Získejte úrok z neinvestovaných prostředků

Zatímco Vy čekáte na ideální investiční příležitost, my Vám vyplácíme úroky.

V současné době platí tyto sazby
V dohledné době plánujeme také přidat úročení neinvestovaných prostředků vedených v českých korunách (CZK)!

MěnaPrvních 90 dní od uzavření smlouvy (p.a.)Po uplynutí 90 dnů od otevření účtu(p.a.)
EUR3,80 %2,00 %
USD5,00 %2,50 %

Platí od 11.12.2023

Historické sazby naleznete zde.

Často kladené otázky

Máte ještě nějaké otázky?

XTB vyplácí úroky z nezainvestovaných prostředků na účtu. Úroková sazba se vypočítává denně a vyplácí se měsíčně do pěti dnů následujícího měsíce. Není třeba provádět žádné úkony, protože úročení se aktivuje automaticky u všech klientů s nezainvestovaným zůstatkem peněžních prostředků. Není požadována žádná minimální ani maximální výše volných prostředků.
Sazby jsou variabilní a mohou se měnit jednou týdně.
Úroky se počítají z volných prostředků na obchodním účtu každý den ve 23:59:59.
Úroky jsou vypláceny na Váš účet do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce.
Není třeba provádět žádné úkony, protože úroková sazba se aktivuje automaticky u všech klientů s neinvestovaným zůstatkem hotovosti. Není vyžadována žádná minimální ani maximální výše volných prostředků.
Ne, není požadována žádná minimální ani maximální výše volných prostředků.
V závislosti na tom, zda jste fyzická nebo právnická osoba, daňový rezident či nikoli, mohou daňové předpisy platné ve Vaší zemi stanovit odlišná pravidla pro zdanění úroků. Ve většině případů může být částka úroků předmětem paušální daně z příjmu, kterou XTB S.A. (přímo nebo prostřednictvím svých zahraničních poboček) srazí a odvede příslušnému daňovému úřadu podle sazeb platných v době, kdy jsou úroky převedeny na Váš obchodní účet v souladu s platnými právními předpisy. Ve svém měsíčním výpisu si budete moci zkontrolovat výši sražené daně. Pokud nejste daňovým rezidentem v České republice, jste povinni si rovněž ověřit daňové předpisy závazné v zemi Vašeho daňového rezidentství, neboť Vám mohou ukládat další daňové povinnosti.
Nabídka se liší v závislosti na délce spolupráce klienta s XTB. Výše uvedená tabulka ukazuje dvě různé úrokové sazby pro danou měnu. Druhý sloupec se týká všech klientů, kteří uzavřeli první smlouvu v posledních 90 dnech. Třetí se týká všech klientů, kteří mají u XTB účet déle než 90 dní.
Xtb logo

Připojte se k více než
847 000 investorů
z celého světa