Analiza fundamentală - definiție și exemple

Timp de citire: 4 minute(s)
Analiza fundamentală ia în calcul toate informațiile disponibile pentru a determina valoarea relativă a unui instrument. Mai departe, adepții analizei fundamentale fac o comparație între prețul din piață și valoarea calculată de ei pentru a identifica oportunitățile de investiții. De exemplu, vrei să cumperi acțiuni Apple dacă valoarea calculată de tine rezultă a fi mai mare decât valoarea din piață.

Începe să investești acum sau încearcă un cont DEMO

Intră în piață cu o aplicație de investiții intuitivă și ușor de folosit

DESCHIDE CONT ÎNCEARCĂ UN CONT DEMO

Cele mai cunoscute tipuri de analiză a piețelor financiare sunt: analiza fundamentală și analiza tehnică.

Mai departe vom intra în detalii în ceea ce privește analiza fundamentală.

Spre deosebire de analiza tehnică, unde se pune accent pe acțiunea prețului și trenduri pentru a încerca să estimăm cum ar putea să evolueze prețul unui activ, analiza fundamentală ia în calcul toate informațiile disponibile pentru a determina valoarea relativă a unui instrument. Mai departe, adepții analizei fundamentale fac o comparație între prețul din piață și valoarea calculată de ei pentru a identifica oportunitățile de investiții. De exemplu, vrei să cumperi acțiuni Apple dacă valoarea calculată de tine rezultă a fi mai mare decât valoarea din piață.

În timp ce adepții analizei tehnice consideră că toată informația este integrată în grafic, traderii care folosesc de analiza fundamentală iau în calcul o multitudine de factori printre care și factori politici, economici și sociali, precum și indicatori macroeconomici majori și câștigurile corporative.

Unele dintre cele mai importante raportări macroeconomice includ:

  • Decizii referitoare la rata dobânzii și politica băncilor centrale
  • Date din piața muncii pentru economiile importante, de exemplu NFP-ul din Statele Unite
  • Date de inflație din Marea Britanie, zona Euro și SUA
  • ISM, IFO, vânzările de retail, producția industrială
  • Rapoarte privind veniturile companiei
  • Deciziile Băncii centrale, BCE, Fed, FOMC
  • Rate de dobândă

Ratele de dobândă au un impact direct asupra ratelor de schimb valutar; de obicei, cererea crescută pentru o monedă cu un randament mai mare al ratei de dobândă este mai indicată decât o monedă cu o rata de dobândă scăzută.

Date din piața muncii - Datele importante din piața muncii, cum ar fi NFP-ul din Statele Unite, tind să aibă o influență majoră asupra piețelor financiare și pot determina o creștere a volatilității pentru indici și piața schimburilor valutare. NFP-ul se publică în prima zi de vineri a fiecarei luni și reprezintă numărul total de angajați excluzând sectorul agricol. Piața este sensibilă la publicarea unor astfel de indicatori având în vedere corelația cu creșterea economică și inflația.

În cazul în care raportul NFP se publică în creștere, atunci acesta este un indiciu că economia este în expansiune. În cazul în care creșterea NFP-ului se produce rapid, atunci și inflația ar putea înregistra un salt la fel de rapid. Dacă raportul se publică sub estimări, atunci traderii vor avea tendința de a vinde dolarul american, iar dacă cifra publicată întrece estimările, atunci traderii vor prefera să cumpere dolarul american.

Date de inflație - Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor bunurilor și serviciilor. Băncile centrale încearcă să limiteze inflația cu scopul de a evita deflația și pentru a menține ritmul de creștere al economiei.

Indicatori economici - Pe lângă datele din piața muncii, există și alți indicatori care pot avea un impact în piață cum ar fi cifrele vânzărilor de retail. Acest indicator este important deoarece ritmul cheltuielilor consumatorului influențează economia într-o măsură importantă.

Rapoarte privind veniturile companiei - Analiza fundamentală ia în calcul rapoartele financiare ale unei companii cu scopul evaluării unei posibile tranzacții. Este necesar să analizăm elemente precum venituri, cheltuieli, active, pasive și celelalte aspecte financiare ale unei companii, informații care sunt adesea puse la dispoziție prin intermediul unor rapoarte de câștiguri trimestriale.

Calendarul economic - Poți să găsești informații despre datele raportate în calendarul economic al platformei xStation 5.

Banca centrală - Este o instituție financiară responsabilă cu supravegherea sistemului monetar și coordonarea politicii monetare. Majoritatea băncilor centrale au obiective specifice, de exemplu, menținerea stabilității prețurilor sau o rată de angajare cât mai mare. Pentru a-și îndeplini obiectivele, o bancă centrală favorizează sau îngreunează oferta de bani și disponibilitatea creditelor (de exemplu, mecanismul ratelor dobânzii) sau stabilește diferite cerințe pentru industria bancară.

BCE - Banca Centrală Europeană. Banca centrală a celor 19 țări ale Uniunii Europene care utilizează euro. Obiectivul său principal este menținerea stabilității prețurilor. Banca are sediul central în Frankfurt, Germania. Actualul președinte al BCE este Christine Lagarde.

Fed - Rezerva Federală. Banca centrală a Statelor Unite. Principalele sale obiective sunt: stabilitatea prețurilor, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și moderarea ratelor dobânzii pe termen lung. Sistemul Rezervei Federale este format din 12 bănci. Actualul președinte al Fed este Jerome Powell.

FOMC - Comitetului Rezervei Federale al Pieței Libere. Este organismul de elaborare a politicilor monetare al Sistemului Rezervei Federale. Este compus din 12 membri. FOMC programează opt întâlniri pe an, dar poate organiza și întâlniri neprogramate, dacă este necesar. După fiecare întâlnire este emisă o declarație publică. Documentul rezumă perspectivele economice ale Comitetului și deciziile luate în timpul ședinței.

calendar xstation

Fiecare anunț este clasificat ca având o importanță mare, medie sau mică, în ceea ce privește impactul și potențialul de a declanșa volatilitate în piață.

stiri xstation

Calendarul îți afișează și regiunea sau țara unde au fost publicate datele respective.

interpretare calendar xstation

Dacă analizezi coloana din mijloc vei găsi informații despre tipul de date care se publică și cât de important poate fi impactul raportării.

indicatori economici xstation

Ultima coloană oferă o perspectivă asupra ultimelor cifre publicate, precum și anticipările pentru datele care urmează să se publice.

date economice xstation

În plus, există diferite marcaje pe care le poți utiliza, precum și știri și Trader Talk care sunt actualizate permanent.

Citește mai multe analize de piață vizitând www.tradebeat.ro.

tradebeat

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."