Cấp độ Dịch vụ

Tại XTB, chúng tôi hiểu rằng các dịch vụ của chúng tôi được sử dụng bởi các khách hàng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và phong cách đầu tư khác nhau. Để đáp ứng tất cả các đối tượng, chúng tôi đã tạo ra "Cấp độ Dịch vụ". Tìm hiểu về các dịch vụ của chúng tôi, điều chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn và nhận được nhiều lợi ích hơn từ giao dịch của bạn. Yêu cầu khối lượng tối thiểu được áp dụng!

Base Plus VIP
Khối lượng giao dịch (Lot) 0 10 100
Tiền nạp (EUR) 0 100 25000

Kiến thức là sức mạnh: nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn với hệ thống đào tạo đầy sáng tạo được chuẩn bị bởi các chuyên gia của XTB. Các tài liệu học tập này bao gồm mọi bước trong hành trình giao dịch của bạn, từ vỡ lòng đến các hạng mục nâng cao.

Phân tích thị trường có thể là một công vệc tốn thời gian, nhưng bạn không phải bận tâm khi đã có sự trợ giúp của các nhà phân tích danh giá tại XTB*. Truy cập vào Tài liệu nghiên cứu cao cấp của chúng tôi, cập nhật thông tin về các biến động của thị trường và điều chỉnh chiến lược của bạn với hướng dẫn từ các chuyên gia.
* Giải thưởng Bloomberg cho Przemek

-

Nhận phân tích, tin tức và tín hiệu giao dịch trực tiếp đến điện thoại di động của bạn với Thông báo nghiên cứu cao cấp của chúng tôi, được thiết kế để giúp bạn theo sát các chuyển động của thị trường. Xét về độ nhạy bén, dịch vụ này chỉ có một không hai.

-

Tham gia cộng đồng những nhà đầu tư có cùng chí hướng tại các câu lạc bộ giao dịch hàng tuần của XTB, nơi mỗi phiên được điều phối chuyên nghiệp và phân tích thị trường diễn ra trong thời gian thực. Phù hợp cho cả khi bạn là người mới hoặc nhà giao dịch lão luyện - Nhận ưu tiên truy cập vào các buổi sinh hoạt, cộng thêm lớp học Chuyên gia của chúng tôi.

-

Nhận phản hồi về chiến lược giao dịch của bạn cùng lời tư vấn từ các nhà phân tích thị trường. Họ sẽ cung cấp lời khuyên về cách thức giao dịch và xem xét các thị trường cụ thể theo yêu cầu của bạn.

- -

Cải thiện kỹ năng của bạn với các chiến thuật Price Action, Market Geometry và Ichimoku với sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia. Nâng cao kỹ năng quản lý rủi ro, tâm lý đầu tư hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác trong giao dịch của bạn với sự hướng dẫn của huấn luyện viên để giúp tối đa hóa tiềm năng giao dịch của mình và giúp vượt qua mọi thách thức bạn có thể gặp phải trong suốt hành trình giao dịch của mình. Để có danh sách các khóa đào tạo, hãy nhắn với chuyên viên chăm sóc tài khoản của bạn.

- -

Nhận phản hồi từ hội đồng chuyên gia của chúng tôi về xu hướng thị trường dần hình thành, kèm đánh giá trực tiếp bởi giới phân tích của chúng tôi.

- -

-

- -

-

- -
Base
Khối lượng giao dịch (Lot): 0
Tiền nạp (EUR): 0

Kiến thức là sức mạnh: nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn với hệ thống đào tạo đầy sáng tạo được chuẩn bị bởi các chuyên gia của XTB. Các tài liệu học tập này bao gồm mọi bước trong hành trình giao dịch của bạn, từ vỡ lòng đến các hạng mục nâng cao.

Plus
Khối lượng giao dịch (Lot): 10
Tiền nạp (EUR): 100

Kiến thức là sức mạnh: nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn với hệ thống đào tạo đầy sáng tạo được chuẩn bị bởi các chuyên gia của XTB. Các tài liệu học tập này bao gồm mọi bước trong hành trình giao dịch của bạn, từ vỡ lòng đến các hạng mục nâng cao.

Phân tích thị trường có thể là một công vệc tốn thời gian, nhưng bạn không phải bận tâm khi đã có sự trợ giúp của các nhà phân tích danh giá tại XTB*. Truy cập vào Tài liệu nghiên cứu cao cấp của chúng tôi, cập nhật thông tin về các biến động của thị trường và điều chỉnh chiến lược của bạn với hướng dẫn từ các chuyên gia.
* Giải thưởng Bloomberg cho Przemek

Nhận phân tích, tin tức và tín hiệu giao dịch trực tiếp đến điện thoại di động của bạn với Thông báo nghiên cứu cao cấp của chúng tôi, được thiết kế để giúp bạn theo sát các chuyển động của thị trường. Xét về độ nhạy bén, dịch vụ này chỉ có một không hai.

Tham gia cộng đồng những nhà đầu tư có cùng chí hướng tại các câu lạc bộ giao dịch hàng tuần của XTB, nơi mỗi phiên được điều phối chuyên nghiệp và phân tích thị trường diễn ra trong thời gian thực. Phù hợp cho cả khi bạn là người mới hoặc nhà giao dịch lão luyện - Nhận ưu tiên truy cập vào các buổi sinh hoạt, cộng thêm lớp học Chuyên gia của chúng tôi.

VIP
Khối lượng giao dịch (Lot): 100
Tiền nạp (EUR): 25000

Kiến thức là sức mạnh: nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn với hệ thống đào tạo đầy sáng tạo được chuẩn bị bởi các chuyên gia của XTB. Các tài liệu học tập này bao gồm mọi bước trong hành trình giao dịch của bạn, từ vỡ lòng đến các hạng mục nâng cao.

Phân tích thị trường có thể là một công vệc tốn thời gian, nhưng bạn không phải bận tâm khi đã có sự trợ giúp của các nhà phân tích danh giá tại XTB*. Truy cập vào Tài liệu nghiên cứu cao cấp của chúng tôi, cập nhật thông tin về các biến động của thị trường và điều chỉnh chiến lược của bạn với hướng dẫn từ các chuyên gia.
* Giải thưởng Bloomberg cho Przemek

Nhận phân tích, tin tức và tín hiệu giao dịch trực tiếp đến điện thoại di động của bạn với Thông báo nghiên cứu cao cấp của chúng tôi, được thiết kế để giúp bạn theo sát các chuyển động của thị trường. Xét về độ nhạy bén, dịch vụ này chỉ có một không hai.

Tham gia cộng đồng những nhà đầu tư có cùng chí hướng tại các câu lạc bộ giao dịch hàng tuần của XTB, nơi mỗi phiên được điều phối chuyên nghiệp và phân tích thị trường diễn ra trong thời gian thực. Phù hợp cho cả khi bạn là người mới hoặc nhà giao dịch lão luyện - Nhận ưu tiên truy cập vào các buổi sinh hoạt, cộng thêm lớp học Chuyên gia của chúng tôi.

Nhận phản hồi về chiến lược giao dịch của bạn cùng lời tư vấn từ các nhà phân tích thị trường. Họ sẽ cung cấp lời khuyên về cách thức giao dịch và xem xét các thị trường cụ thể theo yêu cầu của bạn.

Cải thiện kỹ năng của bạn với các chiến thuật Price Action, Market Geometry và Ichimoku với sự hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia. Nâng cao kỹ năng quản lý rủi ro, tâm lý đầu tư hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác trong giao dịch của bạn với sự hướng dẫn của huấn luyện viên để giúp tối đa hóa tiềm năng giao dịch của mình và giúp vượt qua mọi thách thức bạn có thể gặp phải trong suốt hành trình giao dịch của mình. Để có danh sách các khóa đào tạo, hãy nhắn với chuyên viên chăm sóc tài khoản của bạn.

Nhận phản hồi từ hội đồng chuyên gia của chúng tôi về xu hướng thị trường dần hình thành, kèm đánh giá trực tiếp bởi giới phân tích của chúng tôi.

-

-

Cấp độ Dịch vụ với các tùy chọn PLUS và VIP sẽ được cung cấp cho các khách hàng đã thực hiện đủ khối lượng giao dịch và tiền nạp tối thiểu. Các mức yêu cầu về khối lượng giao dịch cũng như tiền nạp tối thiểu có thể được tìm thấy tại website của XTB

Để tính khối lượng giao dịch tối thiểu, XTB sẽ tính dựa trên khối lượng các lệnh đã đóng trên tất cả các tài khoản của khách hàng thuộc các mã không phải là CFD có dùng đòn bẩy và các cổ phiếu tổng hợp, việc này lặp lại mỗi tháng. Để tính số tiền nạp tối thiểu, XTB sẽ tính dựa trên phần chênh lệch giữa số tiền nạp và số tiền rút từ lúc khách hàng đăng ký tài khoản.

Trong trường hợp tăng Cấp độ Dịch vụ thành PLUS, các điều kiện được áp dụng cho thời gian 3 tháng trước đó. Trong trường hợp tăng Cấp độ Dịch vụ thành VIP, các điều kiện được áp dụng cho thời gian 6 tháng trước đó.

Các khoảng thời gian được đề cập ở trên bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng sau khi khách hàng nhận được quyền truy cập vào dịch vụ. Việc tăng Cấp độ Dịch vụ sẽ diễn ra vào ngày hôm sau sau khi hoàn thành các yêu cầu về khối lượng giao dịch và tiền gửi.

Nếu trong một tháng, trong thời gian sử dụng dịch vụ, khách hàng đáp ứng lại yêu cầu khối lượng giao dịch và tiền nạp, thời gian truy cập của Cấp độ dịch vụ sẽ được kéo dài thêm 3 hoặc 6 tháng.

Nếu khách hàng không thể thực hiện được các yêu cầu về khối lượng giao dịch và tiền gửi trong thời gian sử dụng dịch vụ, Cấp độ Dịch vụ của bạn sẽ bị giảm đi một cấp độ (Từ VIP về PLUS hoặc từ PLUS về BASE).

Đầu tư CFDs dùng đòn bẩy tồn tại một tỷ lệ rủi ro đáng kể. Hình thức đầu tư này có thể không phù hợp với tất cả mọi người, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ các rủi ro.

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ các rủi ro.

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn

×