Informace pro klienty

středa - 21. září 2016
22:20

Rollovery: NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+

Dne 21.září 2016, po ukončení obchodovaní na instrumentech  NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ a OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázaný.

Rozdíl ceny kontraktu je:

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ -71  bodů pro dlouhé pozice; 71 bodů pro krátké pozice

- OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ -45  bodů pro dlouhé pozice; 45 bodů pro krátké pozice

 

XTB Team

10:45

Rollovery: NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+

Dnes po ukončení obchodovaní na instrumentech NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ a OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázaný.

Rozdíl ceny kontraktu je:

- NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+ cca. 0,07 USD
- OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+ cca. 0,48 USD

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nenastane nic zásadního, zítřejší otevírací cena pro uvedené instrumenty bude nižší, resp. vyšší o příslušné hodnoty. Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování daného instrumentu.

Klienty s aktivními čakajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejiich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případe budou realizované podle standardních obchodních podmínek.

XTB

pátek - 16. září 2016
12:50

MetaTrader – údržba

V sobotu 17.09.2016 od 08:00 až do 20:00 bude provedená údržba na MetaTrader serverech, tudiž se nebude možné v daném čase do platformy přihlásit.

Tým XTB

12:22

Rollovery, dividendy a svátky v průběhu příštího týdne

Rollovery:

Strěda 21.09  – NATGAS, NATGAS., NATGAS.., NATGAS+, OIL, OILs, OILs., OILs.., OILs+

 

Z důvodu státního svátku bude zrušeno obchodování na následujících instrumentech:

Pondělí 19.09 - USDCLP, USDCLP., USDCLP.., USDCLP+, JAP225, JAP225., JAP225, JAP225+,

Čtvrtek 22.09 - JAP225, JAP225., JAP225, JAP225+,

 

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že na následujících akciových instrumentech proběhne v příštím týdnu ex-dividend date, tudíž budou od uvedených dní obchodované bez práva na dividendu:

Pondělí 19.09 - ENI.IT, STM.FR, STM.IT, STX.US, CINF.US, STR.US

Úterý 20.09 - FRT.US, OMC.US, TSS.US

Středa 21.09 - CFR.CH, MAR.US, AAP.US, CFR.CH, CPT.US, HOT.US, ZBH.US

Čtvrtek 22.09 - GALP.PT, GAS.ES, OML.UK, PFC.UK, PGE.PL, WEIR.UK, EQR.US, IFF.US, MGNT.UK, PTEC.UK, DRX.UK, BVS.UK, LAD.UK, CRST.UK, RDW.UK, INPP.UK

 

Equity CFD Splits:

Pondělí 19.09 - TTC.US

 

Equity CFD Spin-offs:

Pondělí  19.09 - XLF.US

 

XTB

čtvrtek - 15. září 2016
22:19

Rollovery: DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+, POR20, POR20., POR20.., POR20+

Dne 15. září 2016, po ukončení obchodovaní na instrumentech DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+ and POR20, POR20., POR20.., POR20+ nastala změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázaný.

Rozdíl ceny kontraktu je:

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ 100 bodů pro dlouhé pozice; -100 bodů pro krátké pozice

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+ 170 bodů pro dlouhé pozice; -170 bodů pro krátké pozice

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ 125 bodů pro dlouhé pozice; -125 bodů pro krátké pozice

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+ 132 bodů pro dlouhé pozice; -132 bodů pro krátké pozice

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ 35 bodů pro dlouhé pozice; -35 bodů pro krátké pozice

- SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+ 24 bodů pro dlouhé pozice; -24 bodů pro krátké pozice

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+ 410 bodů pro dlouhé pozice; -410 bodů pro krátké pozice

- W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+ 50 bodů pro dlouhé pozice; -50 bodů pro krátké pozice

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ 25 bodů pro dlouhé pozice; -25 bodů pro krátké pozice

- POR20, POR20., POR20.., POR20+ 18 bodů pro dlouhé pozice; -18 bodů pro krátké pozice

XTB Team

 

11:14

Rollover UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+ a POR20, POR20., POR20.., POR20+

Dnes po ukončení obchodovaní na instrumentech UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+, DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+, EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+, FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+, SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+, ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+, SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+, W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+, NED25, NED25., NED25.., NED25+ a POR20, POR20., POR20.., POR20+ nastane změna doby dodávky bazického kontraktu futures, na který je příslušný instrument vázaný.

Rozdíl ceny kontraktu je:

- UK100, UK.100, UK.100., UK.100.., UK.100+ cca. -41 bodů

- DE30, DE.30, DE.30., DE.30.., DE.30+ cca. -9 bodů

- EU50, EU.50, EU.50., EU.50.., EU.50+ cca. -15 bodů

- FRA40, FRA.40, FRA.40., FRA.40.., FRA.40+ cca. -12 bodů

- SPA35, SPA.35, SPA.35., SPA.35.., SPA.35+ cca. -33 bodů

- ITA40, ITA.40, ITA.40., ITA.40.., ITA.40+ cca. -140 bodů

- SUI20, SUI20., SUI20.., SUI20+ cca. -24 bodů

- W20, W.20, W.20., W.20.., W.20+ cca. -11 bodů

- NED25, NED25., NED25.., NED25+ cca. -0,35 bodů

- POR20, POR20., POR20.., POR20+ cca. -18 bodů

To znamená, že pokud se po ukončení dnešního obchodování nenastane nic zásadního, zítřejší otevírací cena pro uvedené instrumenty bude nižší, resp. vyšší o příslušné hodnoty. Změna hodnoty pozice vyplývající ze změny ceny podkladového aktiva bude korigována pomocí swapových bodů. Přesný počet swapových bodů bude znám po ukončení obchodování daného instrumentu.

Klienty s aktivními čakajícími pokyny limit a stop, s limity blízko aktuálního kurzu, prosíme o jejiich úpravu v souladu se změnou hodnoty bazického instrumentu. V opačném případe budou realizované podle standardních obchodních podmínek.

XTB

nomorenewstoshow
Xtb logo

Připojte se k více než
935 000 investorů
z celého světa