Interesul pentru sectorul minier și metale rămâne ridicat

17:45 11 iunie 2021

Dacă analizăm deținerile ponderate ale ETF-ului SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) observăm că un nivel impresionant de 10,3% din dețineri au înregistrat cumpărături din partea unor persoane din interior în ultimele șase luni.

Cleveland-Cliffs (CLF), care are o pondere de 5,35% în ETF-ul SPDR S&P Metals & Mining ETF, a beneficiat de achiziții de acțiuni din partea a 2 directori și ofițeri în ultimele șase luni, conform Formularului 4 publicat recent. ETF-ul deține acțiuni CLF de aproximativ 134 milioane USD, ceea ce plasează firma pe pe al treilea loc în ceea ce privește participația fondului. Aceste informații ar putea indica o perioadă bună pentru companie, sugerând că angajații vor avea o motivație suplimentară să obțină performanță.

Analizând graficul H4 al instrumentului, observăm un scenariu interesant. Cotația traversează o perioadă pozitivă, evoluând deasupra celor două medii mobile de 50 și 200 de perioade (liniile portocalii și albastre). Totuși, în ultima perioadă, s-a dezvoltat o mișcare laterală pe grafic, limita inferioară aflându-se la aproximativ 44 USD, în timp ce limita superioară se găsește la 47,50 USD. Pe de altă parte, indicatorul de intensitate RSI ne sugerează o scădere a încrederii investitorilor în impulsul ascendent al ETF-ului, lucru confirmat de perioada de consolidare. Totuși, pentru a putea vorbi despre o direcție ar fi necesară spargerea uneia dintre limitele canalului, mișcare ce ar oferi mai multă claritate.

Radu Puiu, Research Analyst

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri