Graficul zilei - USDCAD (27.10.2021)

11:09 27 octombrie 2021

Banca Canadei va anunța decizia de politică monetară astăzi, la 17:00 ora României. Ratele dobânzilor sunt așteptate să rămână neschimbate, dar banca poate lua unele măsuri în ceea ce privește achiziționarea de active. Și anume, este de așteptat ca BoC să anunțe că programul QE va intra în faza de reinvestire în noiembrie. Există, de asemenea, sentimentul pe piață că bancherii centrali canadieni ar putea decide să trimită un mesaj precaut și dovish astăzi deoarece decalajul dintre nivelurile actuale de ocupare continuă să fie semnificativ în raport cu nivelurile prepandemice. Cu toate acestea, datele recente din țară sugerează că ritmul de creștere ar putea accelera. Acest lucru combinat cu prețurile ridicate ale materiilor prime ar trebui să ofere susținere dolarului canadian pe termen mediu.

Aruncând o privire asupra USDCAD din punct de vedere tehnic, putem observa că perechea se tranzacționează într-o tendință descendentă de la jumătatea lunii septembrie. Perechea a atins ținta unei spargeri din interiorul unui model Head and Shoulders și o mișcare de recuperare a fost lansată mai târziu. Cu toate acestea, revenirea actuală ar trebui tratată ca o corecție a unui trend descendent, cu excepția cazului în care cumpărătorii reușesc să împingă perechea peste câteva niveluri importante de rezistență. Cea mai apropiată astfel de rezistență este marcată cu media mobilă de 100 de perioade (linia roșie, intervalul H4), în timp ce următoarea poate fi găsită la limita superioară a geometriei pieței (zona albastră). Nivelul psihologic de 1,25 poate oferi și o anumită rezistență.

Sursa: xStation5

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri