniejszych danych

  • Platforma
6 minute(s)

Z tego artukułu dowiesz się, na co warto zwrócić uwagę przy najważniejszych publikacjach, jak przewidywać ruchy rynkowe tych publikacjach oraz zyskać przewagę z kalendarzem w xStation 5.

Zacznij inwestować już dziś lub załóż konto treningowe

Załóż rachunek rzeczywisty Wypróbuj konto treningowe

Z poniższej lekcji dowiesz się:

  • Na jakie dane warto zwracać uwagę podczas publikacji najważniejszych raportów gospodarczych
  • Jak przewidywać ruchy rynkowe po publikacji danych
  • Jak wbudowany w xStation 5 kalendarz może dać Ci przewagę w tradingu

Na całym świecie codziennie publikowane są liczne dane makroekonomiczne, które często mają wpływ na rynki finansowe. Nie oznacza to jednak, że każda publikacja ma takie samo znaczenie. Dla przykładu, raport z amerykańskiego rynku pracy (tzw. payrollsy) będą miały znacznie większy wpływ na notowania USD niż tygodniowe dane dotyczące wniosków dla bezrobotnych. Jeśli czujesz się nieco zagubiony, nie martw się! Dzięki naszej platformie xStation 5 i jej wbudowanemu kalendarzowi makroekonomicznemu, możesz sprawdzić najnowsze i najbardziej istotne dane. Ale nie to nie wszystko! Możesz również spojrzeć na dane drugorzędne, które mają mniejszy wpływ na rynki, ale mogą Ci dać wskazówki co do przyszłych wydarzeń rynkowych..  

Kalendarz – punkt startowy

Spójrzmy bliżej na kalendarz. Jak widać, można w nim sprawdzić wiele danych, więc może to być nieco chaotyczne dla osoby, która dopiero co zaczęła swoją przygodę z tradingiem. Jednak jako doświadczony trader powinieneś z łatwością wskazać, jakie są najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne dla większości najpopularniejszych walut. Jeśli tego nie wiesz, warto powrócić do wcześniejszych sekcji, gdzie znajdziesz stosowny artykuł na ten temat.

Źródło: xStation 5

Zalew informacji oznacza, że musisz wiedzieć czego szukać. Zbyt dużo danych zwykle kończy się uczuciem dezinformacji, dlatego musisz ustalić jakie są najważniejsze odczyty, które trzeba śledzić. Na przykład, dolar amerykański zareaguje na dane dotyczące PKB, raport NFP oraz inflację CPI, ale powinien być stabilny po regionalnych odczytach dotyczących aktywności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że te odczyty powinny być ignorowane. Chociaż prawdopodobnie nie poruszą one rynkami, ale można z nich wyczytać interesujące wskazówki przed publikacją kluczowych raportów. Nasz kalendarz sprawia, że jest to jeszcze prostsze, ponieważ wskazuje on, czy nadchodzące wydarzenie powinno mieć większy czy mniejszy wpływ na konkretne aktywo.

Przewiduj nieprzewidywalne

Dane gospodarcze mają w zwyczaju poruszać rynkami, dlatego wiedza, czy nadchodzący odczyt będzie lepszy czy gorszy od oczekiwań, może dać Ci przewagę na rynku. Jednakże, prawie niemożliwym jest przewidzenie dokładnych liczb. Oczywiście, może się tak od czasu do czasu zdarzyć, jednak najważniejszą rzeczą jest fakt, czy dany raport okazał się lepszy czy gorszy od oczekiwań. Jeśli jest lepszy, to zazwyczaj prowadzi to do rajdu określonej waluty. Jeśli jest gorszy, nadchodzą spadki. Skupmy się na Non-Farm Payrolls. NFP to kluczowy raport dla amerykańskiej gospodarki, więc cały rynek go obserwuje. Im wyższy wynik, tym silniejszy dolar. Dlatego jako trader powinieneś sprawdzić, czy możliwe jest przewidzenie raportu. Jak można tego dokonać? Po pierwsze, powinieneś odczytów ze Stanów Zjednoczonych i zwrócić uwagę jedynie na te, które pokazują kondycję rynku pracy. W tym przypadku (jak pokazano na zdjęciu poniżej) raportami tymi będą: raport zatrudnienia ADP, raport Challengera o planowanych zwolnieniach, indeks ISM dla usług oraz tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Spójrzmy, o co chodzi w poszczególnych raportach:

ADP – raport podobny do NFP. Pokazuje miesięczną zmianę w zatrudnieniu, więc jest uważany za najlepszy wskaźnik przed oficjalnymi danymi, który jest zazwyczaj publikowany dwa dni później.

  • Indeks ISM dla usług (sub-indeks dla zatrudnienia) – prawdopodobnie druga najbardziej interesująca wskazówka przed NFP. Usługi to największy sektor amerykańskiej gospodarki, więc im lepsze liczby, tym wyższy powinien być odczyt NFP.
  • Raport Challengera o planowanych zwolnieniach – najmniej istotny raport z tych, które mogą służyć jako prognoza przed NFP. Zawiera informacje dotyczące liczby planowanych zwolnień w firmach. Im więcej zwolnień, tym gorsza kondycja rynku pracy.
  • Tygodniowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych – miara osób, które w ciągu ostatniego tygodnia po raz pierwszy złożyły wniosek o zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli liczby te rosną, może to być niepokojący znak sygnalizujący wzrost bezrobocia.

Istnieją również pomniejsze raporty takie jak sub-indeks ISM dotyczący zatrudnienia w sektorze przemysłu, ale są one mniej ważne od wspomnianych wyżej. Wszystkie wspomniane raporty można sprawdzić w kalendarzu wbudowanym w xStation 5, dzięki temu nie musisz wyłączać platformy, aby przeglądać najistotniejsze dane.

Źródło: xStation 5

Gdy już mamy wszystkie cegiełki, złóżmy je w całość. Spójrz na poniższą tabelkę. Pokazuje ona wszystkie pomniejsze raporty warte uwagi przed NFP, prognozy oraz poprzednie odczyty.

Źródło: XTB

Jak widać, w naszym przypadku zarówno ADP, jak i sub-indeks ISM dla usług pokonały oczekiwania rynkowe. Co więcej, raport ADP sugeruje, że główne dane NFP mogą być wyższe niż oczekiwano, co dobrze rokuje dla USD. Oczywiście, przemysł oraz tygodniowe wnioski wskazują przeciwny kierunek, ale ten sektor odpowiada jedynie za 20% amerykańskiej gospodarki. Oznacza to, że zatrudnienie jest generowane głównie w sektorze usług, dlatego silne dane z tej części gospodarki powinny przyćmić słabsze odczyty z przemysłu. W rezultacie, powinniśmy się spodziewać solidnego raportu NFP. Należy wziąć jednak pod uwagę, że pozostali uczestnicy rynku przeprowadzają podobną analizę, co oznacza, że realny konsensus może być nawet wyższy niż 160 tys. Dzieje się tak ponieważ prognozy analityków są wysyłane tydzień lub dwa przed ważnymi raportami, podczas gdy pomniejsze dane są publikowane na mniej niż tydzień przed NFP.

Podobna analiza może zostać dokonana przed danymi dotyczącymi PKB, inflacji czy nawet raportach o zapasach. Wyższa sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa powinny dobrze przysłużyć się PKB, a silniejsza inflacja PPI oraz wyższe ceny surowców powinny wesprzeć inflację CPI. Co do ropy, we wtorkowe wieczory publikowane są dane API, które zazwyczaj są podpowiedzią przed ważniejszym raportem DOE dotyczącym zapasów ropy naftowej. Koncepcja jest identyczna – patrzymy na informacje drugiej kategorii, które opisują sytuację w tym samym sektorze czy gospodarce i staramy się przewidzieć kierunek najważniejszych danych.

Ważenie ryzyka

Nie jest łatwo przewidywać wartości gospodarcze. Co więcej, nawet profesjonaliści, których prognozy oparte są na skomplikowanych modelach nie mogą powiedzieć, że ich wskazania są pewne. Oznacza to, że Twoja analiza nie doprowadzi do dokładnej liczby, lecz i tak może dać Ci przewagę, ponieważ będziesz miał pojęcie o kierunku,w którym zmierzają dane. Jest to pomocne w sprawdzeniu, czy Twoja prognoza ma kuszący stosunek zysku do ryzyka oraz czy warto podjąć ryzyko i wejść w pozycję.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu treści posiadają wyłącznie charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wszelkie opinie, analizy, wyceny oraz prezentowane materiały nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji ogólnej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Oferowane instrumenty pochodne z dźwignią są wysoce ryzykowne. Straty mogą przekroczyć depozyt zabezpieczający.

Autor publikacji: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.