Tranzacționare cu efect de levier | Investiția cu efect de levier - ce este?

Timp de citire: 7 minute(s)
Probabil că fiecare investitor va întâlni termenul „levier financiar” și opțiunea de a investi cu levier mai devreme sau mai târziu. Deci, ce este tranzacționarea cu levier? Care sunt avantajele potențiale ale efectului de levier și ce riscuri implică? Ce este o marjă și un apel în marjă? Vei găsi răspunsuri la aceste întrebări în acest articol.

Ce este efectul de levier financiar?

Levierul financiară oferă posibilitatea de a investi sau controla fonduri mult mai mari decât cele deținute în prezent. În viața de zi cu zi, împrumuturile sunt cea mai populară formă de levier financiar, care fac posibilă finanțarea unei investiții mult mai mari, deținând, de exemplu, 10% sau 20% în fonduri proprii. Restul este împrumutat. Funcționarea acestui mecanism este puțin diferită pe piața financiară, dar rezultatul său este foarte similar. Permite obținerea de câștiguri potențiale din întreaga tranzacție, deținând în același timp doar o fracțiune în fonduri proprii.

Tranzacționare cu efect de levier

Investițiile cu efect de levier pot fi benefice pentru un investitor, deoarece nu impune ca acesta să dețină capital mare la început pentru a efectua tranzacții de valoare mare. Acest lucru implică de asemenea un risc ridicat deoarece, cu cât valoarea tranzacției este mai mare, cu atât sunt mai semnificative efectele fluctuației pieței asupra soldului întregului cont și a rezultatului tranzacției (fie profit fie pierdere).

De exemplu, vom descrie această situație pe perechea valutară EUR / USD și un levier de 1:30. Aceasta înseamnă că investitorul poate controla o poziție echivalentă a 30.000 EUR, deținând doar 1.000 EUR (1:30 echivalând cu 1000:30000 EUR). La încheierea unei astfel de tranzacții, platforma de tranzacționare va verifica automat dacă există cel puțin 1.000 EUR în cont pentru a deschide o poziție de 0.3 loturi CFD-ul EUR / USD. Această sumă va forma o marjă care va fi explicată în detaliu mai jos.

Ce beneficii aduce traderului efectul de levier?

Dacă, urmare a unei investiții, prețul CFD-ului pe EUR / USD crește, rezultând un profit de 300 EUR, pentru investitor aceasta înseamnă un randament de 30% din suma investită de 1.000 EUR. Dacă nu ar fi fost efectul de levier de 1:30, investitorul ar fi trebui să aibă 30.000 EUR în cont și același profit potențial de 300 EUR ar însemna un randament de 1%. Datorită efectului de levier, randamentele investițiilor pot fi mai mari cu contribuții proprii mai mici. Cu toate acestea, efectul de levier este o sabie cu două tăișuri. În cazul unei scăderi a cursului de schimb și a rezultatului tranzacției de - 300 EUR, traderul pierde 30% și mai are doar 700 EUR din 1.000 EUR.

Exemplul de mai sus presupune menținerea în cont a unei cantități de fonduri doar cât să acopere marja, ceea ce este extrem de rar în realitate. Investitorii au, de obicei, mai multe fonduri decât minimul necesar, adică de exemplu, 5.000 EUR pot fi depuși în cont în loc de 1.000 EUR. Acest lucru oferă o mai mare flexibilitate, o mai mare libertate de mișcare a prețului fără a periclita integritatea contului și oferă posibilitatea de a deschide tranzacții simultan pe mai multe piețe.

Marjă și investițiile cu efect de levier

Să ne întoarcem la marja care este un element cheie al investițiilor cu levier. Este, de asemenea, cunoscută sub numele de depozit în marjă. Pentru a controla o poziție de 30.000 EUR cu un efect de levier de 1:30, trebuie să blochezi o marjă de 1.000 EUR. Aceasta înseamnă că poți controla 30.000 EUR cu 1.000 EUR, iar cei 1.000 EUR sunt blocați ca marjă pentru a utiliza efectul de levier.

Marja este frecvent exprimată ca procent, ceea ce arată automat ce efect de levier maxim poate fi utilizat. Dacă marja necesară pentru un instrument dat este de 3,33%, aceasta înseamnă un efect de levier maxim posibil de 30: 1. În cazul în care marja este de 5%, efectul de levier va fi de 20: 1, iar pentru 10% - 10: 1. Astfel, cu cât este mai mic procentul de marjă, cu atât este mai mare efectul de levier care poate fi utilizat pentru a deschide o tranzacție și invers.

Ce se întâmplă dacă o tranzacție nu se desfășoară așa cum era de așteptat?

Când marja pentru o poziție începe să se diminueze, vei avea opțiunea de a primi notificări pentru suplimentarea acesteia, adică așa-numitul apel în marjă. În caz contrar, dacă piața continuă să se deplaseze în direcția nefavorabilă, tranzacția va fi închisă automat. Prin urmare, în cazul tranzacționării cu efect de levier pe mai multe instrumente și piețe, nivelul marjei ar trebui întotdeauna verificat, deoarece este crucial pentru menținerea pozițiilor deschise.

Un exemplu detaliat de tranzacție cu efect de levier

Ai un cont în USD și poți tranzacționa perechi valutare majore cu un efect de levier maxim de 30: 1, ceea ce înseamnă că fiecare dolar blocat în marjă îți oferă 30 USD pentru tranzacționare. Blocând 1.000 USD ca marjă înseamnă că poți deschide inițial o poziție de maximum 30.000 USD (1.000 USD x 30).

Să presupunem că, în urma unei analize efectuate reiese că este posibilă o scădere a cursului de schimb EUR / USD. Este astfel posibil să dorești să vinzi EUR și să cumperi USD. Decizi să aloci 20.000 EUR pentru aceasta - aceasta este valoarea tranzacției la cursul de schimb EUR / USD de 1.3000, adică de la 1 EUR la 1,30 USD. Deschiderea unei poziții “short” echivalează cu cheltuirea a 20.000 EUR pentru a cumpăra 26.000 USD cu o marjă de 1.000 USD. Aceasta înseamnă că efectul de levier efectiv se ridică la 26.000 USD / 1.000 USD marjă, adică 26: 1. Aceasta înseamnă utilizarea aproape a întregii marje.

Fiecare pip va însemna 2 USD pentru poziția luată în discuție. Astfel, întreaga marjă ar fi consumată dacă rata de schimb EUR / USD se va modifica cu 500 de pips (500 pips * 2usd/pip = 1000 USD, adică întreaga marjă). După un timp, cursul EUR / USD scade la 1,2700. Închizi tranzacția cu un profit de 300 pips, ceea ce se traduce în 600 USD.

Din perspectiva unei conversii clasice, ai vândut 20.000 EUR și ai cumpărat 26.000 USD la cursul de schimb de 1,30. După scăderea cursului de schimb la 1,27, ai răscumpărat 20.000 EUR pentru 25.400 USD. Diferența de 26.000 - 25.400 este profitul. Datorită efectului de levier, ai generat o rată de rentabilitate pentru cei 1.000 USD investiți de 60% (600 USD). Dacă nu ar fi fost efectul de levier, ai fi putut vinde doar 769,23 EUR și cumpăra 1.000 USD. La cursul de schimb de 1.2700, puteai răscumpăra 769,23 EUR pentru 976,92 USD, ceea ce generează un profit de 23 USD. Astfel, profitul este de 26 de ori mai mic.

Trebuie reamintit faptul că, în cazul schimbării cursului de schimb în direcția nefavorabilă, pierderile suportate sunt crescute în mod similar și proporțional prin utilizarea mecanismului de levier. Acest lucru poate duce la pierderea rapidă a capitalului investit.

Investiții cu efect de levier - instrumente 

Atât investitorii începători cât și cei cu experiență pot utiliza efectul de levier pentru a tranzacționa CFD-uri pe toate clasele de active. Aceasta înseamnă că tranzacționarea cu levier este disponibilă pentru CFD-uri pe perechi valutare, mărfuri, indici bursieri, criptomonede, obligațiuni, ETF-uri și acțiuni individuale. Cele mai populare instrumente cu efect de levier includ perechi valutare majore, cum ar fi: EUR / USD, GBP / USD și USD / JPY, mărfuri precum: aur (GOLD), petrol (OIL.WTI) și cafea (COFFEE), indici bursieri: DAX ( DE30), S&P 500 (US500) și NASDAQ 100 (US100), criptomonede: Bitcoin (BITCOIN) și Ethereum (ETHEREUM) și CFD-uri pe acțiuni precum: Facebook (FB.US), Amazon (AMZN.US) și multe altele.

Tranzacționare cu efect de levier - avantaje și dezavantaje

Avantajele levierului financiar

Capital mai mare

Levierul financiar mărește capitalul disponibil pentru tranzacționare. De exemplu, controlezi efectiv 60.000 USD cu un efect de levier de 30: 1, în timp ce ai la dispoziție doar 2.000 USD. Aceasta înseamnă că poți aloca sume mai mari pe diferite poziții din portofoliul tău. Dar nu uita că acest lucru implică și un risc mai mare.

„Împrumut” fără dobândă

Efectul de levier poate fi comparat cu un împrumut acordat de un broker în schimbul gajării unei marje care permite luarea unei poziții mai mari pe piață. Cu toate acestea, acest „împrumut” nu implică nicio datorie sub formă de dobânzi sau comisioane și poate fi utilizat în orice mod în timpul tranzacționării.

Metoda pentru reducerea volatilității

Perioadele de volatilitate redusă pot fi deosebit de obositoare pentru investitori din cauza modificărilor minore ale prețurilor. Cu toate acestea, datorită tranzacțiilor cu efect de levier, investitorii pot genera profituri mai mari chiar și în perioadele de volatilitate redusă de pe piață. În acest caz, chiar și o ușoară modificare a prețului sau a cursului de schimb poate însemna o modificare semnificativă a contului investitorului.

Dezavantaje ale efectului de levier

Pierderi crescute 

Cel mai important risc legat de tranzacționarea cu levier este faptul că, în mod similar cu profiturile, pierderile sunt, de asemenea, amplificate atunci când piața se îndreaptă în direcția opusă celei asumate. Levierul financiar poate necesita cheltuieli de capital minime, dar deoarece rezultatele tranzacționării se bazează pe dimensiunea totală a poziției controlate de tine, pierderile pot fi substanțiale.

Apel în marjă

Dacă pierderile depășesc marja utilizată de tine, apare un apel pentru a suplimenta marja. Datorită faptului că efectul de levier crește pierderile, riscul unui apel în marjă va exista întotdeauna și, în absența unor noi fonduri disponibile în cont, pozițiile vor fi închise automat cu o pierdere.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."

Xtb logo

Începe gratuit

Folosim cookie-uri

Apăsând pe „Accept tot”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru îmbunătățirea eficienței marketingului nostru.

Acest grup conține cookie-uri necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze. Acestea sunt necesare pentru funcționalități precum preferințe de limbă, distribuția traficului sau menținerea sesiunii utilizatorului. Ele nu pot fi dezactivate.

Nume cookie
Descriere
SERVERID
userBranchSymbol Data de expirare: 2 martie 2024
adobe_unique_id Data de expirare: 1 martie 2025
SESSID Data de expirare: 2 martie 2024
X-Salesforce-CHAT
__hssc Data de expirare: 8 septembrie 2022
__cf_bm Data de expirare: 8 septembrie 2022

Folosim instrumente care ne permit să analizăm modul de utilizare a paginii noastre. Astfel de date ne permit să îmbunătățim experiența de utilizare a serviciului nostru web.

Nume cookie
Descriere
_gid Data de expirare: 9 septembrie 2022
_gaexp Data de expirare: 3 decembrie 2022
_gat_UA-24128249-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_gat_UA-121192761-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_ga_CBPL72L2EC Data de expirare: 1 martie 2026
_ga Data de expirare: 1 martie 2026
__hstc Data de expirare: 7 martie 2023
__hssrc

Acest grup de cookie-uri este folosit pentru a vă afișa anunțuri cu subiecte de interes pentru dvs. De asemenea, ne permite să ne monitorizăm activitățile de marketing și ne ajută să măsuram performanța reclamelor noastre.

Nume cookie
Descriere
MUID Data de expirare: 26 martie 2025
_omappvp Data de expirare: 11 februarie 2035
_omappvs Data de expirare: 1 martie 2024
_uetsid Data de expirare: 2 martie 2024
_uetvid Data de expirare: 26 martie 2025
_fbp Data de expirare: 30 mai 2024
fr Data de expirare: 7 decembrie 2022
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
_tt_enable_cookie Data de expirare: 26 martie 2025
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
hubspotutk Data de expirare: 7 martie 2023
omSeen-bf0j5ficcdwh69l4zs8y Data de expirare: 8 octombrie 2022

Cookie-urile din acest grup stochează preferințele pe care le-ați avut în timpul utilizării site-ului, astfel încât acestea să fie deja active când vizitați pagina după o perioadă de timp.

Nume cookie
Descriere

Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate. Puteți gestiona cookie-urile apăsând pe „Setări”. Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, apăsați pe „Accept tot”.

Schimbă regiunea și limba
Țara de reședință
Limbă