Analiza Tehnică - Dicționarul Traderului

Timp de citire: 3 minute(s)
.

Începe să investești acum

Intră în piață cu o aplicație de investiții intuitivă și ușor de folosit

DESCHIDE CONT
  • Graficul de tip linie este cea mai simplă formă de reprezentare a unui grafic și este utilizat pentru a reda date într-un anumit interval de timp prin conectarea unei serii de puncte printr-o linie continuă. Analizând acest tip de grafic putem observa acțiunea istorică a prețului unui activ. Cel mai adesea graficul de tip linie este desent prin conectarea doar a prețurilor de închidere.
  • Graficul de tip Bară este deseori prescurtat cu OHLC (open, high, low, close) - fiecare tick (mișcare a cotației) pe grafic va furniza prețul de deschidere, cel mai mare preț, cel mai mic preț și în cele din urmă prețul de ”închidere” pentru un anumit interval de timp.
  • Graficul de tip lumânare (denumit și graficul de tip lumânări japoneze) reprezintă un tip de grafic ce ne oferă mai multe informații despre evoluția prețului unui activ. Acest tip de grafic își are originile în vremea comercianților de orez din Japonia, aceștia încercând să țină evidența evoluției prețului orezului cu sute de ani înainte ca această metodă să devină populară în Statele Unite. Fiecare lumânare oferă informații despre prețul de deschidere, prețul maxim și minim, precum și prețul de închidere ale unui activ. Corpul lumânării reprezintă diferența dintre prețul de deschidere și prețul de închidere. Umbrele lumânării arată distanța de la prețul maxim și prețul minim atinse într-un anumit interval de timp.
  • Suport / Rezistență - sunt niveluri de preț ce reprezintă regiuni unde prețul ar putea avea  dificultăți în continuarea trendului, oprindu-se sau inversând direcția. Acest lucru se întâmplă deoarece ordinele cumpărătorilor (niveluri de suport) sau vânzătorilor (niveluri de rezistență) se acumulează în anumite zone. Nivelurile de suport se află întotdeaun sub prețul curent al pieței și tind să oprească (uneori temporar) scăderile, în timp ce nivelurile de rezistență sunt setate deasupra prețului curent al pieței și opresc (uneori temporar) aprecierea prețului.
  • Trend - reprezintă direcția generală de evoluție a prețului unui activ. Trendurile pot fi ascendente (bullish), fiind marcate de puncte pe grafic desenate în creștere, descendente (bearish), acestea fiind marcate de puncte pe grafic desenate în scădere și trenduri laterale (flat sau sideways) care apar atunci când forțele de cumpărare și de vânzare sunt aproape egale. Nu există un interval de timp standard pentru ca o anumită direcție a prețului să fie considerată o tendință (un trend), dar în general, cu cât direcția este păstrată pe o perioadă mai lungă, cu atât tendința devine mai puternică.
  • Interval de timp (Time frame) - unitate de timp folosită pentru măsurare evoluției prețului. În funcție de tipul de grafic, măsurăm diferite valori ale prețului. În cazul lumânărilor japoneze luăm în calcul prețul de deschidere, maximul, minimul și prețul de închidere pe un anumit interval de timp cum ar fi 1 oră. Cele mai populare interval de timp sunt M1 (1 minut), M5 (5 minute), M15, M30, H1 (1 oră), H4, D1 (1 zi) și W1 (1 săptămână). Putem întâlni și intervale de timp mai puțin populare precum H6 (6 ore) sau H12 (12 ore).
  • Formațiunile de preț reprezintă modele care apar pe graficele instrumentelor financiare despre care de-a lungul timpului s-a fost demonstrat că au valoare predictivă. Formațiunea de preț de bază este linia de trend. Alte formațiuni populare sunt head and shoulder formations, double and triple tops and bottoms, pennants, flags și wedges și sunt folosite de majoritatea traderilor întrucât sunt ușor de recunoscut.
  • Formațiunile de lumânări reprezintă mișcările prețului reprezentate pe un grafic de tip lumânare și care pot prezice o anumită performanță a cotației. Putem distinge formațiuni de lumânări de tip bullish (ex. hammer, morning star, bullish engulfing), formațiuni de tip bearish (ex. evening star, hanging man, bearish engulfing). Formațiunile bullish indică posibilitatea ca prețul să crească în viitorul apropiat, iar formațiunile bearish indică posibilitatea ca prețul să scadă. Nu există formațiune care să indice semnale clare și sigure în 100% din situații întrucât acestea oferă informații despre o anumită tendință a prețului și nu oferă nici un fel de garanție.
  • Indicatori și Oscilatori - un indicator reprezintă un calcul matematic bazat pe prețul sau volumul unui anumit instrument financiar și este folosit pentru a prezice mișcările de preț. Exemple de indicatori sunt mediile mobile (MA) sau ADX. Oscilatorii sunt indicatori tehnici care operează prin reprezentarea grafică a unui indicator de tendință (trend) între două valori extreme și sunt utilizați pentru a identifica condițiile de supracumpărare și supravânzare. Cei mai populari oscilatori sunt Moving Average, Convergence-Divergence (MACD) și the Relative Strength Index (RSI).

Începe să investești cu XTB

DESCHIDE CONT

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."