Media mobilă simplă (SMA) - exemple

3 minute(s)
Unul dintre cele mai populare instrumente de analiză tehnică este Media Mobilă Simplă, care se calculează prin adunarea preţurilor de închidere pe o anumită piaţă pentru un număr ales de perioade şi împărţind rezultatul la numărul perioadelor.

 

Să descoperim cum putem identifica oportunităţi de tranzacţionare folosind Mediile Mobile Simple.

Orice strategie de tranzacţionare trebuie să includă informaţii specifice, nu doar despre când poate fi deschisă o tranzacţie, ci şi despre un sistem de management al riscului pentru a limita potenţialele pierderi. Astfel, creşte probabilitatea succesului tău în tranzacționarea pe termen lung.

Mediile Mobile Simple

Unul dintre cele mai populare instrumente de analiză tehnică este media mobilă simplă, care se calculează prin adunarea preţurilor de închidere pe o anumită piaţă pentru un număr ales de perioade şi împărţind rezultatul la numărul perioadelor.

Regula generală este că atunci când piaţa trece sub o medie mobilă, cu corpul unei lumânări şi nu doar cu o umbră a lumânării, atunci definește un semnal că ‘urşii’ câştigă putere şi se conturează o probabilitate mare ca piaţa să înceapă o mișcare descădere.

Pe de altă parte, dacă piaţa trece deasupra mediei mobile cu corpul lumânării, atunci primim un semnal că ‘taurii’ câştigă putere şi există probabilitatea ca piaţa să înceapă o mișcare de creştere.

Desigur, poţi folosi medii mobile pe mai multe perioade şi majoritatea traderilor fac asta (cum ar fi 50 şi 100 sau 100 şi 200) pentru a avea o idee mai bună despre direcţia curentă a pieţei atunci când este posibil ca trendul să se inverseze.

medii mobile

În metoda de calcul, media mobilă exponențială, prin comparație cu media mobilă simplă, oferă o mai mare importanță prețurilor recente.

medii mobile-1

În imaginea de mai jos se poate observa o comparație între media mobilă simplă (cu albastru) și media mobilă exponențială (cu portocaliu).

medii mobile-2

Cum folosim Mediile Mobile

Există mai multe metode prin care putem să folosim mediile mobile, însă mai departe vom discuta doar două modalități:

  • Folosirea unei singure medii mobile
  • Folosirea a două medii mobile

Folosirea unei singure medii mobile

Aplicând o medie mobilă pe un grafic, semnalul de cumpărare este dat atunci când prețul se poziționează deasupra mediei mobile. Pe de altă parte, semnalul de vânzare apare atunci când prețul coboară sub media mobilă.

medii mobile-3

În exemplul de mai sus pe graficul aurului s-a aplicat o medie mobilă simplă de 50 de perioade. După cum se observă, la început media mobilă a indicat un semnal de cumpărare, iar ulterior, după ce prețul a coborât sub media mobilă, s-a confirmat și semnalul de vânzare.

Folosirea a două medii mobile

Atunci când se folosesc două medii mobile calculate pe perioade diferite, un semnal de cumpărare este furnizat în momentul în care media mobilă calculată pe mai puține perioade se poziționează deasupra mediei mobile calculată pe mai multe perioade. Pe de altă parte, semnalul de vânzare este oferit atunci când media mobilă calculată pe mai puține perioade se poziționează sub media mobilă calculată pe mai multe perioade.

medii mobile-4

În exemplul de mai sus s-a aplicat o medie mobilă simplă de 50 de perioade (linia albastră) și o medie mobilă simplă de 100 de perioade (linia neagră) pe graficul aurului. Semnalul de cumpărare a fost furnizat atunci când media mobilă de 50 de perioade a trecut deasupra mediei mobile de 100 de perioade.

Să ai în vedere că toți indicatorii și oscilatorii pot să ofere semnale false și de aceea este indicat să îi folosești împreună cu alți indicatori sau oscilatori. Atunci când toate instrumentele de analiză tehnică indică o anumită direcție, crește probabilitatea ca piața să evolueze în acea direcție.

În cazul în care ești interesat să afli mai multe despre indicatori și oscilatori poți găsi informații în cadrul secțiunii Noțiuni de bază în trading.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."