Introducere a oscilatorilor și indicatorilor

 • Analiză tehnică
4 minute(s)

În cadrul acestui articol, acoperim:

 • Cei mai cunoscuți și utilizați oscilatori și indicatori
 • Avantajele și dezavantajele acestora
 • Cum să folosești indicatori ca RSI și MACD în practică

Indicatorii și oscilatorii sunt instrumente care te ajută să identifici trendul predominant și sentimentul pieței și sunt, de asemenea, folosite pentru a determina punctele de inversare ale direcției pieței precum și punctele de intrare și de ieșire din tranzacție. În acest articol îți vom face o introducere a celor mai cunoscuți și utilizați indicatori și oscilatori:
Unii dintre cei mai populari indicatori sunt:

 • Mediile mobile: SMA/EMA
 • Bollinger bands   

Unii dintre cei mai populari oscilatori sunt:

 • MACD
 • RSI

 

Bollinger bands
 

Bollinger bands  sunt benzi de volatilitate plasate deasupra și sub media mobilă. Volatilitatea se bazează pe deviația standard, așadar, cu cât benzile sunt mai distanțate, cu atât volatilitatea este mai mare.

 

bollinger bands

Să ne uităm la când anume trebuie să căutăm să cumpărăm, precum și la ce semnale de vânzare să căutăm atunci când folosim Bollinger Bands.

 

Trendurile ascendente

 • Dacă un trend ascendent este solid, va atinge banda superioară în mod regulat. Atingerea benzii superioare indică faptul că prețul unui anumit instrument este împins mai sus, iar activitatea de cumpărare rămâne puternică.
 • Atunci când prețul se retrage la trendul ascendent, dacă stă deasupra benzii din mijloc și apoi revine la banda superioară, este indicată multă putere.        
 • Într-un trend ascendent, prețul nu trebuie să spargă banda inferioară; dacă se întâmplă asta, înseamnă ca trendul ascendent a încetinit și este posibil să se inverseze.
   

Trendurile descendente

 • Dacă un trend descendent va atinge banda inferioară în mod uzual, acest lucru indică activitate de vânzare puternică.
 • Atunci când prețul se retrage (mai sus) la trendul descendent, dacă stă sub banda din mijloc și apoi revine la banda inferioară, este indicată multă putere.
 • Într-un trend descendent, prețul nu trebuie să spargă banda superioară; dacă se întâmplă asta, înseamnă ca trendul descendent a încetinit și este posibil să se inverseze.

 

Oscilatorii
 

Numele oscilatorilor are legătură cu modul în care aceștia sunt reprezentați pe grafic - adică prin oscilații în jurul unei linii orizontale numite linia de echilibru (regiune unde momentumul nici nu crește, nici nu scade). Aceasta se referă la punctele prețului și la momentumul zero, care este punctul în care momentumul nici nu crește nici nu scade. Dacă ar fi cazul, am spune că piața este stabilă și că trendul direcțional încă nu poate fi observat.

 

Caracteristicile oscilatorilor

 • Determină momentele în care prețul este susceptibil unei corecții (atunci când piața este epuizată în direcția trendului predominant).
 • Oferă un semnal de vânzare în zona de supra-cumpărare și un semnal de cumpărare în zona de supra-vânzare.
 • Indică divergența dintre oscilatori și preț, care este foarte utilă în luarea deciziilor de trading.

 

MACD

 

Indicatorul MACD  a fost dezvoltat de Gerald Appel. Acesta indică diferența dintre două medii mobile exponențiale. Acesta arată diferența dintre cele două medii mobile exponențiale, având linia de semnal dată de media exponențială de 9 perioade a diferenței. În prezent, un indicator MACD tipic e definit cu parametrii 12-26-9, unde cu mediile de 12 și 26 de zile se calculează diferența, iar media de 9 perioade este linia de semnal.

Rezultatul este un oscilator neted care dă semnale pentru tranzacție: intersecția liniei zero, divergențele și intersecția semnalului de intrare în zona de supra-cumpărare sau supra-vânzare.  Să trecem la semnalele de tranzacționare generate de MACD.

indicatorul tehnic MACD

Semnalul de cumpărare generat de MACD este generat atunci când MACD (linia albastră) trece deasupra liniei de semnal MACD (linia roșie). În mod asemănător, atunci când MACD trece sub linia de semnal MACD, este generat un semnal de vânzare. Putem plasa tranzacții în baza informațiilor oferite de MACD, atunci când linia albastră intersectează linia zero. Semnalul de cumpărare este generat atunci când linia albastră intersectează linia zero, trecând deasupra acesteia, și semnalul de vânzare când linia albastră trece sub linia zero.

Intersecția mediilor mobile MACD este una dintre multele metode de interpretare a indicatorului tehnic MACD. Utilizarea indiciilor histogramei MACD și a divergenței MACD sunt alte două metode importante de utilizare a MACD.
 

RSI (relative strength index)
 

RSI este un moment tehnic care compară magnitudinea câștigurilor recente cu cea a pierderilor recente pentru a determina când activul de bază este supra-vândut sau supra-cumpărat. În general, acesta indică momentul unei potențiale corecții a mișcării recente.
 

RSI relative strenght index

RSI este probabil cel mai utilizat oscilator și este, de obicei, folosit pe o perioadă de 14 zile. O valoare a RSI în intervalul 0-30 este considerat semnal de supra-vânzare. Traderii presupun că o pereche valutară supra-vândută indică posibilitatea ca trendul ascendent să se inverseze și poate fi tratată ca pe o oportunitate de cumpărare.  

Pe de altă parte, valorile RSI din intervalul 70-100 este considerată zonă de supra-cumpărare. Semnalul sugerează că nivelul de rezistență al respectivului instrument este aproape sau a fost atins, iar prețul este probabil să scadă; traderii ar interpreta asta ca pe o oportunitate de vânzare. Spre exemplu, dacă vezi ca RSI pentru EURUSD a crescut peste 70, un semnal de intrare în zona de supra-cumpărare este generat și poți vinde perechea valutară.

 

Avantaje și dezavantaje:
 

Indicatorii tehnici și oscilatorii pot fi instrumente utile. Ei pot indica când poate fi deschisă o tranzacție și în ce direcție ar putea merge piața. Totuși, merită reținut că se bazează pe date din trecut și nu din viitor. Asta înseamnă că, din când în când, pot transmite semnale false care pot duce la o pierdere. De aceea, un trader responsabil nu trebuie să se încreadă mereu în ele, ci să le foloseacă ca pe o confirmare sau infirmare a unui semnal.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."