Informace pro klienty

čtvrtek - 6. dubna 2017
21:55

Rollover COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. (skutečnost)

Vážení klienti,

dne 06.04.2017 po ukončení obchodování na instrumentech COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT., WHEAT.. nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázaný. Rozdíl ceny kontraktu je:

 - SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. -1125 swapových bodů pro dlouhé pozice; 1125 swapových bodů pro krátké pozice

 - COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. -235 swapových bodů pro dlouhé pozice; 235 swapových bodů pro krátké pozice

 - SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., SUGARs, SUGAR -4 swapových bodů pro dlouhé pozice; 4 swapových bodů pro krátké pozice

 - WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT -1275 swapových bodů pro dlouhé pozice; 1275 swapových bodů pro krátké pozice

 - VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX 4 swapových bodů pro dlouhé pozice; -4 swapových bodů pro krátké pozice

 - COTTONs., COTTONs+, COTTONs.., COTTON, COTTONs -189 swapových bodů pro dlouhé pozice; 189 swapových bodů pro krátké pozice

 - CORN., CORN+, CORN, CORN.. -775 swapových bodů pro dlouhé pozice; 775 swapových bodů pro krátké pozice

Tým XTB

14:43

Rollover COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. a WHEAT.. (předpoklad)

Vážení klienti,

dnes po ukončení obchodovaní na instrumentech COFFEE, COFFEE+, COFFEE., COFFEE.., CORN, CORN+, CORN., CORN.., COTTON, COTTONs, COTTONs+, COTTONs., COTTONs.., SOYBEAN, SOYBEAN+, SOYBEAN., SOYBEAN.., SUGAR, SUGARs, SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., VOLX, VOLX+, VOLX., VOLX.., WHEAT, WHEAT+, WHEAT. a WHEAT.. nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázaný. Rozdíl ceny kontraktu je:

- CORN., CORN+, CORN, CORN.. cca. 8.00 indexových bodů

- SUGARs+, SUGARs., SUGARs.., SUGARs, SUGAR cca. 0.11 indexových bodů

- COTTONs., COTTONs+, COTTONs.., COTTON, COTTONs cca. 1.79 indexových bodů

- SOYBEAN+, SOYBEAN, SOYBEAN., SOYBEAN.. cca. 11.25 indexových bodů

- WHEAT.., WHEAT+, WHEAT., WHEAT cca. 12.25 indexových bodů

- COFFEE, COFFEE+, COFFEE.., COFFEE. cca. 2.40 indexových bodů

- VOLX+, VOLX.., VOLX., VOLX cca. 0.05 indexových bodů

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nenastane nic zásadního, zítřejší otevírací cena pro uvedené instrumenty bude nižší, resp. vyšší o příslušné hodnoty. Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování daného instrumentu.

Klienty s aktivními čekajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejiich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případe budou realizované podle standardních obchodních podmínek.

Tým XTB

úterý - 4. dubna 2017
20:58

Rollover COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA..(skutečnost)

Vážení klienti,

dne 04.04.2017 po ukončení obchodování na instrumentech COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.. nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázaný. Rozdíl ceny kontraktu je:

- COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ -2 swapových bodů pro dlouhé pozice; 2 swapových bodů pro krátké pozice

Tým XTB

13:37

Rollover COCOA, COCOA+, COCOA., COCOA.. (předpoklad)

Vážení klienti,

dnes po ukončení obchodovaní na instrumentech COCOA, COCOA+, COCOA. a COCOA.. nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázaný. Rozdíl ceny kontraktu je:

- COCOA., COCOA, COCOA.., COCOA+ cca. 5 indexových bodů

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nenastane nic zásadního, zítřejší otevírací cena pro uvedené instrumenty bude nižší, resp. vyšší o příslušné hodnoty. Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování daného instrumentu.

Klienty s aktivními čakajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejiich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případe budou realizované podle standardních obchodních podmínek.

Tým XTB

9:10

xtb

xtb

pátek - 31. března 2017
12:07

Změna času v Austrálii a Mexiku

Vážení klienti,

vzhledem ke změně času v Austrálii a Mexiku se od 3.04.2017 budou měnit obchodní hodiny na následujícíh instrumentech:

AUS200, AUS200., AUS200.., AUS200+ – obchod v čase: 02:05 – 08:30 a 09:15 – 23:00

MEXComp, MEXComp., MEXComp.., MEXComp+ – obchod v čase: 14:30 – 21:00

Hodiny obchodování se týkají výhradně výše uvedených instrumentů.

Tým XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa