Moving Average Convergence Divergence (MACD)

2 minute(s)
Indicatorul Moving Average Convergence Divergence (MACD) este disponibil în platforma xStation5.

 

Indicatorul de analiză tehnică Moving Average Convergence Divergence (MACD) a fost dezvoltat de Gerard Appel în anul 1970 și are scopul de a oferi informații despre stabilitatea, direcția, dinamica (momentumul) și durata unui trend. MACD este un indicator care urmează trendul și măsoară corelația dintre două Medii Mobile Exponentiale.


Cum este reprezentat grafic acest indicator în xStation 5?

Moving Average Convergence Divergence macd

Indicatorul MACD se calculează scăzând dintr-o Medie Mobilă Exponențială de 26 de perioade, o Medie Mobilă Exponențială de 12 perioade.

Indicatorul conține și o linie de semnal, reprezentată de o medie mobilă de 9 perioade, reprezentată grafic cu bare.

Toate perioadele mediilor mobile care alcătuiesc MACD-ul pot fi personalizate, valorile standard în platforma xStation 5 sunt 12/26/9.

Regulile de interpretare ale indicatorului tehnic MACD:

  • Trecerea peste linia de semnal
  • Când MACD intersectează de jos în sus linia de semnal, avem semnal de Buy
  • Când MACD intersectează de sus în jos linia de semnal, avem semnal de Sell

În xStation 5 linia MACD este reprezentată cu galben, iar linia Semnal este reprezentată cu roșu.

Trecerea peste linia zero:

  • Când MACD trece peste linia zero, tendința de apreciere se intensifică (Buy)
  • Când MACD trece sub linia zero, tendința de depreciere se intensifică (Sell)

Divergențe:

  • Când prețul formează un minim în scădere, dar MACD nu reușește să confirme un minim în scădere, atunci semnalul indicat este de Buy
  • Când prețul formează un maxim în creștere, dar MACD nu reușește să confirme un maxim în creștere, atunci semnal indicat este de Sell

Semnalul este dat de indicator.

interpretare Moving Average Convergence Divergence macd

 

 

 

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.

Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."