Popis instrumentu

Instrument jehož cena vychází z kotací kontraktu pro index volatility kótovaný na americkém regulovaném trhu