Trở thành đối tác của chúng tôi và nhậnđến 600 USD CPA.

Liên hệ XTB

XTB Services Ltd

Pikioni 10, Building: Highsight Rentals Ltd, 3075, Limassol, Cyprus
Văn phòng
partnerships@xtb.com

XTB International Limited

35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belize, C.A
Văn phòng
partnerships@xtb.com