Bollinger Bands

2 minute(s)
  • Indicatorul Bollinger Bands a fost creat de John Bollinger în 1980.
  • Acest indicator constă într-o linie mediană și două canale de preț (sau benzi) care încadrează linia mediană.
  • Spre deosebire de un calcul procentual al unei medii mobile, benzile Bollinger Bands adaugă și scad o deviație standard.
  • Bollinger Bands se adaptează condițiilor de piață, oferind informații și cu privire la volatilitatea din piață.

Bollinger Bands se formează prin plasarea a două benzi de volatilitate deasupra și sub o medie mobilă simplă, care este de obicei o medie mobilă calculată pentru 20 de perioade. Benzile sunt calculate la două deviații standard față de media mobilă. Acest indicator oferă informații și despre volatilitatea din piață. Atunci când volatilitatea creștere spațiul dintre benzi se extinde, iar atunci când volatilitatea scade spațiul dintre benzi se îngustează.

BB-1

Cum poți să folosești Bollinger Bands?

Dacă trendul curent al pieței este ascendent, atunci prețul nu ar trebui să depășească linia superioară a Bollinger Bands. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci acesta reprezintă un semnal de slăbiciune a tendinței de apreciere și există riscul unei corecții. Dacă prețul într-adevăr se corectează, atunci ținta devine banda inferioară a Bollinger Bands.

Dacă piața evoluează în cadrul benzii superioare și a mediei mobile, atunci acesta reprezintă un semnal de continuare pentru trendul ascendent.

Pe de altă parte, dacă trendul este descendent, atunci prețul nu ar trebui să depășească banda inferioară a Bollinger Bands. Dacă se întâmplă acest lucru, atunci putem avea în vedere faptul că trendul descendent este slăbit și ar putea să se contureze pe grafic o inversare de tendință. Un indiciu al continuării trendului descendent este acela al evoluției prețului între media mobilă și banda inferioară.

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB S.A. nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB S.A., persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.