Forex și piața ratelor de dobândă

  • Forex
6 minute(s)

Din acest articol vei învăța:

  • Cum influențează ratele dobânzilor piața Forex
  • Cum afli care sunt așteptările pieței
  • Cum calculezi valoarea reală a unei valute

Între piețele financiare există multe conexiuni. Performanța piețelor bursiere are impact asupra pieței schimburilor valutare, însă sunt și situații în care piața acțiunilor poate fi influențată de evoluția FX. Cu toate acestea, există un segment al piețelor financiare care influențează în mod semnificativ piața Forex - piața ratelor de dobândă. E posibil să fi auzit că piața a înglobat sau înglobează ”ceva” în prețuri. Ai auzit și că traderii sunt pregătiți pentru un anunț din partea băncii centrale sau că o anumită monedă a integrat în valoarea sa ”ceva”. Este foarte posibil să fi auzit de toate aceste scenarii, dar poate te întrebi de ce sunt importante în trading. Ei bine, acum este momentul să afli de ce.

 

Ce este piața ratelor de dobândă?

Piața ratelor de dobândă, după cum o spune și numele, este un segment care se ocupă cu tranzacționarea dobânzilor. Nu neapărat a ratelor în sine, ci a obligațiunilor, contractelor forward și a altor contracte care au la bază ratele de dobândă. Acestea reprezintă o parte importantă a vieții noastre. Ratele de dobândă facilitează crearea de capital și au un efect major asupra tuturor investițiilor individuale, deciziilor privind crearea locurilor de muncă, politicii monetare și profiturilor corporative.

 

Piața ratelor de dobândă s-ar putea aprecia când traderii de obligațiuni anticipează creșterea inflației. Acesta nu este singurul motiv care ar putea explica creșterea ratelor. Accelerarea creșterii economice care generează profituri mai mari ar putea să explice creșterea randamentelor. În final, politica restrictivă (hawkish) a unei bănci centrale, peste limitele anticipate de piață, ar putea determina creșterea dobânzilor. Drept rezultat, investitorii în obligațiuni vor avea pretenția la rate de profit mai mari ale investițiilor lor, însemnând că așteaptă rate de dobândă mai mari. Pe de altă parte, piața ratelor de dobândă ar putea să scadă atunci când activitatea economică și inflația încetinesc, sau când mesajul băncilor centrale este dovish (adică sugerează șanse reduse de majorare a dobânzilor). Riscul de default poate avea un impact semnificativ asupra dobânzilor. În analiza conexiunii dintre ratele dobânzilor și piața forex acest motiv are o importanță minoră, însă merită menționat.

 

Cum sunt afectate monedele de dobânzi?

Acum știm ce factori ar putea influența ratele de dobândă și ce ar putea determina evoluția într-o anumită direcție. Ideea este că dobânzile în piețe, nu neapărat dobânzile băncilor centrale, se modifică zilnic. Acest lucru se întâmplă deoarece traderii trebuie să ”digere” datele care se publică, fluxul de știri și trebuie să-și evalueze poziția. Să analizăm un scurt exemplu. Să ne imaginăm o situație în care inflația în SUA crește mult mai rapid decât anticipează piața și Fed. Datele indică o creștere de 2.5% yoy, iar estimarea este de 1.5%. Ce se va întâmpla? În primul rând, oficialii FOMC nu vor modifica dobânzile imediat după publicarea datelor de inflație, însă dobânzile pieței se vor ajusta. Traderii vor încerca să anticipeze deciziile băncii în următoarele luni. Randamentele obligațiunilor și dobânzile pe termen scurt vor crește, la fel și dolarul american. Dar de ce, mai exact, se va aprecia USD? Pentru că rata de dobândă reprezintă costul unei monede. Dacă vrei să împrumuți dolari americani trebuie să plătești o dobândă în funcție de ratele din SUA, nu cele din Europa sau Marea Britanie. Până la urmă, rata dobânzii reprezintă costul unei monede și cu cât mai mai mare este dobânda, cu atât mai apreciată este moneda.

 

Trebuie să avem în vedere și faptul că aprecierea monedelor depinde de mai mulți factori. Dacă dobânzile cresc ca urmare a creșterii riscului de faliment a unei țări (iar traderii vizează randamente mai bune pentru investițiile în obligațiuni), moneda se va aprecia. Să revenim la exemplul nostru. Inflația de 2.5% ar trebui să fie pozitivă pentru USD, dar ce se întâmpla dacă era 250%? Dobânzile din piața se apreciază și în acest context, însă moneda se depreciază. O creștere atât de abruptă a prețurilor reprezintă un șoc pentru economie și are un impact negativ asupra sistemului financiar. În acestă situație moneda se depreciază, respectiv dolarul pierde teren. Deși aceste situații sunt rar întâlnite, este bine să ni le reamintim atunci când analizăm piața dobânzilor.

 

La ce se așteaptă piața?

Băncile centrale sunt actorii principali ai piețelor financiare. Când FOMC stabilește țintele pentru ratele de dobândă la care băncile se pot împrumuta între ele, efectul se simte în toată economia americană, mai ales asupra USD-ului. În teorie, aprecierea dobânzii ar trebui să fie pozitivă pentru dolar, însă o astfel de hotărâre ar putea la fel de bine să ducă și la deprecierea dolarului. De ce? Din cauza așteptărilor pe care piața și le creează. Dacă piața nu anticipează o astfel de mișcare, dolarul se va aprecia. Dacă o astfel de hotărâre este anticipată, moneda s-ar putea deprecia întrucât traderii au integrat deja în prețuri o dobândă mai mare. Asta înseamnă că dobânzile se apreciază înainte de întâlnirea FOMC, la fel și dolarul.

 

Traderii încearcă dintotdeauna să anticipeze deciziile luate în cadrul întâlnirilor FOMC, fapt reflectat în performanța instrumentelor financiare. Să analizăm graficul de mai jos. Arată, în procente, probabilitatea ca Federal Reserve să decidă creșterea dobânzii în cadrul următoarelor ședințe.

 

După cum se observă, la momentul redactării acestui material, piețele nu dau șanse mari de majorare a dobânzii în iulie sau septembrie, însă probabilitatea ca dobânda să fie modificată înainte de septembrie 2018 este destul de mare. Asta înseamnă că, dacă USD-ul se apreciază în baza politicii restrictive a Fed-ului, atunci piața este convinsă că mai mult de o majorare va fi anunțată în perioada analizată.

 

De asemenea, așteptările pot face referire la o anumită întâlnire. Să analizăm graficul de mai jos. Acesta indică așteptările pieței înainte de anunțul de politică monetară al Băncii Centrale din Canada. După cum se observă, majoritatea economiștilor anticipau creșterea dobânzii, însă unii nu.

 

Banca Centrală a Canadei a majorat dobânda, fapt care a dus la aprecierea dolarului canadian. Pentru că nu toți economiștii se așteptau la asta, creșterea dobânzii a avut un efect pozitiv asupra monedei. Mai mult decât atât, BoC a transmis un mesaj hawkish, fapt care a făcut traderii să ia în calcul o creștere suplimentară a dobânzii în viitor. Rate mai mari ar putea aprecia dolarul canadian, reacție firească în această situație.

 

Lucrurile nu sunt atât de simple precum în exemplul nostru. Să analizăm și Banca Centrală Europeană. În martie 2016 BCE a extins măsurile de stimulare monetară având în vedere deteriorarea estimărilor privind inflația. Se anticipa că Banca Centrală va reduce dobânzile și extinde programul QE, fapt care s-a și întâmplat. Cu toate acestea, EUR s-a apreciat după acest anunț, după cum se observă și pe graficul de mai jos. De ce? Toată lumea se aștepta ca măsurile de stimulare monetară să fie extinse, așadar anunțul nu a reprezentat o surpriză pentru piețe. BCE a făcut și un anunț mai puțin așteptat. A declarat că ciclul de relaxare este pe final, cel puțin pentru moment. Astfel, ratele s-au apreciat, la fel și moneda unică europeană. Traderii încearcă întotdeauna să fie mai rapizi decât piețele, mai rapizi decât oricine, așadar atunci când BCE a semnalat sfârșitul programului de stimulare, i-a forțat să ia în calcul o politică restrictivă pe viitor.

 

 

Rate, valute, spread-uri și valorile reale

Ratele de dobândă pot indica dacă o anumită valută este supra-evaluată sau sub-evaluată. Să analizăm comparația USDJPY cu randamentele pe 10 ani. Întrucât Banca Centrală a Japoniei păstrează dobânzile la niveluri minime, însă stabile, evoluția perechii valutare depinde într-o proporție foarte mare de randamentele din SUA. Cu cât sunt mai mari dobânzile în SUA, cu atât este mai puternic USDJPY. Cum dobânzile în Japonia sunt stabile, dolarul devine relativ mai scump în raport cu yenul.

 

Această situație nu se referă numai la USDJPY. Modificarea dobânzilor poate duce la mărirea sau micșorarea spread-ului și mai departe această situație se reflectă prin mișcări semnificative în piața Forex. Pe măsură ce o monedă devine mai ieftină în raport cu cealaltă, traderii vor dori să o cumpere în detrimentul celeilalte. Analizează graficul de mai sus. După cum se observă, spread-ul dintre randamentele din SUA și cele din Japonia este la 2.2297 și indică faptul că valoarea cotației ar trebui să fie mai scăzută, chestiune care ar putea pune în pericol cumpărătorii, mai ales având în vedere că USDJPY pare supra-evaluat. Acestă situație creează potențial pentru o posibilă mișcare corectivă descendentă. Bineînțeles, există și perioade în care perechile valutare sunt aproape de valoarea lor reală, percepute de obicei ca perioade de stabilizare și volatilitate redusă.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."