Zestawienie transakcji z giełd zagranicznych

Zestawienie, PIT, rozliczenie roczne, podatek,

Autor Miroslaw Poczynajlo

Zaktualizowany: 2022-04-29 05:33:24

Począwszy od rozliczenia za 2021 rok, PIT-8C wystawiony przez XTB nie obejmuje dochodów z transakcji na akcjach i ETF notowanych na giełdach zagranicznych. Twój PIT-8C za 2021 r. obejmie zatem wyłącznie przychody z transakcji na GPW i transakcji na CFD.

Jeżeli dokonywałeś transakcji na akcjach i ETF notowanych na giełdach zagranicznych i podlegasz pod nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, otrzymasz Zestawienie transakcji z giełd zagranicznych. Podobnie jak w przypadku PIT-8C masz obowiązek rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.

Razem z Zestawieniem transakcji z giełd zagranicznych otrzymasz Raport podatkowy w którym, znajdziesz zbiorcze dane gotowe do przeniesienia do zeznania PIT-38. To co powinieneś zrobić, to przenieść przygotowane w Informacji wartości w miejsca wskazane w formularzu PIT-38.

Dokument ten w istotny sposób ułatwia wypełnienie formularza PIT-38, ponieważ posiada zsumowane dane Twoich transakcji z podziałem na:

  • źródła polskie,

  • źródła zagraniczne,

  • zagraniczne dywidendy z ETF-ów oraz akcji.

Pragniemy nadmienić, iż w przypadku transakcji zawieranych w walutach obcych oraz dywidend zagranicznych, dane zostały przeliczone dla Twojej wygody na PLN po właściwym kursie, wynikającym z ustawy.

Jeżeli nadal potrzebujesz pomocy,