Wiadomości rynkowe

czwartek - 27 października 2016

Tematem numer jeden dnia dzisiejszego jest dalszy silny wzrost rentowności amerykańskich obligacji. Co ciekawe dzieje się tak bez nowych kluczowych danych z USA. Korzysta...

Amerykański Departament Skarbu sprzedał dziś obligacje 7-letnie za kwotę 28 mld USD. Rentowność wyniosła 1,653%. Popyt w relacji do podaży wyniósł 2,49, czyli nieco więcej...

Kons: 1.0%Poprzednio: -2.5% (rewizja z -2.4) Dane za wrzesień     Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie...

Najciekawsze komentarze: Nadzór EBC nad największymi bankami jest skuteczny Europa musi być bardziej agresywna jeśli chodzi o walkę o wyższe tempo wzrostu Polityka EBC była...

Ropa na przestrzeni ostatnich minut wyraźnie ruszyła w górę. Wynika to z plotek, które podał dalej Reuters. Według źródeł agencji, Arabia Saudyjska zaproponowała Rosji cięcie...

Kons: 0.0%Poprzednio: 0.1% rewizja do 0.3%Bez transportu: 0.2%Kons: 0.2%Poprzednio: -0.2% rewizja do 0.1% Dobra kapitałowe z wyłączeniem zbrojeń: -0.1%Kons: -0.1%Poprzednio:...

noMoreNewsToShow

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym instrumenty typu CFD, ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej, wiążą się z możliwością poniesienia znacznych strat finansowych przez Klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego na podstawie, którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach rynku OTC bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne,Klient powinien kierować się własnym osądem. Więcej informacji dostępnych jest w Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, dostępnej na stronie internetowej www.xtb.pl.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym instrumenty typu CFD, ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej, wiążą się z możliwością poniesienia znacznych strat finansowych przez Klienta. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach rynku OTC bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne Klient powinien kierować się własnym osądem.

Straty mogą przekroczyć Twoje depozyty.