Comentariu despre piața bursieră: Sezonul raportărilor financiare din SUA dominat de ”Big Tech”

13:38 13 februarie 2020

Ritmul de creștere al câștigurilor companiilor din S&P 500 s-a dovedit a fi pozitiv 

În prezent, creșterea profiturilor se află la aproximativ 4% YoY

”Big Tech” este principalul motor ce a susținut avansul veniturilor și al profitului

Majoritatea membrilor S&P 500 au reușit raporteze creșteri ale veniturilor și profiturilor

Sezonul de câștiguri de pe Wall Street a atins deja ”punctul culminant” și ar putea fi un moment prielnic să analizăm modul în care marile companii americane au evoluat în ultimul trimestru al anului 2019. La începutul anului 2020, se prognoza o scăderea câștigurilor companiilor din S&P 500 de 1,7% YoY, în timp ce vânzările erau estimate să avanseze cu 2,5% YoY. Să urmărim contextul actual, după ce peste 70% dintre membrii S&P 500 și-au prezentat rezultatele financiare, și să comparăm rezultatele cu performanțele marilor companii tehnologice.

S&P 500, aproape de prima creștere a câștigurilor din Q4 2018

Până acum, sezonul de câștiguri de pe Wall Street pentru Q4 2019 poate fi considerat o surpriză pozitivă majoră. În rândul companiilor care și-au anunțat deja situațiile, vânzările au adus o surpriză medie de + 1,2%, în timp ce câștigurile au avansat cu 5,4%. În termeni anuali, putem observa o creștere a venitului net cu 8,6% YoY. Acest aspect are o importanță crescută întrucât, la începutul anului 2020, S&P 500 era estimat să înregistreze o scădere a veniturilor. Dacă situația va continuă până la sfârșitul sezonului, ar putea fi înregistrat primul trimestru cu creșteri ale veniturilor din Q4 2018.

Venitul net crește cu 8,6% YoY după 365 de raportări

Deși se dorește creșterea câștigurilor după trei trimestre consecutive de profituri în scădere, detaliile nu sunt prea încurajatoare. În dimineața zilei de 13 februarie, 365 de companii din S&P 500 și-au raportat câștigurile pentru Q4 2019. Aceste companii au generat un venit net combinat de 265,24 miliarde USD, marcând o creștere de 8,6% YoY sau 20,95 miliarde USD. Cele 5 mari companii de tehnologie (Alphabet, Amazon, Facebook, Apple și Microsoft) au generat venituri nete combinate de 55,17 miliarde de dolari, marcând o creștere de 16,8% YoY sau 7,93 miliarde USD. Acest lucru arată că, în lipsa celor 5, cele 360 ​​de companii rămase ar fi înregistrat o creștere a veniturilor nete combinate de sub 5% YoY. Ritmul de creștere al EPS pentru Q4 2019 este, în prezent, de aproximativ 1% YoY.

Creșterea veniturilor și profiturilor pentru S&P 500 sunt pozitive în urma raportărilor a peste 70% dintre membrii indicelui. Rezultatele din sectoarele de rafinare și minier au fost destul de slabe, companiile fiind afectate de prețurile scăzute ale materiilor prime. Sursa: Bloomberg

Big Tech ajută S&P 500 să bată estimările privind veniturile

Companiile din S&P 500 au reușit să-și majoreze profiturile cu 4% YoY, cu o rată de peste 2 ori mai mică decât venitul net. Rata de creștere a vânzărilor este de asemenea mai mică decât cea a veniturilor, profitul raportat fiind cu doar 1,2% mai mare decât media estimărilor. Continuând subiectul, vom analiza comparativ creșterea vânzărilor din marile companii de tehnologie cu cea agregată la nivelul S&P 500. Cele 5 companii de tehnologie menționate anterior au reușit să-și crească veniturile cu 15,5% YoY sau 37,965 miliarde USD în Q4 2019. Acest nivel este comparat cu o creștere de 99,2 miliarde de dolari a vânzărilor combinate ale tuturor membrilor S&P 500 care au raportat până în acest moment. Din nou, în lipsa celor 5 companii, creșterea profiturilor în cadrul indicelui ar fi cu aproximativ 1,5% mai scăzută. În plus, excluzându-le pe cele 5, indicele S&P 500 probabil ar fi suferit o surpriză negativă pentru vânzări.

Veniturile și profiturile companiilor din S&P 500 sunt mai mari decât media estimărilor. Cu toate acestea, excluzând cele 5 companii Big Tech (Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft și Facebook), este probabil ca indicele să fi înregistrat o scădere a vânzărilor. Sursa: Bloomberg

Big Tech, o contribuție amplă la avansul indicelui

Ideea principală a celor două paragrafe anterioare este că veniturile și creșterea profiturilor în cadrul indicelui S&P 500 sunt foarte dependente de evoluția celor 5 companii. Pentru a vizualiza acest aspect, vom compara contribuția companiilor Big Tech la creșterea venitului net și a profiturilor cu ponderea acestora în indice (bazată pe capitalizarea de piață de la sfârșitul anului 2019). Capitalizarea celor 5 companii tehnologice reprezintă aproximativ 21% din capitalizarea celor 365 de companii care au raportat câștiguri. Totuși, ponderea acestora în veniturile nete și în ritmul de creștere al profiturilor s-a situat la aproximativ 37-38%, indicând că secvența de creștere de anul trecut a acestor acțiuni a fost mai mult decât justificată. Desigur, rămân 135 de companii care urmează să își prezinte rezultatele, iar contribuția celor 5 se poate modifica, dar neconcordanța actuală pare îngrijorătoare.

Contribuția Big Tech la creșterea venitului net și a profiturilor indicelui depășește semnificativ ponderea în capitalizarea S&P 500. Acțiunile din categoria Big Tech: Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft și Facebook. Sursa: Bloomberg, XTB Research

Imaginea de ansamblu ar putea părea ușor sumbră, dar există și câteva aspecte pozitive în cadrul sezonului actual de raportări. 70% din cei 365 de membri S&P 500 menționați au înregistrat venituri și profituri în creștere față de anul trecut. Aproximativ 65% au raportat profituri peste estimări, iar aproximativ 75% au depășit nivelurile prognozate. Ponderea ridicată a companiilor care au depășit estimările ajută indicele S&P 500 să-și extindă secvența ascendentă în primele luni ale anului 2020, deși cotația rămâne vulnerabilă la știrile legate de coronavirus. Cu toate acestea, în trecut, corecțiile anterioare au fost recuperate rapid, scenariu pe care nu îl putem exclude să se repete. Declinul actual pare să fi fost întrerupt de media mobilă exponențială de 33 de perioade (linia verde, intervalul H4), la fel ca la începutul săptămânii. În cazul în care cumpărătorii vor prelua controlul, cotația s-ar putea îndrepta către cele mai apropiate niveluri de rezistență - 3382 și 3341 puncte.

Sursa: xStation5

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri