Stop Loss & Take Profit în xStation

2 minute(s)
  •  Ordinele Stop Loss și Take Profit sunt caracteristici automate disponibile pe majoritatea platformelor de tranzacționare care blochează profitul sau limitează pierderea, în funcție de nivelurile setate.
  •  Aceste tipuri de ordine sunt importante în gestionarea riscului și mai ales a emoțiilor.
  •  În majoritatea cazurilor, ordinele Stop Loss și Take Profit sunt executate în folosul tău - așa că nu trebuie să monitorizezi permanent prețurile.
  •  Calculatorul de tranzacționare al XTB te ajută în alegerea unui nivel de Stop Loss sau Take Profit potrivit stilului tău de tranzacționare și modului în care administrezi riscul.

 Cum plasezi ordinele Stop Loss și Take Profit

 Sunt numeroase metode de plasare a ordinelor Stop Loss și Take Profit în platforma xStation, dar cea mai detaliată metodă poate fi aplicată în fereastra de comandă cu ajutorul calculatorului încorporat.

Take Profit/Stop Loss

 După alegerea pieței, volumului și direcției tranzacției pot seta un ordin Stop Loss sau Take Profit bazat pe:

 

 - Un nivel al pieței stabilit

 - Pipsi

 - Valoarea monetară

 - Procent din capitalul investit

 

 În exemplul de mai sus, un Stop Loss de 20 pipsi a fost setat pe piața EURUSD cu o tranzacție de cumpărare a unui lot.

 În acest exemplu, un ordin Stop Loss a fost setat la un nivel de 1.10609 iar dacă prețul atinge acest nivel vei fi scos din tranzacție automat cu o pierdere de 85 RON, ceea ce reprezintă 1.61% din întregul capital investit.

 În funcție de modul în care îți administrezi riscul, poți seta ordine potrivite nevoilor tale fără a fi necesar să faci calcule manual. Aceeași metodă se aplică și pentru Take Profit, unde poți seta ordinul să se închidă atunci când prețul atinge un anumit nivel.

 Opțional, dacă nu ai setat un ordin Stop Loss sau Take Profit odată cu deschiderea unei tranzacții, ai posibilitatea să modifici condițiile. Pentru acest lucru trebuie doar să accesezi tranzacția ta din rubrică “Poziții Deschise”.

Take Profit si Stop Loss

 În momentul în care ai găsit poziția pe care dorești să o modifici, aruncă o privire asupra coloanelor Stop Loss sau Take Profit și în funcție de ordinul pe care vrei să îl setezi, apăsa tasta +. Acum poți seta ordinul în funcție de preț, pipsi sau valoarea numărului de pipsi calculată în moneda contului.

SL / TP

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."