Investiția în acțiuni pentru dividende

Subiecte similare:
Timp de citire: 7 minute(s)
Investiția în dividende rămâne o strategie importantă pentru un număr mare de investitori din întreaga lume. Unii consideră că este aproape un mister în fața evoluției condițiilor piețelor financiare și a companiilor tehnologice cu creștere rapidă, care deseori nu plătesc deloc dividende. Cum arată, de fapt, investițiile în dividende în zilele noastre? Ce este randamentul dividendului și cum identifici cele mai bune acțiuni pentru dividende? Cum îți gestionezi portofoliul de acțiuni pentru dividende? Vom răspunde la aceste întrebări în acest scurt articol.

A investi pentru dividende

Să începem cu elementele de bază, și anume ideea care stă la baza investiției în acțiuni pentru a câștiga din dividende. Despre ce este vorba? Definiția dividendului poate fi explicată într-un mod foarte simplu - dividendul reprezintă o parte din profiturile și câștigurile reportate, pe care o companie le plătește acționarilor săi. Atunci când o firmă generează un profit și / sau acumulează câștiguri reportate (retained earnings), aceste venituri pot fi reinvestite în afacere sau plătite acționarilor sub formă de dividende. Chiar dacă există multe tipuri de dividende (de exemplu, dividende pe acțiuni sau dividende speciale), cel mai frecvent întâlnit este dividendul în numerar, ceea ce înseamnă că o companie îl plătește în numerar direct în contul de brokeraj al acționarului. După ce au investit într-o afacere profitabilă și stabilită, investitorii ar putea avea dreptul să obțină venituri regulate. Pe termen lung, aceste venituri ar putea fi semnificative în raport cu suma de bani investită într-o anumită acțiune. Această abordare este considerată, la scară largă, esența investițiilor pe termen lung.

Acțiuni de tip growth (de creștere) vs acțiuni de tip value (de valoare)

Nu toate companiile plătesc dividende - așa cum am menționat anterior, unele dintre ele preferă să reinvestească câștigurile, scopul principal fiind extindere a companiei. Este crucial să înțelegem diferența dintre două tipuri de investiții în acțiuni - investiția în acțiuni de creștere și investiția în acțiuni de valoare. În linii mari,acțiunile de creștere aparțin companiilor de la care investitorii se așteaptă să înregistreze creșteri semnificative ale profitului în viitor. Astfel de companii au demonstrat marcat, adesea, câștiguri mai bune decât media câștigurilor calculată la nivel de industrie. Întrucât astfel de companii urmăresc extinderea, în continuare, fie nu plătesc deloc dividende, fie plătesc doar sume relativ modeste. În schimb, prețul acțiunilor lor ar putea depăși performanța calculată la nivelul întregii burse.

Pe de altă parte, acțiunile de valoare reprezintă de obicei companii stabile, ale căror acțiuni sunt tranzacționate la o valoare sub potențialul real. De asemenea, aceste firme au parte și de fundamente bune, modelele lor de afaceri fiind constante și previzibile. Deși veniturile mai mari / suplimentare (gains in revenue) și câștigurile (earnings) ar putea fi considerate relativ modeste (în comparație cu acțiunile de creștere), companiile cu acțiuni de valoare distribuie adesea dividende. Prin urmare, investitorii interesați de dividende ar trebui să acorde mai multă atenție acțiunilor de valoare, scopul lor fiind acela de a încasa plăți periodice din dividende.

Dividend pe acțiune și randamentul dividendului

Există anumite concepte pe care investitorii interesați de dividende ar trebui să le cunoască. În primul rând, dividendul pe acțiune (DPS) s-ar putea dovedi a fi foarte util deoarece arată valoarea dividendelor pentru fiecare acțiune, într-o anumită perioadă de timp. Ajută investitorii să examineze dacă o companie este capabilă să crească valoarea dividendelor în timp. DPS se calculează prin împărțirea dividendelor totale plătite pe o anumită perioadă de timp la numărul de acțiuni ordinare emise (outstanding ordinary shares issued).

 

O altă cifră cheie este, de asemenea, randamentul dividendului, care măsoară dividendul ca procent din prețul actual al acțiunilor. Prin urmare, arată doar rentabilitatea dividendului în urma investiției într-o acțiune.
Randament din dividende=Dividend anul pe acțiunePrețul curent al acțiunii

Exemplul 1: Acțiunile unei companii sunt tranzacționate la 100 USD pe acțiune și este plătit un dividend de 4 USD o dată pe an. Atunci, randamentul dividendului este egal cu 4% (4 $ dividend împărțit la 100 $)

Exemplul 2: Acțiunile unei companii sunt tranzacționate la 100 USD, iar dividendul plătit este de 1 USD în fiecare trimestru. Atunci, dividendul anual se ridică tot la 4 USD. În acest caz, randamentul dividendului este egal cu 4%.

Randamentul dividendului poate fi folosit pentru a compara diferite tipuri de investiții, de exemplu cumpărarea de acțiuni, depunerea de numerar într-o bancă, cumpărarea de bunuri imobiliare pentru venituri pasive și multe altele.

Data de înregistrare și data ex-dividend

După ce compania a declarat plata dividendelor, aceasta stabilește o dată de înregistrare până când investitorii trebuie să se înscrie în registrele companiei ca acționari astfel încât să poată încasa plata dividendelor. Aici apare un concept cheie, respectiv data ex-dividend - investitorii trebuie să dețină acțiunile până la acea dată pentru a avea dreptul la dividende. Dacă cineva cumpără o acțiune la data ex-dividend sau mai târziu, el sau ea nu va primi dividende. Data ex-dividend este de obicei stabilită cu două zile înainte de data de înregistrare, care provine din ciclul de decontare T + 2 pentru acțiuni. O astfel de abordare este utilizată în majoritatea piețelor financiare dezvoltate (cum ar fi SUA, Marea Britanie sau Germania). Merită menționat faptul că investitorii care vând acțiunile după data ex-dividend vor primi în continuare dividende, deoarece decizia companiei privind plata dividendelor se bazează pe data de înregistrare.

Exemplu de decontare T + 2: dată de înregistrare este vineri, în timp ce data ex-dividend este joi. În acest caz, investitorii trebuie să cumpere acțiunile miercuri (sau mai devreme) pentru a primi dividendele.

Identificarea acțiunilor care oferă cele mai bune dividende

După o scurtă introducere în sfera investițiilor pentru dividende, trecem acum la identificarea acțiunilor care oferă cele mai bune dividende. În general, investitorii în dividende ar dori să obțină venituri pasive regulate - acesta fiind principalul lor obiectiv. Prin urmare, un randament mare al dividendelor ar fi un aspect cheie în ceea ce privește identificarea unei investiții promițătoare. De fapt, există multe companii care oferă randamente satisfăcătoare, ce depășește adesea 4%. Cu toate acestea, trebuie să ținem cont de faptul că randamentul dividendelor rezultă din împărțirea dividendului anual al unei companii la prețul actual al acțiunilor. Când prețul acțiunilor crește, randamentul scade. Pe de altă parte, în cazul în care prețul acțiunilor scade, randamentul ar putea crește în mod neașteptat. De aceea, un randament neobișnuit ar putea indica faptul că firma trece prin momente grele, iar investitorii vând acțiuni.

Sursa: xStation5
Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțele anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare.

Scannerul de acțiuni poate fi considerat util pentru investitorii care caută anumite randamente din dividende. Sursa: xStation5.

Companiile care aspiră să fie populare în rândul investitorilor pentru dividende tind să aibă o politică de dividende fiabilă, deoarece aceasta dictează suma dividendelor plătite acționarilor săi, precum și frecvența plăților. Companiile consacrate se angajează să își mărească dividendele în fiecare an. În ciuda creșterilor explosive sau a scăderilor abrupte, multe dintre ele reușesc să ofere rezultatele impresionante pe care le promit. Evident, mare parte dintre aceste companii pot fi găsite pe piețele dezvoltate, iar investitorii ar putea fi deosebit de interesați de două tipuri de acțiuni:

  • Dividende King - aparțin companiilor care alcătuiesc indicele bursier S&P 500 și care și-au majorat dividendele pentru mai mult de 50 de ani consecutivi.
  • Dividende Aristocrat - aparțin companiilor care alcătuiesc indicele bursier S&P 500 și care și-au majorat dividendele pentru mai mult de 25 de ani consecutivi

Sursa: xStation5
Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțele anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare.

Randamentul total al Dividendelor de tip Aristocrats oferite de companiile ce alcătuiesc S&P 500 (inclusiv dividendele) a depășit randamentul total al S&P 500 din 2009. Sursa: Indicii S&P Dow Jones

Acțiunile care oferă dividende consistente se găsesc adesea în rândul companiilor consacrate, care sunt și lideri de piață. În mod ideal, acțiunea care oferă dividende are în spate o companie cu un brand puternic, recunoscută pe scară largă în industrie. Alegerea unui dividend extraordinar presupune acordarea atenției pentru fundamentele companiei. Aceasta ar trebui să aibă un bilanț sănătos și fără datorii în exces. În funcție de industrie, raportul între datorii și capitaluri proprii nu ar trebui să fie deosebit de ridicat. Chiar dacă ar putea împiedica compania să crească la potențialul său maxim, prea mult efect de levier reprezintă o amenințare la plata dividendelor pe timp de criză.

Veniturile stabile și menținerea trendului de creștere a acestora sunt caracteristici cruciale, deoarece dividendele viitoare pot fi ușor de prezis. În ceea ce privește câștigurile și fluxurile de numerar, investitorii ar trebui să caute practic aceeași caracteristică - creștere constantă sau, cel puțin, stabilitate.

Companiile în continuă creștere nu numai că pot furniza randamente ale dividendelor semnificative, dar își cresc și dividendul pe acțiune în timp. Gândiți-vă la companiile care sunt incluse în categoria dividende aristocrat sau dividende king - investitorii mizează pe ideea că acestea vor continua să își mențină politica de creștere. Prin urmare, aceste companii se străduiesc constant să îndeplinească așteptările.

Sursa: xStation5
​​​​​​​Vă rugăm să rețineți că datele prezentate se referă la performanțele anterioare, iar acestea nu sunt un indicator fiabil al performanței viitoare.

Companiile de top cunoscute pentru dividendele pe care le oferă sunt capabile să mărească constant valoarea dividendelor pe acțiune. Presupunând că în timp crește și prețul acțiunilor, investitorii ar putea atinge un prag semnificativ de rentabilitate. Sursa: mauldineconomics.com

În concluzie, acțiunile care oferă dividende sunt investiții perfecte pentru investitorii pe termen lung, deoarece acestea pot oferi un randament superior dacă sunt deținute pentru câțiva ani. În contextul actual al ratelor de dobândă scăzute, opțiunile sunt destul de limitate, deoarece obligațiunile și depozitele bancare nu pot concura cu o mare parte din acțiunile care oferă dividende. Prin urmare, piețele de acțiuni devine atractiv pentru din ce în ce mai mulți investitorii - unii dintre ei au decis deja să își investească capitalul în acțiuni pentru dividende consecrate sau promițătoare.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."

Xtb logo

Începe gratuit

Folosim cookie-uri

Apăsând pe „Accept tot”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru îmbunătățirea eficienței marketingului nostru.

Acest grup conține cookie-uri necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze. Acestea sunt necesare pentru funcționalități precum preferințe de limbă, distribuția traficului sau menținerea sesiunii utilizatorului. Ele nu pot fi dezactivate.

Nume cookie
Descriere
SERVERID
userBranchSymbol Data de expirare: 2 martie 2024
adobe_unique_id Data de expirare: 1 martie 2025
SESSID Data de expirare: 2 martie 2024
X-Salesforce-CHAT
__hssc Data de expirare: 8 septembrie 2022
__cf_bm Data de expirare: 8 septembrie 2022

Folosim instrumente care ne permit să analizăm modul de utilizare a paginii noastre. Astfel de date ne permit să îmbunătățim experiența de utilizare a serviciului nostru web.

Nume cookie
Descriere
_gid Data de expirare: 9 septembrie 2022
_gaexp Data de expirare: 3 decembrie 2022
_gat_UA-24128249-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_gat_UA-121192761-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_ga_CBPL72L2EC Data de expirare: 1 martie 2026
_ga Data de expirare: 1 martie 2026
__hstc Data de expirare: 7 martie 2023
__hssrc

Acest grup de cookie-uri este folosit pentru a vă afișa anunțuri cu subiecte de interes pentru dvs. De asemenea, ne permite să ne monitorizăm activitățile de marketing și ne ajută să măsuram performanța reclamelor noastre.

Nume cookie
Descriere
MUID Data de expirare: 26 martie 2025
_omappvp Data de expirare: 11 februarie 2035
_omappvs Data de expirare: 1 martie 2024
_uetsid Data de expirare: 2 martie 2024
_uetvid Data de expirare: 26 martie 2025
_fbp Data de expirare: 30 mai 2024
fr Data de expirare: 7 decembrie 2022
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
_tt_enable_cookie Data de expirare: 26 martie 2025
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
hubspotutk Data de expirare: 7 martie 2023
omSeen-bf0j5ficcdwh69l4zs8y Data de expirare: 8 octombrie 2022

Cookie-urile din acest grup stochează preferințele pe care le-ați avut în timpul utilizării site-ului, astfel încât acestea să fie deja active când vizitați pagina după o perioadă de timp.

Nume cookie
Descriere

Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate. Puteți gestiona cookie-urile apăsând pe „Setări”. Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, apăsați pe „Accept tot”.

Schimbă regiunea și limba
Țara de reședință
Limbă