Zyskaj na swoich wolnych środkach

Gdy czekasz na idealną okazję inwestycyjną, my wypłacamy Ci odsetki

Aktualnie obowiązujące stawki oprocentowania

WalutaPierwsze 90 dni od zawarcia umowy (w skali roku)Powyżej 90 dni od zawarcia umowy (w skali roku)
PLN4.00%2.00%
EUR4.20%2.00%
USD5.00%2.50%

Stawki obowiązują od 04.03.2024

Aby zapoznać się z historycznymi stawkami, kliknij tutaj.

FAQ

Masz więcej pytań?

XTB wypłaca klientom odsetki od niezainwestowanych środków znajdujących się na ich rachunkach. Oprocentowanie będące podstawą do określenia kwoty odsetek obliczane jest codziennie, a same odsetki wypłacane są cyklicznie, w trakcie pierwszych pięciu dni kolejnego miesiąca. Nie wymagamy podjęcia żadnych działań - oprocentowanie wolnych środków inwestora aktywowane jest automatycznie dla wszystkich klientów dysponującymi niezainwestowanymi środkami na rachunku. Nie jest wymagana również minimalna lub maksymalna kwota wolnych środków.
Stawki oprocentowania wolnych środków są zmienne i mogą być zmieniane raz w tygodniu.
Odsetki naliczane są codziennie o północy.
Odsetki są wypłacane na rachunek w ciągu 5 dni roboczych od końca miesiąca kalendarzowego.
Nie wymagamy podjęcia żadnych działań - oprocentowanie wolnych środków inwestora aktywowane jest automatycznie dla wszystkich klientów dysponującymi niezainwestowanymi środkami na rachunku. Nie jest wymagana również minimalna lub maksymalna kwota wolnych środków.
Nie, nie istnieją takie wymagania.
W zależności od tego, czy Użytkownik jest osobą fizyczną czy prawną, rezydentem podatkowym czy nie, przepisy podatkowe obowiązujące w danym kraju mogą nakładać różne zasady w odniesieniu do opodatkowania odsetek. W większości przypadków kwota odsetek może podlegać potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazaniu właściwemu organowi podatkowemu przez XTB S.A. (bezpośrednio lub za pośrednictwem jej zagranicznych Oddziałów) według stawek obowiązujących w momencie przekazania odsetek na rachunek transakcyjny użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W comiesięcznym wyciągu będziesz mógł sprawdzić kwotę potrąconego podatku. Jeśli Użytkownik nie jest rezydentem podatkowym w Polsce, jest on również zobowiązany do sprawdzenia przepisów podatkowych obowiązujących w kraju jego rezydencji podatkowej, ponieważ mogą one nakładać na niego dodatkowe obowiązki podatkowe.
Warunki oferty różnią się w zależności od stażu klienta w XTB. Powyższa tabela przedstawia dwie różne stawki oprocentowania dla danej waluty. Druga kolumna dotyczy wszystkich klientów, którzy zawarli po raz pierwszy umowę z XTB w trakcie ostatnich 90 dni. Trzecia kolumna dotyczy wszystkich klientów, którzy są Klientami XTB dłużej niż 90 dni.
Xtb logo

Dołącz do ponad 935 000 inwestorów z całego świata