Indicele german recuperează la sfârșit de săptămână

16:47 23 octombrie 2020

Piețele europene avansează, reușind să recupereze o parte din corecțiile suferite în ultimele patru zile. Mișcarea pare să se bazeze pe îmbunătățirea sentimentului după închiderea pozitivă de pe Wall Street de joi și câștigurile din Asia de vineri. Toți indicii majori se tranzacționează în Europa cu mai mulți factori cheie în joc. SUA pare aproape de finalizarea unui acord de stimulente, negocierile privind negocierea Brexit continuă, iar calendarul economic de vineri a fost destul de plin.

Valorile PMI preliminare din Europa pentru sectorul manufacturier pentru luna octombrie arată o îmbunătățire majoră de la 53,7 puncte la 54,4, depășind așteptările de 53,1. Indicatorul PMI composite a urcat la 49,4, depășind consensul de 49,3, iar etalonul PMI pentru sectorul de servicii PMI a scăzut la 46,2, dezamăgind de la 47.

În acest context, indicele DAX a reușit să testeze nivelul de rezistență de la 12.686 de puncte, impulsionat fiind de sentimentul îmbunătățit al pieței. Totuși, depășirea acestui prag s-a dovedit a fi un obiectiv destul de curajos pentru moment. Acea barieră este susținută de o retragere Fibonacci de 78,6% din mișcarea descendentă de la începutul lunii iunie. Un prim nivel de urmărit este la 12.570 de puncte, unde se află media mobilă de 50 de perioade, urmat de nivelul de susținere de la 12.488 de puncte, care este susținut de un alt nivel interesant Fibonacci, de 61,8%.

Radu Puiu, Research Analyst XTB România

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri