Informace pro klienty

Thursday - 19 May 2022
21:14

Rollover on FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35

Today, there is a change of delivery date for FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 instruments. Clients who have open positions will be credited or debited with proper swap points amounts.

These are:

 - NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS -92 swap points for long position; 92 swap points for short position

 - NED25., NED25.., NED25, NED25+ 95 swap points for long position; -95 swap points for short position

 - OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. 240 swap points for long position; -240 swap points for short position

 - FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 480 swap points for long position; -480 swap points for short position

 - SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ 25 swap points for long position; -25 swap points for short position

XTB

10:55

Rollover na FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.., SPA35 (předpoklad)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentu FRA.40, FRA.40+, FRA.40., FRA.40.., FRA40, NATGAS, NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NED25, NED25+, NED25., NED25.., OIL, OILs, OILs+, OILs., OILs.., SPA.35, SPA.35+, SPA.35., SPA.35.. a SPA35 nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Aktuální rozdíl ceny mezi následujícím kontraktem je:

- OILs+, OIL, OILs, OILs., OILs.. cca. -2.17 USD

- NATGAS+, NATGAS., NATGAS.., NATGAS cca. 0.090 USD

- NED25., NED25.., NED25, NED25+ cca. -1.05 indexových bodů

- SPA35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35, SPA.35+ cca. -24 indexových bodů

- FRA.40, FRA40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ cca. -48.0 indexových bodů

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nestane nic zásadního, zítřejší otevírací cena bude pro uvedené instrumenty nižší, resp. vyšší o příslušné hodnoty. Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování na daném instrumentu.

Klienty s aktivními čakajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případě budou realizovány dle standardních obchodních podmínek.

Důležité:

Mějte na paměti, že po výpočtu swapových bodů (které jsou vyjádřeny na základě dvou podkladových aktiv) se změní hodnota finančních údajů na účtu Zákazníka. Při velmi velké bázi se může stát, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižší, než je potřeba. V takovém případě začne automatické uzavírání pozic, počínaje pozicí, která generuje nejnižší finanční výsledek, a bude pokračovat až do okamžiku, kdy je dosaženo požadované ÚROVNĚ MARŽE. Zákazníci by měli také upravit své aktivní čekající objednávky. Pokud se Zákazníkem nastavená úroveň pokynu nachází v mezeře (gapu) související s rolloverem, pokyn se provede za otevírací cenu instrumentu. Aby se předešlo této situaci, musí být ČEKAJÍCÍ OBJEDNÁVKY odstraněny před koncem obchodní seance instrumentu v den rolloveru.

Tým XTB

Tuesday - 17 May 2022
19:27

Rollover VIET30 (skutečnost)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentech VIET30 nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán. 

Rozdíl ceny kontraktu je:

 - VIET30 -9 swapových bodů pro dlouhé pozice; swapových bodů pro krátké pozice 

Tým XTB

12:25

Rollover VIET30 (předpoklad)

Vážený Zákazníku,

dnes po ukončení obchodování na instrumentu VIET30 nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázán.

Aktuální rozdíl ceny mezi následujícím kontraktem je:

- VIET30 cca. 0.9 indexového bodu

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nestane nic zásadního, zítřejší otevírací cena bude pro uvedené instrumenty nižší, resp. vyšší o příslušné hodnoty. Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování na daném instrumentu.

Klienty s aktivními čakajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případě budou realizovány dle standardních obchodních podmínek.

Důležité:

Mějte na paměti, že po výpočtu swapových bodů (které jsou vyjádřeny na základě dvou podkladových aktiv) se změní hodnota finančních údajů na účtu Zákazníka. Při velmi velké bázi se může stát, že bude požadovaná ÚROVEŇ MARŽE nižší, než je potřeba. V takovém případě začne automatické uzavírání pozic, počínaje pozicí, která generuje nejnižší finanční výsledek, a bude pokračovat až do okamžiku, kdy je dosaženo požadované ÚROVNĚ MARŽE. Zákazníci by měli také upravit své aktivní čekající objednávky. Pokud se Zákazníkem nastavená úroveň pokynu nachází v mezeře (gapu) související s rolloverem, pokyn se provede za otevírací cenu instrumentu. Aby se předešlo této situaci, musí být ČEKAJÍCÍ OBJEDNÁVKY odstraněny před koncem obchodní seance instrumentu v den rolloveru.

Tým XTB

Monday - 16 May 2022
16:38

Zrušení aktivních objednávek pro vybrané společnosti z GPW (Burza cenných papírů ve Varšavě)

Vážený Zákazníku,

informujeme, že dne 19. května dojde ke změně způsobu vyřizování objednávek u všech akcií kótovaných na GPW (Burze cenných papírů ve Varšavě) tak, že objednávky budou námi zadávány přímo jako člen burzy. Dosud jsme zadávali objednávky na GPW pomocí infrastruktury našich partnerů. Vynaložíme maximální úsilí, aby zavedené změny přinesly zkvalitnění poskytovaných služeb.

Změna způsobu zadání příkazu vyžaduje jednorázové zrušení všech aktivních příkazů (stop a limitních příkazů) na všech symbolech z GPW, kromě symbolů, u kterých byl způsob zpracování příkazů změněn v dřívější fázi (CAR.PL, MCI.PL, OPL.PL, RVU. PL, SPL.PL, WPL.PL).

Po ukončení obchodní seance 18. května (středa) tak zrušíme všechny aktivní objednávky na akcie zbývajících společností. Opětovné zasílání příkazů na akcie kotované na GPW bude možné opět od 19. května (čtvrtek) od 8:45 hodin.

Tým XTB

15:04

Zastaveno obchodování titulu WHEAT

Vážený Zákazníku,

z důvodu překročení horních limitů bylo obchodování titulu WHEAT dočasně zastaveno na podkladových burzách. Obchodování bude obnoveno co nejdříve.

Tým XTB

nomorenewstoshow