Indicatori macroeconomici - avansat

3 minute(s)

Pentru a deveni un trader de succes este necesar să înţelegi datele şi indicatorii macroeconomici publicaţi în presa de specialitate.

Să începem printr-o introducere în capitolul indicatorii macroeconomici cheie.

GDP – Produsul Intern Brut (PIB)

GDP este unul dintre cei mai importanţi indicatori ai economiei unei ţări şi indică valoarea de piaţă a tuturor produselor şi serviciilor produse pe parcursul unui an. GDP în sine este considerat un indicator de tip lagging, astfel majoritatea investitorilor îşi concentrează atenţia pe două rapoarte care sunt publicate în lunile dinaintea GDP-ului, respectiv versiunea finală şi raportul preliminar.

Aceste rapoarte pot cauza volatilitate considerabilă în piaţă.

CPI – Indicele preţurilor de consum este probabil unul dintre cei mai importanţi indicatori ai inflaţiei. Reprezintă o estimare statistică construită prin utilizarea preţurilor unui eşantion de articole reprezentative. Aceste preţuri sunt colectate periodic. CPI măsoară creşterea preţurilor produselor şi serviciilor şi este calculat pe diferite categorii şi subcategorii.

Dacă CPI-ul publicat este mai mare decât aşteptările, înseamnă că presiunea inflaţiei este ridicată şi banca centrală poate creşte rata dobânzilor, ceea ce poate duce la o creştere a valorii monedei.

Vânzările retail - indicator publicat lunar care reprezintă o informaţie decisivă pentru traderii FX, deoarece indică puterea de cumpărare a consumatorilor.

Cu cât acest indicator are o valoare mai mare, cu atât mai mari sunt aşteptările pentru economie, astfel o publicare pozitivă înseamnă că sunt aşteptări mari pentru următoarea creştere a PIB-ului.

Deoarece analiza fundamentală se bazează pe observarea şi analiza situaţiei macroeconomice, vom analiza în detaliu datele publicate.

Datele despre piaţa muncii pot fi un factor important în pieţele financiare.

Două dintre cele mai de impact date publicate sunt rata şomajului şi Non-Farm Payrolls din SUA.

Ratele de şomaj indică procentul din forţa de muncă reprezentat de oameni neangajaţi, dar care caută în mod activ un loc de muncă şi sunt dispuşi să muncească.

Înainte de a analiză reacţia pieţei la datele despre piaţa muncii, să analizăm influenţa internă pe piaţa muncii.

Creşterea constantă a gradului de şomaj este o manifestare a deteriorării situaţiei economice a ţării, percepută negativ de pieţele financiare, respectiv ca un semnal pentru vânzarea monedei țării respective.

Piaţă consideră că un grad de şomaj ridicat duce la slăbirea monedei.

Cea mai importantă statistică publicată în mod periodic în SUA se face în fiecare vineri a lunii, cunoscută sub numele de non-farm payrolls sau NFP.

NFP-ul se definește prin locurile de muncă noi create în sectorul non-agricol şi reflectă situaţia economică a ţării.

Valorile ridicate ale indicelui sunt un semnal pozitiv şi pot contribui la aprecierea monedei unei ţări.

Să aruncăm o privire la datele de piaţă publicate despre GBP/USD:

impact nfp asupra gbpusd

NFP-ul în acest caz a fost mult peste aşteptări, conducând la creşterea valorii dolarului.

Impactul ratelor de dobândă asupra ratelor de schimb

Să trecem la cel mai important factor care determină comportamentul ratelor de schimb - ratele de dobândă.

Decizia asupra ratelor de dobânda

Fiecare trader trebuie să ştie că o creştere a ratelor de dobânda înseamnă pentru majoritatea investitorilor o profitabilitate mai mare a investiţiilor sigure din acea ţară. Capitalul liber care circulă pe pieţele internaţionale poate fi rapid transferat pentru întărirea monedei, apreciind-o.

La polul opus, reducerea ratelor de dobânda duce la deprecierea monedei.

Să presupunem că Consiliul Băncii Europene Centrale a redus în mod neaşteptat ratele de dobânda cheie cu 25 puncte de bază la 1.25%.

Să vedem reacţia pieţei EUR/USD:

impact nfp pe eurusd

După cum se poate vedea, datele fundamentale publicate conduc piaţa şi cresc volatilitatea. Cu toate acestea, reacţia pieţei adesea variază în funcţie de sentimentele existente sau de aşteptări şi adesea pot fi deja incluse în modificările de preţ.

Dacă vrei să înveţi mai multe despre indicatorii macroeconomici importanţi, urmăreşte webinariile gratuite oferite de XTB.

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."