Teoria Elliott Wave

3 minute(s)

La începutul secolului 20 Ralph Nelson Elliott a descoperit că pieţele de capital nu au un comportament întâmplător, ci că au tendinţa de a urma legile naturii bazate pe indicatorii Fibonacci. Concluzia a fost ca mişcările pieţei pot fi anticipate şi chiar măsurate.

Principiul Wave se bazează pe ideea că scăderile şi creşterile de preţ se fac în secvenţe repetitive numite valuri. În structura sa tipică de val, mişcarea unei pieţe este compusă din cinci valuri în direcţia trendului (cunoscute ca 1, 2, 3, 4 şi 5) şi 3 valuri care formează o mişcare corectivă (cunoscute ca A, B şi C).

Elliott Wave

Teoria Elliott Wave a fost dezvoltată mai târziu şi adaptată principiilor lui AJ Frost, Robert Prechter şi Robert Miner, care au creat numeroase reguli de punere în practică a teoriei. Mai jos sunt câteva dintre cele mai importante reguli:

Valul 2 nu poate sparge punctul minim al valului 1 într-un trend ascendent şi nu poate sparge valul 1 într-un trend descendent.

Valul 3 nu poate fi cel mai scurt în termeni de lungime şi timp, în comparaţie cu valurile 1 și 5.

Valul 4 nu poate sparge punctul maxim al valului 1 într-un trend ascendent şi nu poate sparge punctul minim al valului 1 într-un trend descendent.

Valul 4 nu poate fi mai lung decât valul 2.

Mai jos este un exemplu al structurii valurilor Elliott pe un interval zilnic pentru perechea EUR/USD:

Elliott Wave xstation

Să vedem dacă exemplul de mai sus se aliniază celor 4 reguli menţionate anterior:

Valul 2 nu sparge minimul valului 1.

Valul 3 nu este cel mai scurt în comparaţie cu valurile 1 şi 5.

Valul 4 nu sparge vârful valului 1.

Valul 4 nu este mai lung decât valul 2.

Mai jos avem un alt exemplu al structurii valurilor Elliott, de data aceasta pe un interval de 4 ore pe piaţa EURGBP:

Elliott Wave EURGBP

Folosind exemplul, verificăm dacă se aliniază cu cele 4 reguli:

Valul 2 nu sparge punctul de minim al valului 1.

Valul 3 nu este mai lung în comparaţie cu valurile 1 şi 5.

Valul 4 nu sparge vârful valului 1.

Valul 4 nu este mai lung decât valul 2.

După cum se vede, în toate exemplele, teoria Elliott Wave este cât se poate de consecventă în identificarea trendului unei pieţe. Totuşi, trebuie să luăm în considerare mai mulţi indicatori tehnici pentru a identifica o oportunitate de tranzacţionare astfel încât să îți creşti şansele de succes.

Rezumat

Teoria Elliott Wave, privită în totalitate nu este un simplu concept şi necesită timp pentru a fi înţeleasă şi pentru a putea fi pusă în practică, însă cei mai mulţi traderi aplică regulile derivate din această teorie, combinându-le cu alte instrumente de analiză tehnică și creând astfel strategii tehnice cu probabilitate ridicată.

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."