Ochrana prostředků klienta

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Ochrana Vašich peněz
➔    Všechny klientské prostředky jsou drženy na odděleném (segregovaném) účtu v souladu s regulatorními předpisy, aby bylo zajištěno, že jsou chráněny
➔    Vaše prostředky jsou drženy na účtu, který je vyčleněn od vlastních zdrojů XTB
➔    Vaše prostředky jsou chráněny garančním fondem do výše 22 000 EUR v případě naší insolvence

Co znamená segregace?
Segregované klientské prostředky jsou drženy zcela odděleně od vlastních zdrojů XTB a v případě nepravděpodobného úpadku společnosti je tak zajištěno, že budou klientské prostředky vráceny klientům namísto toho, aby tyto prostředky byly považovány za obnovitelná aktiva u obecných věřitelů XTB. Peníze jsou vyčleněny na oddělených bankovních účtech, kde jsou klienti XTB příjemci a nejsou smíchány s vlastními prostředky XTB.

Granační fond a na co má obchodník nárok?
Vklady klientů jsou zajištěny systémem kompenzace ve shodě s požadavky polského zákona definující Obchodováni s finančními instrumenty ze dne 29. července 2005. 
Prostředky jsou vymahatelné klientem u Státního depozitáře cenných papíru v Polské republice v následujících případech: 
1) vyhlášení bankrotu makléřské společnosti, 
2) pravomocného oddálení vyhlášení bankrotu z důvodů nedostatečného krytí procesních nákladů, 
3) rozhodnutí regulačního orgánu provádějícího dohled nad finančním trhem, o neschopnosti striktně finanční, vyplácet pohledávky, které vznikly požadavky investorů, a jejich úhrada není možná v nejbližším období.

Systém kompenzace zajišťuje výplatu 100 % finančních prostředků investorovi, snížených o pohledávky makléřské společnosti vůči investorovi, do výše hodnoty 3 000 EUR. V případě, že je tato suma vyšší, investorovi bude uhrazeno 90 % zbylé částky. Horní hranice zajištění garančního fondu je stanovena do konce roku 2017 na 22 000 EUR.

Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte demo zdarma

OTEVŘÍT OBCHODNÍ ÚČET VYZKOUŠET DEMO Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci

Regulace otázky: