Tesla profită de contextul favorabil

18:06 6 decembrie 2019

Ultima zi a săptămânii a adus o surpriză pozitivă din economia americană. Ultimul set de date din această săptămână a temperat temerile investitorilor cu privire la situația actuală a din SUA. Raportul NFP a adus o valoare peste așteptări, creșterea de 266 de mii fiind departe de nivelul previzionat de 187 de mii. În plus, rata șomajului a dat și ea semne optimiste, scăzând de la 3,6% la 3,5% și a revenit la minimul din 2019 și la cea mai mică valoare din 1969. Valorile peste așteptări au determinat mișcări pozitive pe piețele futures din SUA, dar și pe cele de obligațiuni. Optimismul de la nivelul pieței americane se transmite și la nivelul individual al companiilor. Astfel, după deschiderea pieței, prețul acțiunilor Tesla a înregistrat un gap ascendent care a dus prețul în apropierea pragului de 335 de dolari, care coincide cu o retragere Fibonacci de 50% din impulsul ascendent de la începutul lunii. Pe lângă contextul favorabil, acțiunile companiei beneficiază de o promovare din partea Morgan Stanley, care a urcat ținta de preț pentru ”scenariul bullish” de la 440 de dolari pe acțiune la 500 de dolari pe acțiune. Ținta de preț generală a rămas la 250 de dolari, dar raportul menționa că ”scenariul bullish” s-ar putea materializa dacă noul model Cybertruck va fi un succes iar relațiile cu China se vor îmbunătăți. 

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri