Ce este efectul de levier?

  • Forex
3 minute(s)
Ce este efectul de levier

Efectul de levier îți permite să ai o expunere mare la piață folosind un capital relativ mic. Asta înseamnă că dacă piața evoluează într-o direcție favorabilă tranzacției tale, atunci câștigurile nete ar putea fi semnificativ mai mari decât în tranzacționarea tradițională.

Cu toate acestea, dacă piața evoluează în defavoarea ta, balanța contului poate fi pierdută în totalitate, așadar este important să înțelegi cum să-ți administrezi riscul atunci când tranzacționezi.

Să analizăm câteva exemple pentru a putea înțelege mai bine cum funcționează efectul de levier.

Exemplu I:

Primul trader vrea să deschidă o tranzacție pe EUR/USD cu 0.1 loturi.

Valoarea contractului este de 10000 EUR și efectul de levier este de 1:200 (aplicabil în prezent pentru clienții Professional) sau 0.5%.

Acest lucru înseamnă că investitorul are nevoie de 0.5% din cei 10000 EUR, adică 50 EUR, ca garanție care se blochează în marjă pentru a deschide această poziție.

Exemplul II:

Cel de-al doilea trader vrea să cumpere un contract pentru US500 cu un multiplicator de 50.

Să presupunem că valoarea US500 este de 2000 puncte.

Pentru a deschide o tranzacție fără levier investitorul ar avea nevoie de 2000 x 50 = 100000 USD.

Dacă levierul este de 1:100 (aplicabil în prezent pentru clienții Professional), atunci investitorul va avea nevoie de 1% pentru a deschide o poziție. Așadar, cu doar 1000 USD ca depunere inițială investitorul poate avea o expunere echivalentă cu 100000 USD pentru US500.

Avantajele levierului:

  • Efectul de levier îți permite să profiți la maxim de capitalul pe care vrei să îl investești prin faptul că poți să tranzacționezi poziții mari investind doar o fracțiune din valoarea tranzacției.
  • Poți, de asemenea să deschizi poziții mult mai mari decât ai fi putut face în tranzacțiile fizice.
  • Profitul tău este mult mai mare ca proporție a investiției tale inițiale.
  • Poți obține mult mai mult din capitalul tău, investind într-un număr mai mare de instrumente.

Riscurile pe care le presupune levierul:

  • La fel cum câștigurile pot fi amplificate, și pierderile se pot majora. Există posibilitatea ca balanța contului să fie pierdută în totalitate dacă nu îți administrezi riscurile în mod corespunzător.
  • Nivelurile de marjă și cerințele inițiale de depozit

Nivelul marjei (margin level) reprezintă depunerea necesară pentru a menține tranzacțiile deschise pe contul tău. Pentru a deschide și menține o tranzacție este necesar să ai resurse financiare pentru a acoperi cerințele de marjă. Marja liberă reprezintă suma rămasă disponibilă pentru a plasa noi tranzacții sau pentru a acoperi mișcările negative ale unor tranzacții deja deschise.

La XTB nivelul marjei (margin level) este setat la 50%. Acest nivel se calculează prin împărțirea câmpului equity la marja blocată și totul este înmulțit cu 100%.

Platformele noastre de tranzacționare afișează câmpul nivelul marjei (margin level). Atunci când acest indicator scade sub 50%, tranzacția cu cea mai mare pierdere se închide automat, acționând ca un sistem automat de protejare a contului împotriva unor pierderi nelimitate. Pentru a evita situația în care o tranzacție se închidă în margin call este bine să te asiguri ca acest câmp nivelul marjei (margin level) să indice mereu o cifră mai mare de 50%.

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB S.A. nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB S.A., persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.