Ordine în așteptare

2 minute(s)
  •  Există două tipuri de tranzacții: cu execuție instantă și execuție în așteptare
  •  Întrucât o execuție instantă deschide o tranzacție la un preț cotat în prezent pe piață, ordinele în așteptare îți permit să setezi ordine care vor fi activate în momentul în care prețul atinge un nivel prestabilit de tine.

 Sunt patru tipuri de ordine în așteptare pe care le poți utiliza cu XTB:

 1. Buy Stop

 2. Sell Stop

 3. Buy Limit

 4. Sell Limit

 

Buy Stop

Ordinul Buy Stop îți permite să setezi un ordin de cumpărare la un preț mai mare decât prețul curent al pieței. Asta înseamnă că, dacă prețul curent al pieței este de 20 USD iar prețul setat prin Buy Stop este de 22 USD, în momentul în care piața atinge un nivel al prețului de 22 USD, o tranzacție de cumpărare va fi executată pe piață.

Sell Stop

Ordinul Sell Stop îți permite să setezi un ordin de vânzare la un preț mai mic decât prețul curent al pieței. Asta înseamnă că, dacă prețul curent la pieței este de 20 USD iar prețul setat prin Sell Stop este de 18 USD, în momentul în care piața atinge un nivel al prețului de 18 USD, o tranzacție de vânzare va fi executată pe piață.

Buy Limit

Ordinul Buy Limit îți permite să setezi un ordin de cumpărare la un preț mai mic decât prețul curent la pieței. Asta înseamnă că, dacă prețul curent al pieței este de 20 USD iar prețul setat prin Buy Limit este de 18 USD, în momentul în care piața atinge un nivel al prețului de 18 USD, o tranzacție de cumpărare va fi executată pe piață.

Sell Limit

Ordinul Sell Limit îți permite să setezi un ordin de vânzare la un preț mai mare decât prețul curent al pieței. Asta înseamnă că, dacă prețul curent al pieței este de 20 USD iar prețul setat prin Sell Limit este de 22 USD, în momentul în care piața atinge un nivel al prețului de 22 USD, o tranzacție de vânzare va fi executată pe piață.

 

Cel mai ușor mod de a seta ordine în așteptare este direct de pe grafic în platforma xStation. Mai multe informații despre tranzacţionarea de pe grafic aici.

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."