Market Maker

Market Maker, Obchodní model XTB / Obchodný model XTB

Napsáno Anna Niedobova

Aktualizováno: 2022-09-12 12:11:38

Co je to market maker?

Market maker je tvůrce trhu, který přijímá příkazy k nákupu a prodeji daného finančního nástroje a je protistranou všech uzavíraných transakcí. Market maker kótuje oba směry trhu (nákup a prodej) s určitým spreadem, který stanoví transakční náklady pro Klienta a zároveň příjem pro tvůrce trhu.

Jaký obchodní model používá XTB?

Obchodní model společnosti XTB je propojením vlastností modelu agenta a modelu tvůrce trhu, ve kterém je společnost druhou stranou transakcí uzavíraných a iniciovaných Klienty. XTB se neúčastní transakcí prováděných tzv. na vlastní účet v očekávání změn cen nebo hodnot podkladových nástrojů (tzv. proprietary trading).

Hybridní obchodní model používaný XTB využívá také model agenta. U CFD transakcí založených na měnách, indexech, komoditách a kryptoměnách XTB zajišťuje část transakcí s externími partnery a přestává být prakticky druhou stranou transakce (samozřejmě z právního hlediska je to stále XTB). Plně automatizovaný proces řízení rizik přijatý společností omezuje expozici na tržní změny a vynucuje zajišťovat pozice za účelem udržení odpovídající úrovně kapitálových požadavků. XTB navíc uzavírá všechny transakce s Akciemi a ETF a nástroji CFD založenými na těchto aktivech přímo na regulovaném trhu nebo alternativním obchodním systému. XTB není tvůrcem trhu pro tuto třídu instrumentů.

Je model market makingu pro Klienty bezpečný?

Obchodní model používaný XTB je pro Klienty zcela bezpečný. XTB je spolehlivým partnerem pro všechny Klienty a provozuje všechny obchodní aspekty s náležitou péčí. Všechny makléřské společnosti jsou pravidelně a pečlivě kontrolovány polským úřadem pro finanční dohled (KNF) a dalšími regulačními orgány z trhů, na nichž působí, a to i pokud jde o kvalitu dat a kvalitu provádění pokynů. Interní audity prováděné nezávislými útvary společnosti jsou dalším garantem bezpečnosti.

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,