Nazwa firmy

Valeo SA

Opis instrumentu

Instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Valeo SA CFD (rynek referencyjny: rynek zorganizowany)