Corelații între valute

  • Forex
3 minute(s)

Din acest articol vei afla:

  • Ce este o corelație și cum poate fi folosită în trading
  • Cum se măsoară corelațiile în xStation 5
  • Care sunt cele mai populare corelații în piața FX

Piețele financiare reprezintă locul unde se tranzacționează instrumente financiare. Fiecare activ are anumite specificații și o serie de factori care îi pot influența prețul. Cu toate acestea, ar trebui să ne amintim că deși există anumite diferențe, unele instrumente financiare evoluează în tandem. Ce înseamnă asta? Să ne imaginăm că se apreciază cotația AUDUSD. În același timp, atât NZDUSD, cât și CADJPY se apreciază. Dacă această situație se repetă de mai multe ori? Asta înseamnă corelație între valute.

Ce înseamnă corelație?

Corelația reprezintă una dintre cele mai comune și cunoscute statistici. Corelația este reprezentată de un singur număr care descrie tipul de relație dintre două active. Poate fi folosită pentru acțiunile sau activele individuale, sau poate fi folosită pentru a măsura evoluția unei piețe majore față de alta. O corelație perfect pozitivă între două active se notează cu +1. O corelație perfect negativă se notează cu -1. Aceste rezultate sunt totuși destul de rare. Să analizăm următorul exemplu:

Sursa: xStation5

După cum se observă, există o corelație interesantă între USDJPY și EURCHF. Două perechi valutare diferite, patru monede diferite, dar aceeași direcție. Așa se definește o corelație pozitivă, întrucât cele două piețe evoluează în tandem - cu alte cuvinte, o piață crește pe măsură ce și cealaltă crește, și scade pe măsură ce scade și cealaltă. Bineînțeles, aceasta este o regulă generală și pot oricând să apară deviații de la regulă. În acest exemplu corelația puternică este rezultatul unui factor de risc care joacă un rol important atât pentru JPY, cât și pentru CHF. Acesta este motivul pentru care USDJPY și EURCHF se apreciază în același timp.

Corelații de piață importante

Corelația discutată în exemplul anterior nu este singura importantă. EURUSD ar putea evolua în tandem cu USDSEK, corelație determinată de doi factori. Înainte de toate, Suedia colaborează cu Uniunea Monetară Europeană, aceste economii fiind conectate. În al doilea rând, atât Banca Centrală Europeană, cât și Riksbank aplică politici monetare similare. Bineînțeles, cea din urmă ar putea să fie diferită, însă în ultimii 10 ani Banca Centrală din Suedia a fost cea care a urmat exemplul statelor europene. Acesta este motivul pentru care performanța SEK este similară cu cea EUR, iar performanța USDSEK pare similară cu cea a perechii valutare EURUSD. Aveți în vedere, totuși, corelația negativă dintre EURUSD și USDSEK. O mișcare de creștere a cotației EURUSD este de obicei urmată de o mișcare de scădere a cotației USDSEK. Atât EUR, cât și SEK se apreciază, dar cotațiile perechilor valutare evoluează în direcții diferite. Asta se numește o corelație puternic negativă.

Sursa: xStation5

Există și situații în care două monede, ale unor economii complet diferite, au același comportament. De exemplu, piața monedelor emergente. Forintul maghiar (EURHUF) evoluează în aceeași direcție cu randul din Africa de Sud (USDZAR). Două monede diferite, două continente diferite, două economii diferite. De ce au acest comportament? Coșul de monede emergente reprezintă răspunsul. Monedele emergente se depreciază atunci când sentimentul de piață se deteriorează și se apreciază atunci când optimismul domină.

Sursa: xStation5

Strategie

Posibilitatea de corelare a monedelor ar putea juca un rol important în activitatea ta de tranzacționare. O corelație negativă între monede ar putea fi folosită ca metodă de acoperire împotriva riscurilor (hedge) portofoliului. De exemplu, dacă ai o poziție long (cumpărare) pe EURUSD și vrei să-ți acoperi poziția împotriva riscurilor, poți cumpăra USDSEK. Ca urmare a corelației negative dintre cele două perechi valutare, profiturile și pierderile vor fi mai mici. Când câștigi pe o poziție, pierzi pe cealaltă. Corelațiile pot fi folosite și pentru diversificarea portofoliului. Cu cât mai puțin corelate sunt activele, cu atât mai diversificat este portofoliul.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."