Tranzacționarea certificatelor de emisii - Cum să investești în CO2?

Subiecte similare:
Timp de citire: 16 minute(s)
Contractele privind emisiile de CO2 se tranzacționează de mult timp, dar nimeni nu se aștepta la o asemenea creștere a popularității lor în rândul investitorilor de retail. Între timp, criza energetică contrinuie la speranța continuării acestei tendințe.

Țările și regiunile din întreaga lume dezvoltă acum scheme de comercializare a emisiilor de carbon ca o modalitate de a pune un preț emisiilor de gaze cu efect de seră. Astfel de sisteme de comercializare a certificatelor pentru emisii funcționează în prezent în Europa, America de Nord și în unele zone din Asia, și sunt luate în considerare pentru o eventuală introducere în întreaga lume.

Având în vedere dificultatea de a ajunge la un acord privind măsurile de atenuare a schimbărilor climatice în cadrul negocierilor internaționale, este clar că impulsul s-a mutat de la nivel internațional, la nivelul statelor naționale și al regiunilor mai mici.

Dinamica deosebit de puternică este evidentă în economiile cu dezvoltare rapidă, unde noi scheme de comercializare a cotelor de emisii sunt discutate sau au fost deja stabilite, în China, India, Coreea de Sud și chiar Brazilia. La nivel global, 39 de jurisdicții naționale și 23 de jurisdicții subnaționale au implementat sau intenționează să implementeze instrumente de stabilire a prețului carbonului, incluzând de scheme de tranzacționare a emisiilor și.

Cea mai mare piață a emisiilor de carbon din lume este Sistemul European de Eomercializare a Certificatelor de Emisii (EU ETS) și în următorul articol vom descrie ce este EU ETS și cum arată tranzacționarea certificatelor pentru emisiile de carbon.

Ce este EU ETS?

Sistemul de Comercializare a Certificatelor de Emisii al Uniunii Europene, sau, pe scurt, EU ETS, este un instrument de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii al Uniunii Europene (EU ETS) este primul și cel mai mare sistem de „cap-and-trade” din lume pentru reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă. Sistemul este conceput pentru a ajuta Uniunea Europeană să-și atingă obiectivele de reducere a emisiilor de CO2 prin promovarea reducerii emisiilor într-un mod rentabil și eficient din punct de vedere economic pentru întreprinderi, state și alte entități economice. EU ETS este unul dintre instrumentele pentru decarbonizare și de luptă împotriva schimbărilor climatice observate, nefavorabile pentru planetă.

Principalele caracteristici ale EU ETS sunt plafonul de emisii, adică plafonul cantității maxime și comerțul cu certificate de emisii (EUAs) UE. Plafonul garantează că emisiile totale sunt menținute la un nivel prestabilit (nu pot crește atâta timp cât plafonul este valabil). Instalațiile care fac obiectul plafonului trebuie să cedeze EUA (European Union Allowance) pentru fiecare tonă de CO2 echivalent emisă în atmosferă pe parcursul anului.

EUA sunt alocate gratuit sau licitate. Sistemul de tranzacționare oferă flexibilitate companiilor implicate, deoarece acestea pot alege să ia măsuri sau să cumpere EUA, oferind o oportunitate de tranzacționare, în funcție de prețul EUA.

Investing in Carbon CO2 infographic

 

În acest fel, cei care emit CO2 și ale căror costuri pentru reducerea emisiilor sunt mai mici decât prețul certificatelor, sunt încurajați să acționeze. Pe de altă parte, cei care emit CO2 cu costuri mari de reducere, pot cumpera EUA și pot să-și amâne propriile acțiuni, îndeplinind astfel cerințele de GES ale Uniunii Europene, mai ieftin decât dacă toți emitenții ar avea aceleași constrângeri.

Pentru a urmări cu exactitate EUA, participanții la EU ETS trebuie să deschidă un cont special la Uniunea Europeană. Orice deținător al unui astfel de cont poate cumpăra și vinde EUA, indiferent dacă acestea sunt, sau nu, acoperite de EU ETS. Tranzacționarea nu necesită intermediari și poate fi efectuată direct de către cumpărători și vânzători prin burse organizate sau prin intermediari.

Analizăm și înțelegem cele mai recente tendințe din economie și, de aceea, oferim tranzacționarea cu efect de levier prin CFD-uri pe EUA, pe platforma noastră xStation.

 Analiză în infograficul CO2 de carbon

„Fit for 55”

Steagul și zona Uniunii Europene

 

Înăsprirea țintei de reducere a emisiilor a UE la -55% față de 1990 în cadrul Pactului Verde European necesită înăsprirea obiectivului actual de reducere a EU ETS pentru 2030 la -43% față de 2005.

Comisia UE propune, în pachetul său „Fit for 55”, creșterea obiectivului de reducere a EU ETS pentru 2030 la -61% față de 2005.

Un astfel de obiectiv restrictiv EU ETS va crește și mai mult deficitul de EUA și, prin urmare, prețurile EUA. Studiile de modelare estimează prețurile cărbunelui în intervalul 90-130 euro/tCO2 pentru 2030.

Comisia UE propune, de asemenea, includerea emisiilor din transportul maritim în EU ETS. În pachetul său Fit for 55, Comisia Europeană a propus o schemă complet nouă de comercializare a certificatelor de emisii pentru distribuția de combustibil în transportul rutier și în clădiri.

Acest sistem va funcționa independent de EU ETS și este așteptat să înceapă să funcționeze în 2025, cu un plafon de emisii care urmează să fie stabilit din 2026. Acest nou sistem va reglementa furnizorii de combustibil.

Plafonul noului ETS va fi redus anual pentru a obține o reducere de 43% a emisiilor în 2030 față de 2005. 25% din veniturile din noul sistem de tranzacționare vor merge către Fondul pentru Climat Social, unde urmează să fie investite în energie, eficiență în clădiri, transport curat și pot fi, de asemenea, utilizate pentru a ajuta în mod direct gospodăriile care se confruntă cu costuri mai mari ale benzinei sau ale încălzirii.

Unii membri ai UE sunt îngrijorați de faptul că implementarea completă a programului FIT to 55 ar putea duce la prețuri mai mari pentru: certificate de emisii, bilete de avion, electricitate, încălzire (gaz, cărbune), combustibili (benzină, petrol) și transport. Creșterile de preț în aceste sectoare ar putea afecta multe industrii.

Măsurarea emisiilor totale de carbon nu oferă întotdeauna cea mai precisă imagine a contribuției unei țări, dacă populația nu este luată în considerare.

Spre exemplu, chiar dacă China este cel mai mare generator de CO2, americanul obișnuit este responsabil pentru producerea a 14,4 tone de CO2 per persoană, în comparație cu 7,1 tone pentru un cetățean chinez.

Istoria EU ETS

Originile EU ETS datează din 1992, când 180 de țări au convenit să evite nivelurile periculoase ale încălzirii globale provocate de om și au semnat Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC). În 1997, a fost stabilit Protocolul de la Kyoto, care a introdus două principii necesare pentru înființarea EU ETS.

Protocolul includea ținte cantitative absolute de emisii pentru țările industrializate și un set de așa-numite mecanisme flexibile, care permiteau schimbul de credite de emisii între țări în cadrul schemei internaționale de comercializare a emisiilor.

Mai multe țări introduceau politici naționale de reducere a emisiilor (cum ar fi sprijinul pentru energia regenerabilă), dar altele așteptau ca, politici și măsuri comune și coordonate, să fie introduse în UE. Comisia Europeană a început apoi să lucreze la o propunere pentru o schemă UE de comercializare a cotelor de emisii care să se ocupe de emisiile din sectoarele cheie ale economiei - energie și industrie.

Ca urmare a acestor considerații, EU ETS a fost ales ca una dintre măsurile de politică cheie pentru atingerea obiectivelor climatice stabilite de Protocolul de la Kyoto. Acum acoperă 28 de state membre, iar din 2008 include și Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

EU ETS este organizat în perioade de tranzacționare, dintre care patru sunt în prezent fixe, iar altele vor urma.

2005-2007

Parlamentul European a adoptat legea de instituire a EU ETS în octombrie 2003. Prima fază a EU ETS a fost o fază inițială concepută pentru a testa sistemul. Statele membre au fost libere să decidă câte certificate ale Uniunii Europene (EUA) să aloce în total și fiecărei instalații de pe teritoriul lor prin pregătirea planurilor naționale de alocare. Aproape toate EUA au fost alocate gratuit și s-au bazat pe emisiile istorice. În această fază, au fost acoperite emisiile de CO2 provenite de la instalațiile de producere a energiei electrice și termice și din sectoarele industriale consumatoare de energie precum fierul, oțelul, cimentul, rafinarea petrolului etc. Sancțiunea impusă companiilor pentru nerespectarea restricțiilor a fost de 40 EUR pe tonă de CO2.

Această fază inițială a reușit să stabilească un preț pentru EUA, comerțul liber în UE și o infrastructură pentru monitorizarea, raportarea și verificarea (MRV) emisiilor reale din instalațiile urmărite. ETS a redus aproximativ 200 de milioane de tone de CO2, sau 3% din totalul emisiilor verificate, la costuri nominale de tranzacționare. În primul an de funcționare a sistemului, autoritățile de reglementare au concluzionat că au fost alocate companiilor prea multe EUA, ceea ce a dus la o ofertă excesivă de EUA. Consecința a fost o scădere a prețului lor, care în cele din urmă a ajuns la zero.

2008-2012

Această perioadă a fost direct legată de perioada anterioară, de angajament în temeiul Protocolului de la Kyoto. UE a impus un plafon strict de emisii prin reducerea cantității totale de EUA cu aproape 7% față de 2005. Domeniul de aplicare a fost modificat pentru a include protoxidul de azot, din producția de acid azotic, în țările membre. Din 2012, schema a acoperit și zborurile din țările EU ETS. Un procent de până la 10% din cote a putut fi licitat de statele membre în loc de alocarea gratuită. Sancțiunea pentru nerespectare a crescut la 100 EUR pe tonă de CO2. Companiilor li s-a permis să utilizeze credite din Mecanismul de Dezvoltare Curată și din Implementarea în Comun a Protocolului de la Kyoto, ceea ce a condus la un total de aproape 1,5 miliarde de tone de credite echivalent CO2 pe piață. Mișcarea a fost concepută pentru a oferi companiilor opțiuni de atenuare rentabile și a făcut din EU ETS un motor major al pieței internaționale de emisii.

Criza economică din 2008 a determinat companiile din UE să-și reducă emisiile, ceea ce a condus din nou la un surplus important de certificate EUA și la scăderea prețului, de la 30 EUR la mai puțin de 7 EUR.

2013-2020

Comisia Europeană a revizuit EU ETS pentru implementarea celei de-a treia etape. Au fost multe motive pentru schimbări.

Scăderea prețurilor EUA, în a doua fază, a subminat în mod semnificativ credibilitatea EU ETS. În al doilea rând, EU ETS nu a condus la transformări sau schimbări semnificative către sectoare de energie regenerabilă sau tehnologii cu emisii scăzute de carbon în măsura așteptată.

În al treilea rând, sistemul s-a dovedit a fi ineficient din punct de vedere al costurilor. Sistemul a fost, de asemenea, supus fraudei de mai multe ori. Pentru a aborda punctele slabe ale sistemului, modificările introduse în această fază includ, în special, un plafon de emisii aplicat uniform în întreaga UE, pentru a atinge obiectivul de reducere a GES mai eficient. Plafonul este în scădere cu 1,74% pe an, în 2020 a redus emisiile cu 21% față de 2005

Metoda principală de alocare a fost schimbată la vânzările pe piață. Platformele de tranzacționare pentru EU ETS sunt disponibile pentru fiecare țară care participă la sistem. Procesul de licitație este supravegheat de Regulamentul privind licitațiile EU ETS pentru a se asigura că sunt desfășurate într-o manieră transparentă și reglementată. Directiva UE ETS revizuită prevede că licitațiile trebuie să îndeplinească criterii precum predictibilitatea, rentabilitatea, accesul echitabil la licitații și accesul simultan la informații relevante pentru toți operatorii.

Alocarea gratuită se aplică instalațiilor industriale, altele decât cele pentru producerea de energie electrică pe baza benchmark-urilor (BM). Indicele BM determină numărul de certificate EUA gratuite pe baza producției (sau a intrării) instalației. Există un BM pentru fiecare produs, de ex. pentru oțel, ciment și var. Acest nivel va fi redus anual. Industriile expuse riscului de relocare a emisiilor de carbon primesc o alocare de 100% pe toată perioada de tranzacționare.

Principala provocare, în ultima perioadă de tranzacționare, a fost surplusul de certificate EUA reportate din 2008-2012, ceea ce a dus la scăderea prețurilor EUA. Din acest motiv, Uniunea Europeană a decis să amâne licitația a 900 de milioane de EUA până la sfârșitul perioadei de tranzacționare (controversatul backloading). Comisia Europeană a propus introducerea unei rezerve de stabilitate a pieței în următoarea perioadă de tranzacționare, care să echilibreze cererea și oferta prin ajustarea dimensiunii licitației.

Turn the fit for infographic

Cum să începi tranzacționarea CFD-urilor pe emisii?

 

Tranzacționarea emisiilor de carbon este disponibilă în platforma noastră de tranzacționare xStation și poți începe tranzacționarea acestora prin intrarea în tranzacții cu CFD-uri (contracte pentru diferență) pe instrumentul EMISS, folosind și efectul de levier.

Prin tranzacționarea contractelor de emisii poți profita de volatilitatea pieței și de pozițiile deschise în timpul mișcărilor foarte rapide ale prețurilor. Deși efectul de levier este foarte riscant, acesta poate multiplica profiturile unui investitor intraday. Tranzacționarea CFD-urilor pe EMISS este dedicată investitorilor activi cărora le place riscul și volatilitatea prețurilor.

Datorită efectului de levier 1:5, vei avea nevoie de o marjă de doar 20% pentru a deschide o poziție. De exemplu, folosind 1.000 USD vei deschide un contract care valorează 5.000 USD. Datorită instrumentelor CFD cu efect de levier, veniturile potențiale ale poziției pot fi amplificate, dar este posibile ca și pierderile potențiale pot fi  mai mari, caurmare a efectului de levier financiar.

 Dacă dorești să afli mai multe despre CFD-uri și despre efectul de levier financiar, poți citi informații accesând acest link<link către informațiile site-ului nostru>

Tranzacționarea CFD-urilor pe EMISS este speculativă, iar pentru traderii activi doar fluctuațiile prețului sunt cele care contează în tranzacționarea acestui instrument. Acest tip de contract (CFD) este un acord financiar care plătește diferența dintre prețul de la deschiderea și cel de închiderea tranzacției, fără o livrare fizică a instrumentului tranzacționat.

Tranzacționarea CFD-urilor pe EMISS oferă investitorilor posibilitatea de a deschide atât poziții long (cumpărare) cât și a pozițiilor short (vânzare în lipsă). Pozițiile short oferă celor care tranzacționează posibilitatea de a obține profit atunci când prețul EMISS scade.

Tranzacționarea online îți permite să tranzacționezi EMISS fără a pleca de acasă, având comisioane zero și spread-uri reduse. De asemenea, datorită lichidității pieței EMISS, îți poți închide poziția cu un singur clic,în orice moment când piața este deschisă.

Acesta este motivul pentru care tranzacționarea CFD-urilor pe EMISS are multe avantaje. Tranzacționarea cu CFD-urilor oferă investitorilor posibilitatea de a deschide poziții de cumpărare sau de vânzare. Pozițiile de vânzare (short) oferă investitorilor posibilitatea de a obține profit atunci când prețurile contractelor scad, însă e bine să ții cont de  riscul pe care ți-l asumi în timpul tranzacționării cu efect de levier. Volatilitatea EMISS poate fi și un dezavantaj pentru unii investitori.

Prin tranzacționarea contractelor pe emisii, poți profita de volatilitatea pieței și de pozițiile deschise în timpul mișcărilor foarte rapide ale prețurilor, dacă ești un investitor care are apetit la risc. Levierul este un instrument cu risc ridicat, are avantajul de a putea multiplica profiturile unui investitor intraday.

Singurele costuri, pe care le ai în acest caz, sunt spread-ul (diferența dintre prețul de cumpărare-ASK și prețul de vânzare-BID) și punctele swap. Spread-ul este foarte mic și este în funcție de dimensiunea poziției. Punctele swap sunt costurile pe care le suportă brokerul la finanțarea pozițiilor cu efect de levier; swapurile sunt taxate zilnic la poziția deschisă pe instrumentul EMISS.

Cel mai bun moment pentru a începe tranzacționarea

Dioxidul de carbon, adesea abreviat CO2, este un gaz incolor cu efect de seră creat prin arderea combustibililor fosili. Dioxidul de carbon este o parte naturală și importantă a atmosferei, dar nivelurile lui sunt mai ridicate astăzi decât în orice alt moment din ultimii 800.000 de ani, potrivit Asociației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA.

Emisiile crescute de CO2 au reținut căldura în atmosferă, crescând astfel temperatura medie a Pământului și provocând evenimente meteorologice extreme, rare din punct de vedere istoric, și schimbări climatice foarte rapide și periculoase, care pot duce la dezastre, dar și la distrugerea recoltelor sau la foamete .

Reducerea globală a transporturilor și a circulației umane cauzată de pandemia de COVID 19 era de așteptat să reducă semnificativ emisiile globale de CO2, dar acestea au scăzut cu doar câteva procente și cresc din nou, în ciuda decarbonizării, a restricțiilor politicilor ecologice și a blocajelor din unele părți ale lumii.

Reducerea la jumătate a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și atingerea neutralității până în 2050 sunt cele două obiective asupra cărora se concentrează în prezent politica Uniunii Europene. Decarbonizarea este unul dintre cele mai importante obiective climatice pentru UE și pentru întrega lume. De asemenea, este planificată accelerarea mecanismului de ajustare a limitelor de emisie de carbon, pentru care este necesar ca marii emitenți să participe la cotele de carbon.

Schimbările climatice și combaterea insecurității energetice sunt probleme aflate în dezbatere în Europa.

Instituțiile UE vor dezbate în următoarele luni programul Fit for 55 și European Green Deal. Informațiile despre posibilele întreruperi de curent și lipsa securității energetice fac ca unii dintrecombustibilii fosili, cum ar fi cărbunele, să fie încă foarte populari, în ciuda recomandărilor din partea UE, ceea ce duce la creșterea prețurilor EMISS.

Comisia Europeană va urmări în cele din urmă înlocuirea combustibililor fosili prin promovarea lemnului în sectorul construcțiilor și a producției de energie electrică folosind bioenergie. Cu toate acestea, soluțiile bazate pe natură nu pot fi extinse la infinit, iar UE va dori să influențeze și reducerea emisiilor de CO2 cu noile tehnologii.

Deși aceste soluții tehnologice sunt încă foarte tinere și au nevoie de timp, totuși, ele sunt promițătoare - eliminarea CO2 va putea fi  sustenabilă apoi.

Până în 2030, 5 milioane de tone de CO2 ar trebui eliminate din atmosferă în fiecare an în UE și stocate permanent folosind soluții tehnologice moderne. O altă modalitate de a reduce emisiile este de a transforma CO2 dintr-un produs rezidual într-o resursă și de a-l folosi ca materie primă pentru a produce substanțe chimice, materiale plastice sau combustibili, de ex. producția de metanol din CO2 poate da startul pe calea producerii plastice “verzi”.

Până în 2030, cel puțin 20% din carbonul utilizat în industria chimică și a materialelor plastice ar trebui să provină din surse nefosile, conform strategiei UE.

Acum, însă, în vremuri de criză energetică, Comisia poate avea o problemă în a pune în aplicare toate prevederile, păstrând în același timp sectorul energetic al fiecărui stat membru intact.

Prețul cărbunelui în Europa ar putea ajunge până la 113 USD pe tonă, spun analiștii, după ce a crescut cu aproape 50% de la începutul lunii noiembrie 2021. Criza energetică, creșterea prețurilor la gaze și abordarea opțiunilor care expiră ar putea face emisiile de carbon și mai mari decât acum.

 diagramele capacităților centralelor pe cărbune

 

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care impune producătorilor, companiilor energetice și companiilor aeriene să plătească pentru fiecare tonă de dioxid de carbon pe care o emit, este esențial pentru eforturile Uniunii Europene de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Economiștii chestionați de Reuters au transmis că sistemul necesită prețuri de aproximativ 100 de dolari pe tonă pentru a încuraja companiile să treacă la combustibili și tehnologii mai curate pentru a reduce emisiile, în conformitate cu obiectivele Acordului climatic de la Paris din 2015 și Protocolul de la Kyoto. Soluțiile ecologice sunt încă relativ costisitoare și pentru multe companii utilizarea acestora reprezintă un obstacol major în optimizarea profiturilor.

Centralele electrice pe cărbune trebuie să cumpere mai multe autorizații de carbon pentru compensa emisiile foarte mari. Cu cât sunt folosiți mai mulți combustibili „murdari”, precum cărbunele, cu atât investitorii se pot aștepta la prețuri EMISS mai mari.

Prețurile contractelor pe gaze cresc din cauza prognozelor de iarni reci, întreținerea infrastructurii majore de gaze și tensiunilor dintre tarile producătoare de gaze,Rusia, și țările occidentale inclusiv SUA (conducta NordStream 2).

Regatul Unit și-a lansat propriul ETS național în 2021, după ce a părăsit sistemul Uniunii Europene după Brexit, unde cărbunele se tranzacționează chiar sub evaluările UE. ETS din Regatul Unit are un mecanism de limitare a costurilor care permite autorităților britanice de reglementare să interfereze cu prețurile interne. Acțiunile Marii Britanii ar putea determina țările europene să solicite UE să ia măsuri similare, potrivit investitorilor.

În concluzie, anii următori par a fi un moment excelent pentru a tranzacționa activ contractele de emisii EUA datorită volatilității ridicate a prețurilor, lichidității extraordinare a acestui instrument și datorită numărului de evenimente politice, decizii și probleme energetice dezbătute în prezent în interiorul Uniunii Europene.

Datorită informațiilor periodice și crizei energetice, investitorii își pot forma propria opinie cu privire la prețurile contractelor de CO2 și își pot pune în aplicare strategiile de investiții.

Contractele pe emisiile de dioxid de carbon sunt un instrument riscant, cu o volatilitate ridicată a prețurilor, iar investitorii interesați să le tranzacționeze ar trebui să fie la curent cu cele mai recente știri privind politicile UE privind clima și energia pentru a-și ajusta pozițiile la evenimentele viitoare de pe piață. Oferta noastră de tranzacționare a acestor certificate pentru emisii de CO2, permite , datorită volatilității și popularității sale, investitorilor activi, care nu sunt interesați să citească știri, să tranzacționeze doar pe baza acțiunii prețului instrumentului, pe baza indicatorilor de analiză tehnică pe care îi oferim în platforma noastră de tranzacționare, sau să caute un oportunități de preț pentru pozițiile deschise.

Programul de tranzacționare al EMISS

mâna unui bărbat ținând un stilou și telefonul mobil, laptop cu grafice afișate

 

Dar care este orarul de tranzacționare EMISS? Aceste informații sunt deosebit de importante pentru investitorii care tranzacționează zilnic. Tranzacționarea CFD-urilor pe EMISS este disponibilă 5 zile pe săptămână, de la 8:05 CET până la 18:00 CET, de luni până vineri. Tranzacționarea emisiilor de carbon nu este disponibilă în weekend pe platforma noastră. Prețul spot EMISS este static atunci când piața este închisă. În toate celelalte momente, prețurile fluctuează constant.

Desigur, cel mai bun moment pentru a tranzacționa CFD-uri pe contractele pentru emisii de dioxid de carbon este în perioadele de lichiditate foarte mare, când volatilitatea pieței este mai mare.

Când există un capital mare pe piață și volumul de tranzacționare crește, crește și volatilitatea. Acest lucru poate fi influențat de publicarea unor știri importante referitoare la climă, informații din presă sau chiar zvonuri privind modificările restricțiilor privind emisiilor de CO2.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."

Xtb logo

Începe gratuit

Folosim cookie-uri

Apăsând pe „Accept tot”, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru îmbunătățirea eficienței marketingului nostru.

Acest grup conține cookie-uri necesare pentru ca site-ul nostru web să funcționeze. Acestea sunt necesare pentru funcționalități precum preferințe de limbă, distribuția traficului sau menținerea sesiunii utilizatorului. Ele nu pot fi dezactivate.

Nume cookie
Descriere
SERVERID
userBranchSymbol Data de expirare: 2 martie 2024
adobe_unique_id Data de expirare: 1 martie 2025
SESSID Data de expirare: 2 martie 2024
X-Salesforce-CHAT
__hssc Data de expirare: 8 septembrie 2022
__cf_bm Data de expirare: 8 septembrie 2022

Folosim instrumente care ne permit să analizăm modul de utilizare a paginii noastre. Astfel de date ne permit să îmbunătățim experiența de utilizare a serviciului nostru web.

Nume cookie
Descriere
_gid Data de expirare: 9 septembrie 2022
_gaexp Data de expirare: 3 decembrie 2022
_gat_UA-24128249-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_gat_UA-121192761-1 Data de expirare: 8 septembrie 2022
_ga_CBPL72L2EC Data de expirare: 1 martie 2026
_ga Data de expirare: 1 martie 2026
__hstc Data de expirare: 7 martie 2023
__hssrc

Acest grup de cookie-uri este folosit pentru a vă afișa anunțuri cu subiecte de interes pentru dvs. De asemenea, ne permite să ne monitorizăm activitățile de marketing și ne ajută să măsuram performanța reclamelor noastre.

Nume cookie
Descriere
MUID Data de expirare: 26 martie 2025
_omappvp Data de expirare: 11 februarie 2035
_omappvs Data de expirare: 1 martie 2024
_uetsid Data de expirare: 2 martie 2024
_uetvid Data de expirare: 26 martie 2025
_fbp Data de expirare: 30 mai 2024
fr Data de expirare: 7 decembrie 2022
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
_tt_enable_cookie Data de expirare: 26 martie 2025
_ttp Data de expirare: 26 martie 2025
hubspotutk Data de expirare: 7 martie 2023
omSeen-bf0j5ficcdwh69l4zs8y Data de expirare: 8 octombrie 2022

Cookie-urile din acest grup stochează preferințele pe care le-ați avut în timpul utilizării site-ului, astfel încât acestea să fie deja active când vizitați pagina după o perioadă de timp.

Nume cookie
Descriere

Această pagină folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere stocate în browser-ul dvs. și sunt utilizate de majoritatea site-urilor web pentru a vă ajuta să vă personalizați experiența web. Pentru mai multe informații, consultați Politica de confidențialitate. Puteți gestiona cookie-urile apăsând pe „Setări”. Dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor, apăsați pe „Accept tot”.

Schimbă regiunea și limba
Țara de reședință
Limbă