Întrebări și răspunsuri cu privire la Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil
Stimați Clienți,
Găsiți mai jos o listă de întrebări frecvente și răspunsuri. În elaborarea răspunsurilor de mai jos XTB a lucrat împreună cu o echipă specializată de consultanți fiscali din cadrul BDO România. Cu toate acestea, vă rugăm să luați în considerare că X-Trade Brokers Dom Maklerski Varșovia și sucursala sa din România nu au competențe în a acorda consultanță fiscală de specialitate și nici nu sunt autorizate de autoritățile competente din România să facă acest lucru. Așadar, răspunsurile de mai jos sunt formulate în accepțiunea XTB și nu trebuie considerate ca o poziție oficială, dimpotrivă, înainte de a lua orice decizie pe baza acestor informații sau oricăror alte materiale sau informații primite de la XTB legate de partea fiscală, vă sugerăm să consultați un consultant fiscal autorizat. Vă reamintim că obligativitatea calculării, declarării și plății impozitului revine beneficiarului de venit. De asemenea, informațiile furnizate pot fi alterate de situații personale pe care XTB sau BDO nu le cunosc și in legătură cu care nu se pot pronunța. Aceste materiale/informări sunt furnizate exclusiv în scop informativ, iar XTB sau BDO România nu pot fi trase la răspundere pentru orice consecință ce decurge din modul în care clientul alege să interpreteze sau să acționeze în baza lor, responsabilitatea finală revenind beneficiarului de venit.
 • Ce fel de venituri trebuie sa declare / plătească un investitor XTB și care este cota de impozitare?
Veniturile ce pot fi obținute din tranzacționarea pe platforma XTB sunt considerate din punct de vedere fiscal venituri din investiții (articolul 91 din Codul fiscal). Acestea includ:
 1. Rezultatul tranzacțiilor cu CFD-uri – se încadrează la „Câștiguri din operațiuni cu instrumente financiare derivate obținute din România”, cota de impozitare fiind 10%, aplicat câștigului net.
 2. Rezultatul tranzacțiilor cu Acțiuni&ETF-uri cu deținere (OMI) - se încadrează la „Câștiguri din transferul titlurilor de valoare obținute din străinătate”, cota de impozitare fiind 10% aplicat câștigului net.
 3. Dividendele obținute din Acțiuni&ETF-uri cu deținere (OMI) - se încadrează la „Dividende obținute din străinătate”, cota de impozitare fiind 5%. (chiar dacă pentru dividende au fost deja reținute o serie de taxe la sursă)

Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil
Toate taxele de mai sus se declara și plătesc de beneficiarul venitului (investitor).
 • Care este cota de impozitare pentru fiecare categorie de venit?
 1. CFD-uri10%,
 2. Acțiuni&ETF-uri cu deținere (OMI) - 10%
 3. Dividendele obținute din Acțiuni&ETF-uri cu deținere (OMI) - 5%
 • Care sunt termenele pentru declararea și plătirea impozitului?
Pentru veniturile obținute în anul 2020 termenul este 25 mai 2021.
XTB are obligativitatea de a transmite clienților până la data de 1 martie 2021 un raport în baza căruia clienții să poată completa formularul 212.
 • Cum declar aceste venituri?
Pentru veniturile din investiții, persoanele fizice au obligația de a declara veniturile și câștigurile/pierderile prin intermediul "Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice" (formularul 212) care poate fi găsită AICI.
 • Cum se completează Declarația unică (formularul 212)?
Declarația Unică se completează în baza informațiilor transmise de către XTB în Fișa de Portofoliu disponibilă în Client Office începând cu 28 februarie 2021. Instrucțiuni pentru completarea Declarației Unice găsiți AICI.
 • Cum și când intru în posesia Fișei de Portofoliu din partea XTB?
Fișa de Portofoliu poate fi descărcată din Client Office începând cu 28 februarie 2021.
 • Cum se depune Declarația unică (formularul 212)?
Declarația poate fi depusă:
-               în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire;
-               prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului "Spațiul privat virtual" (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificata.
 • Există bonificații care pot diminua valoarea impozitului datorat?
Începând cu anul 2021, se poate acorda o bonificație de pana la 10% din valoarea impozitului pe venit, care va diminua valoarea impozitului datorat. Nivelul bonificației, termenele de plata și condițiile de acordare nu au fost stabilite încă la momentul redactării acestui material (23.02.2021). Ele vor fi stabilite prin Legea bugetului de stat și prin Ordin al Președintelui ANAF.
 • De ce mai plătesc 5% impozit în România pentru dividende dacă deja s-a reținut la sursă impozit în conformitate cu cotele fiscale din țara emitentului?
În conformitate cu Codul Fiscal și normele de aplicare, un client poate beneficia de credit fiscal doar în condițiile în care impozitul reținut la sursă a fost reținut conform Convenției de evitare a dublei impuneri semnată de România cu țara de rezidenta a emitentului, iar clientul ar putea face o astfel de dovadă printr-un document emis chiar de autoritățile țării emitentului. La XTB însă reținerea la sursă nu se poate realiza prin aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri deoarece acțiunile sunt achiziționate de XTB în numele investitorilor prin intermediul unui cont cu caracter colectiv (omnibus), iar la momentul plății dividendelor aferente acțiunilor deținute, plătitorul de impozit, aflat în imposibilitatea de a identifica rezidența fiscal a deținătorului unei acțiuni, este obligat să realizeze reținerea de impozit aplicând cea mai mare rată de impozitare impusă de reglementările locale. În aceste condiții, el nu este subiect de credit fiscal (conform prevederilor articolului 131, paragraful (3) din Codul fiscal) si, astfel, se datorează și în Romania impozit pe dividende în cota de 5%.
 • Se pot compensa rezultatele obținute prin XTB cu rezultatele obținute în urma tranzacțiilor pe BVB?
Compensarea se poate realiza exclusiv între categorii de venituri obținute din aceeași țară, iar în stabilirea tării de unde s-a obținut venitul se aplică următorul raționament:
 • Pentru instrumentele derivate (CFD-uri) se ia în considerare rezidența fiscală a brokerului. În cazul XTB, Sucursala din România a XTB se comportă ca rezident fiscal român iar rezultatele obținute din CFD-uri sunt considerate ca obținute din România. În acest caz, rezultatele din CFD-uri se pot compensa cu rezultatele tranzacțiilor care au fost realizate pe BVB cu emitenți care au rezidență fiscală în România.
 • Pentru instrumentele OMI (Acțiuni&ETF-uri cu deținere) se ia în considerare rezidența fiscală a emitentului (și nu țara bursei unde emitentul este listat, sau țara de rezidență a brokerului prin care tranzacționați). Exemplu: dacă un client tranzacționează prin XTB TSLA.US, TSLA.IT, TSLA.DE, rezultatul cumulat din tranzacțiile cu toate aceste instrumente financiare se declară ca fiind obținut din US (țara de rezidență fiscală a Tesla) și pot fi compensate doar cu rezultate obținute în urma tranzacțiilor cu emitenți care au rezidență fiscală americană.
În concluzie, un investitor care tranzacționează la XTB și la BVB poate realiza următoarele compensări:
 1. Rezultatele obținute la BVB în urma tranzacțiilor cu instrumente emise de emitenți rezidenți fiscali români se pot compensa cu rezultatele obținute la XTB din tranzacționarea  CFD-urilor (pe indici, mărfuri, acțiuni, ETF-uri, valute, criptomonede)
 2. Rezultatele obținute la BVB în urma tranzacțiilor cu instrumente emise de emitenți rezidenți fiscali străini se pot compensa cu rezultatele obținute la XTB din tranzacționarea de  instrumente OMI (Acțiuni&ETF-uri cu deținere) emise de rezidenți fiscali din aceeași țară străină cu emitentul instrumentelor tranzacționate la BVB.
 • Se pot compensa rezultatele obținute prin XTB cu rezultatele obținute în urma tranzacțiilor prin alt broker rezident fiscal român?
Pe același principiu cu cel de mai sus, compensarea se realizează între venituri obținute din aceeași țară.
 1. Veniturile din derivate (CFD-uri pe indici, mărfuri, acțiuni, ETF-uri valute, criptomonede) sunt venituri obținute din România și se pot compensa cu tranzacțiile realizate prin alt broker rezident fiscal român cu instrumente derivate sau cu deținere, dacă acestea din urmă sunt emise de un emitent rezident fiscal român.
 2. Veniturile din instrumentele cu deținere (Acțiuni&ETF-uri cu deținere, OMI) sunt venituri obținute din străinătate și se pot compensa cu tranzacțiile realizate prin alt broker rezident fiscal român cu titluri de participare emise de rezidenți fiscali străini, compensarea realizându-se pentru fiecare țară în parte și nu între țări diferite.
 • Deci rezultatele din tranzacțiile cu CFD-uri nu se compensează cu rezultatele din tranzacțiile cu instrumente OMI (Acțiuni&ETF-uri cu deținere) la XTB?
Așa cum explicam mai sus, compensarea se realizează numai între instrumente emise de rezidenți fiscali din aceeași țară. Țara se consideră în funcție de rezidența fiscală a emitentului instrumentului financiar, și nu în funcție de țara bursei unde este listat instrumentul. Ca și excepție, pentru veniturile din derivate (CFD-uri), se consideră că venitul este obținut din țara de rezidență fiscală a brokerului. Drept consecință, întrucât CFD-urile pot fi considerate venituri din România (deoarece sucursala din România a XTB se comporta ca și rezident fiscal român), iar Acțiunile&ETF-urile cu deținere (OMI) sunt emise de rezidenți fiscali ai altor țări decât România, o compensare între aceste două categorii de instrumente nu este posibilă.
Este posibilă însă compensarea între rezultatele obținute prin XTB din tranzacțiile cu CFD-uri cu rezultate obținute prin alți brokeri din tranzacții cu Acțiuni emise de emitenți români (cum sunt o parte din cele de la BVB).
Există de asemenea posibilitatea compensării între rezultatele obținute prin XTB din tranzacții cu Acțiunile&ETF-urile cu deținere (OMI) și rezultatele obținute prin alți brokeri din tranzacții cu Acțiuni&ETF-uri din aceeași țară, compensarea realizându-se numai între instrumente emise de rezidenți din aceeași țară și nu și între țări diferite. De exemplu, se pot compensa rezultatele obținute prin XTB pentru acțiuni emise de emitenți americani cu rezultate obținute prin alt broker din acțiuni emise tot de emitenți americani, dar nu se pot compensa rezultatele obținute prin XTB pentru acțiuni emise de emitenți germani  cu rezultate obținute prin alt broker din acțiuni emise de un emitent francez.
 • Cum se realizează compensarea cu rezultatele din anii anteriori, precum și cu alte categorii de venituri (investiții, chirii, agricultura, etc)?
Conform art. 119 din Codul fiscal, pierderile nete anuale din transferul titlurilor de valoare, și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, se pot recupera în următorii 7 ani consecutivi, din câștigurile nete anuale de același tip și din aceleași tari din care s-au înregistrat pierderile inițiale. Astfel, pot fi compensate pierderi nete anuale din transferul titlurilor de valoare emise de emitenți romani cu câștiguri nete anuale din tranzacționarea de CFD-uri prin XTB înregistrate în următorii 7 ani consecutivi însă nu pot fi compensate pierderile din transferul titlurilor de valoare cu veniturile din cedarea folosinței bunurilor, sau altele asemenea, și nici pierderile din tranzacționarea de CFD-uri prin XTB cu câștigurile din tranzacționarea de titluri de valoare emise de rezidenți străini.
Reportarea se efectuează cronologic, în funcție de vechimea pierderii, în următorii 7 ani consecutivi. Totodată, dreptul la reportare este personal și netransmisibil. Pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei de 7 ani consecutivi, reprezintă o pierdere definitivă.
 • În ce condiții și în ce cuantum se plătește CASS
Conform art. 170 din Codul fiscal, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se datorează de către persoana fizica care a realizat în cursul anului trecut sau estimează sa realizeze în cursul anului curent venituri din investiții (cumulat cu alte tipuri de venituri supuse contribuției, cum ar fi din activități independente, drepturi de proprietate intelectuala, din asocieri cu persoane juridice, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultura și piscicultura și din alte surse) ce depășesc plafonul a 12 salarii minime brute aferente anului respectiv, atat din Romania cat și din străinătate. în acest caz, CASS este datorata la nivelul plafonului de 12 salarii minime brute.
Astfel, se datorează CASS doar daca :
 • Pentru anul 2020, veniturile cumulate sunt mai mari de 26.760 lei. Astfel, CASS datorata pentru anul 2020 este în suma fixa de 2.676 lei (indiferent de valoarea veniturilor cumulate obținute, câtă vreme acestea sunt mai mari de 26.760 lei/an);
 • Pentru anul 2021, veniturile cumulate sunt mai mari de 27.600 lei. Astfel, CASS datorata pentru anul 2021 este în suma fixa de 2.760 lei (indiferent de valoarea veniturilor cumulate obținute, câtă vreme acestea sunt mai mari de 27.600 lei/an).
Declararea veniturilor estimate în anul curent și a veniturilor realizate în anul precedent se realizează tot prin intermediul Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul 212), declarație ce trebuie depusa pana la data de 25 mai al anului curent pentru venitul estimat/25 mai al anului următor pentru venitul realizat. Astfel, termenul de declarare pentru CASS-ul aferent veniturilor obținute în anul 2020 și al veniturilor estimate pentru anul 2021 este 25 mai 2021. Termenul de plata al CASS este 25 mai al anului următor celui pentru care se datorează contribuția.
Este important de precizat ca declararea venitului estimat pentru CASS-ul aferent anului curent este opțională. Aceasta opțiune va este favorabila în situația în care nu aveți calitatea de salariat și nici de persoana asigurata fără plata contribuției deoarece, prin depunerea Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, dobândiți calitatea de asigurat al sistemului public de asigurări sociale de sănătate de la data depunerii declarației. Totuși, în situația în care nu realizați venitul estimat în cursul anului (ex.: realizați venituri anuale cumulate sub nivelul plafonului pentru CASS), veți datora totuși CASS la nivelul a 6 salarii minime (1,380 RON pentru anul 2021).
 • Care este diferența intre ETF cu Distribuție și ETF cu Acumulare (Dist /Acc) din perspectiva impozitării dividendului? Este impozitat și dividendul Acc, și daca da, cat?
Dividendele în cazul ETF-urilor cu acumulare nu sunt distribuite ci sunt incluse în prețul ETF-ului, așadar nu sunt impozitate ca și dividende.

Pentru întrebări sau informații suplimentare, Departamentul de Suport al X-Trade Brokers România vă stă la dispoziție la numărul de telefon 031-425.54.92 sau la adresa de email asistenta.clienti@xtb.ro în intervalul 09-17 de Luni până Vineri.

Avertisment cu privire la riscuri:
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 77% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din v16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare.

  Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri

  Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil