Mărfurile - Dicționarul Traderului

Timp de citire: 3 minute(s)
.
  • Resursa energetică este ceva ce poate produce căldură, mișca obiecte sau produce electricitate. Sectorul energetic include corporațiile care se ocupă în primul rând de producerea sau furnizarea de energie, cum ar fi combustibilii fosili sau sursele regenerabile de energie.
  • Tipuri de petrol - două etaloane de referință sunt tranzacționate cel mai frecvent pe piețele financiare: Brent și WTI. Cu toate acestea, există mai multe tipuri de petrol, în funcție de proprietățile sale sau de locul de extracție. Prețul depinde și de proprietățile, locația sau transportul acestuia.
  • Modificările stocurilor de petrol - similar cu alte active, legile cererii și ofertei au un impact uriaș asupra prețurilor petrolului. Când oferta depășește cererea, prețurile scad; inversul este valabil și atunci când cererea depășește oferta. Prin urmare, investitorii acordă o atenție deosebită publicării datelor privind stocurile (depozitele) de petrol. Cele mai populare două rapoarte sunt API și EIA. API's Weekly Statistical Bulletin (WSB) raportează stocurile brute regionale și totale (din SUA), datele referitoare la operațiunile de rafinărie, precum și cifre despre producția, importurile și depozitele celorlalte patru produse petroliere majore: benzină, combustibil de tip kerosen pentru motoare de aeronave, păcură distilată și păcură reziduală. Inventarele de țiței ale Energy Information Administration (EIA) măsoară variația săptămânală a numărului de barili de țiței comercial deținut de firmele americane.
  • OPEC este o organizație interguvernamentală permanentă formată din 13 țări în curs de dezvoltare care exportă petrol. Aceasta coordonează și unifică politicile petroliere din țările sale membre și anume Algeria, Angola, Congo, Guineea Ecuatorială, Gabon, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Nigeria, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Venezuela. OPEC controlează aproape 80% din oferta mondială de rezerve de petrol. Cartelul stabilește nivelurile de producție pentru a satisface cererea globală și poate influența prețul petrolului și al gazului prin creșterea sau scăderea producției.
  • Metalele prețioase sunt elemente chimice metalice rare, naturale, cu valoare economică ridicată, precum aurul, argintul, paladiul și platina. În trecut, monedele aveau acoperire într-o marfă fizică, precum cele enumerate mai sus, dar astăzi sunt utilizate de investitori pentru a-și diversifica portofoliile și pentru a se proteja de inflație.
  • Metalele industriale sunt utilizate în principal în construcții și în scopuri industriale, fiind regăsite în natură în cantități abundente și uneori mai ușor de extras. Spre deosebire de metalele prețioase, metalele industriale tind să se murdărească, să se oxideze sau să se corodeze în timp sau când sunt expuse altor elemente. Exemple de metale industriale sunt: cupru, oțel, aluminiu, plumb și zinc.
  • Produsele agricole și alimentare, numite uneori mărfuri “soft”, se referă la articole precum bumbac, cereale, bovine și, da, burți de porc. Produsele agricole sunt printre cele mai valoroase mărfuri și materii prime pentru a produce diverși constituenți alimentari. Productivitatea agricolă este importantă nu numai pentru balanța comercială a unei țări, ci și pentru securitatea și sănătatea populației sale.
  • Rularea (rollover) mărfurilor - majoritatea CFD-urilor cu activ suport pe mărfuri folosesc contracte futures, ceea ce înseamnă că sunt supuse „prelungirilor” (rulărilor) lunare sau trimestriale. Contractele futures pe piețele de mărfuri expiră în mod normal după 1 sau 3 luni. Prin urmare, brokerii trebuie să schimbe (să ruleze) prețul CFD-ului de pe vechiul contract pe noul contract futures. Uneori, prețurile contractelor futures vechi și noi sunt diferite, astfel încât brokerii trebuie să efectueze o corecție de rulare prin adăugarea sau deducerea unui credit / taxă swap, o singură dată, în contul de tranzacționare, la data transferului, pentru a reflecta schimbarea prețului în piață. Corecția este complet neutră pentru profitul net pe orice poziție deschisă.
  • Sezonalitatea este caracteristica unei serii temporale în care datele sunt supuse unor modificări regulate și previzibile care se repetă în fiecare an calendaristic. Orice fluctuație sau model previzibil care se repetă pe o perioadă de un an este tratată ca fiind sezonieră. Sezonalitatea poate fi cauzată de diverși factori, cum ar fi vremea, vacanțele, sărbătorile și constă din tipare periodice, repetitive și, în general, regulate și previzibile la nivelurile unei serii temporale.
  • Bilanțurile sau rapoartele privind cererea de producție sunt seturi de date publicate de o serie de instituții guvernamentale și private care măsoară oferta și cererea pentru anumite mărfuri sau grupuri de mărfuri și au potențialul de a modifica substanțial așteptările pieței cu privire la condițiile actuale și viitoare ale pieței mărfurilor. Acestea sunt, prin urmare, urmărite îndeaproape de participanții la piață. Cele mai populare rapoarte includ Departamentul Agriculturii din SUA (USDA), care acoperă o serie de produse agricole și raportările săptămânale ale EIA și API pentru depozitele de țiței, benzină și produse distilate din SUA.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."

Xtb logo

Începe gratuit