Aktualności

sobota - 19 października 2024
09:00

Informacja o Decyzji UOKiK nr RŁO 8/2023

Informacja opublikowana dnia 19 kwietnia 2024 r.

Spółka XTB S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wobec Spółki decyzję zobowiązującą w dniu 19 grudnia 2023 r. nr RŁO 8/2023, dotyczącą uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone i zakazującą ich wykorzystywania wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli ze Spółką umowy z tymi klauzulami oraz konsumentów, którzy mogą w przyszłości zawrzeć umowy ze Spółką. Skutkiem uznania postanowienia umownego za niedozwolone jest jego bezskuteczność względem konsumenta będącego stroną umowy.

W związku z ww. decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotychczasowe postanowienia pkt. 7.4 i pkt. 11.1 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych i papierów wartościowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych i praw majątkowych i rachunków pieniężnych przez XTB S.A. (Regulamin) w ich dotychczasowym brzmieniu utraciły moc.

 

środa - 12 czerwca 2024
23:15

Rolowanie GASOLINE, LSGASOIL, OIL.WTI, SUGAR

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów GASOLINE, LSGASOIL, OIL.WTI, SUGAR. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - SUGAR 2 pkt swapowych dla pozycji długiej; -2 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - LSGASOIL -125 pkt swapowych dla pozycji długiej; 125 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - GASOLINE 111 pkt swapowych dla pozycji długiej; -111 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - OIL.WTI 35 pkt swapowych dla pozycji długiej; -35 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

15:17

Rolowanie GASOLINE, LSGASOIL, OIL.WTI, SUGAR

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach GASOLINE, LSGASOIL, OIL.WTI oraz SUGAR nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- GASOLINE ok. -1.35 USD

- SUGAR ok. -0.05 USD

- OIL.WTI ok. -0.37 USD

- LSGASOIL ok. 0.75 USD

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- LSGASOIL powinien być wyższy o określoną wartość
- GASOLINE, OIL.WTI, SUGAR powinien być niższy o określone wartości

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

wtorek - 11 czerwca 2024
23:08

Rolowanie COFFEE, JAP225, JP225, KOSP200, LEANHOGS

2024-06-11

W dniu dzisiejszym następuje zmiana daty dostawy kontraktów bazowych dla instrumentów COFFEE, JAP225, JP225, KOSP200, LEANHOGS. Dlatego też klienci posiadający otwarte pozycje zostaną w zależności od zajmowanej pozycji, uznani bądź obciążeni dodatkowymi punktami swapowymi.

Punkty te wynoszą:

 - LEANHOGS 3175 pkt swapowych dla pozycji długiej; -3175 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - KOSP200 -25 pkt swapowych dla pozycji długiej; 25 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - JP225 -85 pkt swapowych dla pozycji długiej; 85 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - COFFEE -90 pkt swapowych dla pozycji długiej; 90 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

 - JAP225 -10 pkt swapowych dla pozycji długiej; 10 pkt swapowych dla pozycji krótkiej

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

XTB

16:16

Rolowanie COFFEE, JAP225, JP225, KOSP200, LEANHOGS

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu na  instrumentach COFFEE, JAP225, JP225, KOSP200 oraz LEANHOGS nastąpi zmiana daty dostawy kontraktów futures, na których cenie oparte są wspomniane instrumenty. W chwili obecnej różnice między cenami kolejnych kontraktów są równe:

- COFFEE ok. 0.95 USD

- KOSP200 ok. 2.5 pkt indeksowych

- LEANHOGS ok. -3.225 USD

- JP225 ok. 80 pkt indeksowych

- JAP225 ok. 10 pkt indeksowych

Oznacza to, że jeśli pomiędzy dzisiejszym zamknięciem a jutrzejszym otwarciem nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów, wówczas kurs otwarcia dla:
- COFFEE, JAP225, JP225, KOSP200 powinien być wyższy o określone wartości
- LEANHOGS powinien być niższy o określoną wartość

Dokładna wielkość bazy znana będzie w momencie zamknięcia handlu i zostanie podana na naszej stronie internetowej. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu uprasza się o ich dostosowanie o wielkość bazy, w przeciwnym wypadku będą one realizowane według standardowej procedury.

Informacja ta ma zastosowanie do wyżej wymienionych instrumentów dostępnych we wszystkich ofertach na platformach xStation oraz MT4. Należy zwrócić uwagę, że nazwy instrumentów w poszczególnych ofertach mogą się nieznacznie różnić. Szczegółowy spis wszystkich nazw instrumentów dostępny jest w Tabeli zabezpieczeń rozliczeniowych.

Ważne:
Bardzo istotne jest to, żeby pamiętać, iż po naliczeniu punktów swapowych, czyli uwzględnieniu bazy, wartość rejestrów na rachunku Klienta ulegnie zmianie. Przy bardzo dużej bazie może się zdarzyć, że przekroczony zostanie wymagany regulaminem poziom MARGIN LEVEL. W takim przypadku rozpocznie się automatyczne zamykanie pozycji, począwszy od najbardziej stratnej/najmniej zyskownej, które będzie trwało do momentu powrotu wartości MARGIN LEVEL do wymaganego regulaminem poziomu. Klienci powinni uważać także na pozostawione na czas rolowania ZLECENIA OCZEKUJĄCE. Jeśli ustalona przez Klienta cena realizacji zlecenia znajdzie się w luce związanej z otwarciem handlu na instrumencie, to zlecenie takie zostanie zrealizowane po cenie otwarcia instrumentu. Aby uniknąć tej sytuacji należy usunąć ZLECENIA OCZEKUJĄCE przed zakończeniem handlu na instrumencie w dniu rolowania.

 

XTB

15:32

Zmiana terminu rolowania US30, US100, US500, US2000

rolowanie na instrumentach US30, US100, US500, US2000 zostanie przełożone z dnia 13.06.2024 na dzień 19.06.2024.

XTB

Brak innych wiadomości do pokazania
Xtb logo

Dołącz do ponad 1 000 000 inwestorów z całego świata

Używamy plików cookie

Klikając "Akceptuję wszystkie" zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu, dzięki czemu pomagasz nam w ulepszeniu korzystania z naszej strony, analizowanie jej użycia oraz wspierasz nasze działania marketingowe.

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które są niezbędne do działania naszej strony. Te pliki odpowiadają za takie funkcjonalności jak wybór języka, dystrybucję ruchu czy utrzymanie sesji użytkownika. Nie można ich wyłączyć.

Nazwa ciasteczka
Opis
SERVERID
userBranchSymbol Czas ekspiracji: 2 marca 2024
adobe_unique_id Czas ekspiracji: 1 marca 2025
SESSID Czas ekspiracji: 2 marca 2024
test_cookie Czas ekspiracji: 1 marca 2024
__hssc Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
__cf_bm Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
leavingBranchPopup
countryIsoCode
intercom-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024
intercom-session-iojaybix Czas ekspiracji: 8 marca 2024
intercom-device-id-iojaybix Czas ekspiracji: 26 listopada 2024

Korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam analizować używanie strony. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie usprawniać nasz serwis.

Nazwa ciasteczka
Opis
_gid Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023
_gaexp Czas ekspiracji: 3 grudnia 2022
_gat_UA-25554897-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_gat_UA-121192761-1 Czas ekspiracji: 26 stycznia 2023
_ga_CV5LC4X16X Czas ekspiracji: 25 stycznia 2025
_ga_CBPL72L2EC Czas ekspiracji: 1 marca 2026
AnalyticsSyncHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
_ga Czas ekspiracji: 1 marca 2026
__hstc Czas ekspiracji: 25 lipca 2023
__hssrc
ln_or Czas ekspiracji: 27 stycznia 2023

W tej grupie znajdują się ciasteczka, które wykorzystywane są do wyświetlania reklam o tematyce, która Cię interesuje. Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Nazwa ciasteczka
Opis
MUID Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_omappvp Czas ekspiracji: 11 lutego 2035
_omappvs Czas ekspiracji: 1 marca 2024
_uetsid Czas ekspiracji: 2 marca 2024
_uetvid Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_fbp Czas ekspiracji: 30 maja 2024
fr Czas ekspiracji: 7 grudnia 2022
lang
muc_ads Czas ekspiracji: 7 września 2024
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_tt_enable_cookie Czas ekspiracji: 26 marca 2025
_ttp Czas ekspiracji: 26 marca 2025
hubspotutk Czas ekspiracji: 25 lipca 2023

Ciasteczka z tej grupy przechowują Twoje preferencje i ustawienia, tak by przy powrocie na stronie były już zapisane.

Nazwa ciasteczka
Opis
UserMatchHistory Czas ekspiracji: 31 marca 2024
bcookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
lidc Czas ekspiracji: 2 marca 2024
personalization_id Czas ekspiracji: 7 września 2024
lang
bscookie Czas ekspiracji: 1 marca 2025
li_gc Czas ekspiracji: 28 sierpnia 2024

Ta strona używa plików cookies. Pliki cookie to pliki przechowywane w przeglądarce i używane przez większość witryn internetowych w celu spersonalizowania korzystania z Internetu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Możesz zarządzać plikami cookie, klikając „Ustawienia”. Jeśli wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie, kliknij „Akceptuję wszystkie”.

Zmień region lub język
Kraj zamieszkania
Język