MARKET MAKER - FAKTA A MÝTY

market maker

Napsáno Dorota Kowal

Aktualizováno: 2023-03-08 12:33:48

XTB je Market maker

FAKT: Obchodní model používaný společností XTB kombinuje rysy modelu agenta a tvůrce trhu, v němž je společnost jednou stranou transakcí uzavřených a iniciovaných klienty. U transakcí s nástroji CFD založenými na měnách, indexech a komoditách zajišťuje XTB část transakcí s externími partnery. Na druhou stranu všechny transakce CFD založené na kryptoměnách, akciích a ETF, stejně jako CFD nástroje založené na těchto aktivech, provádí společnost XTB přímo na regulovaných trzích nebo v alternativních obchodních systémech - není tedy tvůrcem trhu pro tyto třídu aktiv.

Market making je hlavním zdrojem zisku společnosti XTB

MÝTUS: Hlavním zdrojem zisku XTB jsou výnosy ze spreadů, tj. rozdíly mezi nákupními a prodejními kotacemi. Market making, neboli tvorba trhu, je pouze jedním ze zdrojů příjmů, v průměru tvoří přibližně 20-30 %, a navíc neznamená vždy zisk - v roce 2021 zaznamenala XTB kvůli market makingu ztrátu.

Broker fungující v modelu market makera "hraje proti" klientům

MÝTUS: Ačkoli v modelu market makingu je to broker, kdo je druhou stranou všech transakcí, regulovaní brokeři, jako je XTB, fungují podle přísných pravidel týkajících se provádění pokynů klientů a jsou v tomto ohledu kontrolováni dozorovými orgány. Navíc díky tomu, že klienti využívají služeb brokera, který vytváří trh, mohou využívat mechanismy, které zvyšují bezpečnost obchodování, jako je například ochrana proti stop-loss nebo zápornému zůstatku. Je to právě broker, kdo na sebe bere tržní riziko a případné rychlé změny kurzů.

Market maker utváří ceny investičních nástrojů tak, aby zvýšil své zisky

MÝTUS: Klienti mají vždy jasně vyznačené nákupní a prodejní kurzy, takže znají cenu nákupu a prodeje aktiv. Tyto kurzy vždy vycházejí ze podkladové ceny daného instrumentu a provádění příkazů je kontrolováno dohledovými orgány.

Broker vždy vydělává na tvorbě trhu

MÝTUS: Broker působící v tomto modelu předpokládá vystavení se tržnímu riziku. V závislosti na situaci na trhu tedy může broker dosáhnout zisku, ale také utrpět ztrátu. Příjmy z tvorby trhu jsou tedy jakousi "rizikovou prémií", kterou broker přijímá.

Pokud potřebujete k předmětnému dotazu více informací,