Gazul natural, surpriza începutului de săptămână

17:37 17 februarie 2020

Săptămâna a început într-o notă pozitivă, dar care ulterior s-a transpus într-o mișcare de consolidare la nivelul majorității piețelor bursiere din Europa. Tendința a fost accentuată de faptul că piețele din SUA sunt închise astăzi, întrucât este sărbătorită Ziua Președintelui. În acest context cu un grad mai redus de lichiditate, trebuie să remarcăm performanța gazului natural.

Materia primă își extinde secvența de creștere dezvoltată la sfârșitul săptămânii anterioare, dar care nu a oprit atingerea unui rezultat săptămânal negativ (-3,22%). În ciuda unor date pesimiste cu privire la consumul din China, care a scăzut cu 1% în raport cu anul trecut, tabăra cumpărătorilor pare a căpăta încredere. Aceștia au fost ușor influențați de datele EIA de săptămâna trecută cu privire la stocurile pentru săptămâna 3 - 7 februarie, întrucât, deși fac referire la un moment anterior, indică o ușoară reducere a stocurilor, ceea ce temperează o parte din presiunea descendentă resimțită de preț. 

În plus, așteptările investitorilor au fost influențate de prognozele meteo pentru a doua jumătatea a lunii feburarie. Astfel, se estimează două valuri de aer rece în SUA în perioadele 14 - 20 februarie și 28 februarie - 1 martie care ar putea impulsiona ușor cererea de gaze naturale.

Din punct de vedere tehnic, cotația a încheiat săptămâna trecută într-un punct critic: sub zona cheie de rezistență sub forma mediei mobile exponențiale de 200 de perioade (aproximativ 1,85). Totuși, deschiderea de astăzi a adus un gap ascendent considerabil care a împins prețul către nivelul de rezistență de la 1,900 care a marcat întreruperea unei secvențe de creștere pe 6 februarie. La momentul scrierii, cumpărătorii încearcă să depășească obstacolul de la 1,935 care este marcat de o retragere exterioară Fibonacci de 161,8% din secvența ascendentă de la jumătatea săptămânii anterioare. În eventualitatea unei confirmări, am putea asista la o extindere a impulsului către zona maximelor locale de la 1,950. Totuși, perspectiva pozitivă nu este atât de clară întrucât în intervalul 22 - 26 februarie este așteptată o îmbunătățire a temperaturii, ceea ce ar putea ”tăia” o parte din elanul cumpărătorilor.

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri