Top 3 grafice ale săptămânii: Argint, Aur, DE30

17:00 7 aprilie 2021

Argintul

Să începem analiza de astăzi cu piața argintului. Urmărind intervalul H4, putem observa că prezenta corecție ascendentă a fost puțin mai mică decât cea precedentă până acum. În cazul în care cumpărătorii vor reuși să mențină mișcarea ascendentă, zona de la 25,60 USD va fi prima țintă potențială pentru tauri, zonă marcată de limita structurii 1: 1 și retragerea Fibonacci de 38,2% a impulsului descendent recent, început la sfârșitul lunii februarie. Pe de altă parte, dacă este lansată o mișcare descendentă mai devreme, zona din apropierea nivelului de 24,00 USD rămâne suportul cheie de urmărit.

Argint, interval H4. Sursa: xStation5

Aurul

De asemenea, piața aurului a traversat recent o corecție ascendentă. Analizând intervalul zilnic, putem observa că prețul se tranzacționează deasupra mediei mobile de 150 de perioade, care a acționat ca o rezistență cheie în trecut. Continuarea mișcării ascendente pare posibilă. Cea mai apropiată zonă de rezistență de urmărit poate fi găsită între 1.750 și 1.760 USD. În cazul în care vânzătorii reușesc să oprească mișcarea ascendentă acolo, aurul poate relua tendința descendentă. Pe de altă parte, spargerea acestei zone de rezistență menționate anterior ar deschide calea pentru o mișcare ascendentă mai amplă.

Aur, interval zilnic. Sursa: xStation5

DE30

Nu în ultimul rând, să aruncăm o privire asupra indicelui german DAX, care s-a tranzacționat recent într-o mișcare ascendentă puternică. În ciuda formațiunii de lumânări de scădere negative de ieri, care s-a conturat pe intervalul zilnic (Shooting Star), tendința principală rămâne ascendentă. Cu toate acestea, dacă semnalul de inversare este confirmat și începe o corecție descendentă, cel mai apropiat suport de urmărit poate fi găsit în zona de 14.770 puncte, nivel marcat de reacțiile anterioare de preț. În cazul în care apare o spargere în jos, suportul de la 14.150 puncte va fi în pericol. Pe de altă parte, în cazul în care cumpărătorii vor susține tendința ascendentă, zona de 15.440 de puncte ar putea fi următoarea potențială țintă pentru cumpărători (retragerea Fibonacci de 127,2%).

DE30, interval zilnic. Sursa: xStation5

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri