Jaké jsou zdroje příjmů XTB?

Zdroje příjmů, Spread, Transakční poplatky, Market making / Zdroje príjmov, Transakčné poplatky

Napsáno Anna Niedobova

Aktualizováno: 2023-04-25 12:25:54

XTB v zásadě odvozuje své výnosy ze tří hlavních zdrojů - spreadů, poplatků a market makingu.

  • Transakční spread:

XTB provádí tisíce objednávek denně a transakce uzavírané Klienty se často navzájem vypořádávají (offset), a tak významně nebo úplně snižují expozici společnosti vůči tržnímu riziku. Pokud například jeden Klient koupil 1 lot EURUSD a druhý klient prodal 1 lot EURUSD, pak XTB není vystavena tržnímu riziku. V tomto případě je příjmem XTB transakční spread, tj. rozdíl mezi nabídkovou a prodejní cenou (bid a ask). Transakční spread tvořil v období 2018 až 2019 více jak 60 % tržeb a 54 % pro rok 2020 a je tak hlavním zdrojem výnosů společnosti.

  • Transakční poplatky:

Dalším zdrojem příjmů XTB jsou transakční poplatky a swapové body, tj. náklady vyplývající z rozdílu v úrokových sazbách dvou nástrojů nebo z udržení pozic. XTB odhaduje tuto hodnotu na přibližně 10–15% ročních výnosů.

  • Market making:

Zbývající částí výnosů XTB je skutečný market making, to znamená vytváření trhu a postavení se do role druhé strany každé transakce. V průměru představuje přibližně 20 až 30 % příjmů. Tato hodnota samozřejmě kolísá v závislosti na sledovaném období (vzhledem ke krátkodobé volatilitě), ale z dlouhodobého hlediska má tendenci směřovat k nule a zvyšuje se tak podíl na výnosu ze spreadu. Níže uvedená tabulka je součástí roční konsolidované účetní závěrky společnosti a představuje procentní podíl jednotlivých kategorií výnosů XTB na výsledku hrubých operací s finančními nástroji v letech 2018 až 2022.

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,

Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa