Yenul, principalul câștigător înaintea deciziei Fed

16:36 16 septembrie 2020

Yenul japonez s-a apreciat miercuri pe măsură ce traderii au ”pariat” că Rezerva Federală a SUA își va confirma abordarea ultra relaxată cu privire la politica monetară. Un astfel de scenariu a pus presiune asupra dolarului american, care a atins minimele ultimelor două săptămâni în raport cu moneda asiatică. Evenimentul marchează prima decizie de politică monetară a Fed de la adoptarea unei abordări mai tolerante cu privire la inflație anunțată săptămâna anterioară. 

Investitorii s-au reorientat către yen, dorind să dețină o poziție pe un activ mai stabil în detrimentul dolarului american, care poate traversa o perioadă extrem de volatilă în urma ședinței băncii centrale. Un astfel de scenariu este posibil întrucât perspectivele privind abordarea pe care o va avea Fed diferă. Astfel, există păreri conform cărora banca centrală americană ar putea anunța stimulente suplimentare care ar pune presiune descendentă asupra dolarului și a randamentelor titlurilor de stat americane. Nu se prognozează ajustări la nivelul dobânzilor, dar sunt posibile modificări la nivelul setărilor programului de achiziție de obligațiuni.

De asemenea, se așteaptă ca ședința să anunțe introducerea unei perioade mai lungi pentru programul de cumpărare de obligațiuni al Fed. Un alt subiect de interes pentru investitori sunt proiecțiile economice ale băncii, în special cele cu privire la inflație și direcția acesteia.

Orizontul de proiecție între 3 și 3,5 ani va oferi o oportunitate membrilor Fed de a indica cât de mult poate inflația să depășească pragul de 2% pentru a atinge obiectivul mediu de inflație de 2%. Comentarii referitoare la aceste aspecte ar putea indica și care este depășirea pe care sunt dispuși să o tolereze.

Astfel, Rezerva Federală este așteptată să aibă o atitudine precaută și de expectativă astăzi, voturile dots care prezintă imaginea până în 2023 sugerând o perspectivă dovish și destul de prudentă. Îmbunătățirea recentă a datelor din SUA este posibil să reducă presiunea resimțită de Rezerva Federală pentru a prezenta o orientare pentru viitor mai clară. Utilizarea noii strategi privind inflația medie și riscurile negative pentru economie care rămân în continuare prezente justifică menținerea dobânzii aproape de zero. 

Perechea USDJPY este una dintre cele mai atractive modalități de plasare a investitorilor în cazul unei abordări dovish din partea Fed. În plus, yenul a fost deosebit de sensibil față de evoluția pieței de obligațiuni din SUA, dat fiind că investitorii japonezi sunt mari cumpărători de titluri de stat americane.

În acest context, am asistat la un avans puternic din partea yenului, care, la momentul publicării, înregistra o apreciere de aproximativ 0,60% de la începutul sesiunii. Mai mult, perechea a reușit să depășească o zonă de suport importantă (105,200 - 105,100), marcată de minimele atinse la sfârșitul lunii august și punctul de încheiere al secvenței corective de la sfârșitul lunii iulie, prin urmare reprezenta o rezistență destul de solidă pentru investitori. În continuare, următorul nivel de rezistență este marcat de reacții anterioare ale prețului din iulie. Slăbiciunea dolarului ar putea persista până la anunțarea deciziei Fed din această seară, investitorii continuând să includă în preț o atitudine dovish din partea Fed și posibilitatea de extindere a stimulentelor monetare. Totuși, în cazul unei abordări mai hawkish potențialul de redresare al dolarului este solid.

Radu Puiu, Research Analyst XTB România

Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. X-Trade Brokers Dom Maklerski SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea X-Trade Brokers Dom Maklerski SA, persoană juridică supervizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia.

Distribuie:
Înapoi la secțiunea de știri