Nazwa firmy

Albioma SA

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Albioma SA CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)