Yenul rezistă presiunii exercitate de USD

17:46 26 aprilie 2021

Dolarul american a scăzut inițial în timpul sesiunii de tranzacționare de luni, dar se pare că încearcă să găsească suport în raport cu yenul. 

Deprecierea perechii USDJPY vine pe fondul speculațiilor că președintele Rezervei Federale SUA, Jerome Powell, își va menține poziția și va evita discuțiile despre reducerea achizițiilor de obligațiuni la ședința de politică monetară din această săptămână. Reducerea achizițiilor reprezintă o metodă de înăsprire a condițiilor de politică monetară, sugerând că Fed va menține politica relaxată, situație bearish pentru dolarul american.

Fondurile din SUA au vândut dolarul în raport cu yenul japonez în timpul sesiunii din Asia, ceea ce este un semn suplimentar că investitorii majori se așteaptă ca randamentele mai mici ale titlurilor de stat din SUA vor împinge dolarul mai jos.

Astfel, ratele de dobândă din SUA vor rămâne în centrul atenției deoarece o potențială nouă creștere ar putea fi catalizatorul unei noi creșteri a acestui cross. 

Analizând graficul H1 al USDJPY putem observa că trendul principal pe termen scurt rămâne descendent. Astfel, în ciuda unei încercări de redresare din partea USD care a dus la testarea limitei superioare a canalului descendent, a avut loc un ricoșeu care a confirmat respectarea celor două limite. O schimbare de direcție ar necesita o spargere hotărâtă a limitei superioare dar și a nivelului de rezistență de la 108,00, zona transformându-se astfel într-un obstacol solid. Acesta este un semn foarte optimist deoarece se pare că observăm un anumit tip de stabilitate pe piață.

Radu Puiu, Research Analyst

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri